Подготовка за посещението на Симеон -1996

СПРАВКА ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА СИМЕОН II В БЪЛГАРИЯ 

(най-активни лица и структури)

ВЕРОЯТНА ДАТА: 06.05.1996 год.

АСЕН ОШАНОВ - координатор на посещението на Симеон II в България

АСЕН ОШАНОВ е 56-годишен, с юридическо и икономическо образование.
Повече от 30 години е юрисконсулт в държавни предприятия. Баща му е основател на българското трудово законодателство и автор на първия кодекс на труда, който действа до 1951 година.
Владее 5 езика. Водил е рубрика в предаването "Всяка неделя" и е автор на най-известните песни на Лили Иванова и Богдана Карадочева.
Асен Ошанов е първият и последният засега председател на управителния съвет на фондация "България", президент на «Ротари клуб България».

ROTARY CLUB
РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ
гр. София,
бул. "Патриарх Евтимий" 60
тел. 88-58-77  и  87-39-79


ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ"
гр. София 1504,
ул. "Шипка" 38
тел./факс 44-81-28

Фондация "България" е организация с идеална цел, регистрирана през 1994 година. Занимава се с проблемите на младежта и земеделието. Основната й цел е да спре "изтичането на мозъци" от България, като подпомогне младите хора да открият възможности в собствената си страна.
Фондацията работи и за подпомагането на частното земеделие в страната чрез предоставянето на безплатна техника и маркетинг на тяхната продукция и изграждането на личните им стопанства.
Изпълнителен директор на фондация "БЪЛГАРИЯ" е  ЯКОВ ДЖЕРАСИ (роден 1946 г. в София, след което семейството му се премества в Израел, учи в Израел и САЩ).

АДРЕС ЗА ПИСМА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЕЩЕНИЕТО НА СИМЕОН II:

СОФИЯ 1000,  ПК  126
АСЕН ОШАНОВ


ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:

ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ
И АСИСТЕНТЪТ МУ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ТАБАКОВ,
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА КТ "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

КТ "ПОДКРЕПА"
1000 София, ул. "Ангел Кънчев" 2
тел. 85-61
fax 87-38-42  и  80-29-28


ОХРАНА:
НСО  И  КТ "ПОДКРЕПА"

СЕКРЕТАРИАТ И ПРЕССЛУЖБА НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАР СИМЕОН II
В СОФИЯ:
София - 1113,
паркхотел "Москва",
ул. "Незабравка" 25
тел. 66-18-88
ГАЛЯ ДИЧЕВА - ШЕФ НА ЦАРСКАТА ПРЕССЛУЖБА В СОФИЯ

КОАЛИЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ"