Погледнах във вестник текст

Violeta Simeonova

Погледнах във вестник текст за погребението на Иван Абаджиев, Старшията, както го наричаха възпитаниците му. Видях че спортните му геори от 40 години насам са се събрали да го изпратят. От почит дори е дошъл легендатния Наим Сюлеманоглу.

Не знам как е възможно това, но смъртта на легендата Абаджиев не беше отбелязана от нито една телевизия, май? Не говорим за новинарско съобщение. Иван Абаджиев беше сложен човек, силен, част от текстурата на една епоха, но и по някакъв начин един от героите й. С много победи, с не малко противоречия. И те можеха спокойно да се обсъдят, особено с момчетата му, които вероятно са знаели и меда, и жилото на златната епоха в щангите.

Не мога да повярвам, че за него няма интересни и задълбочени документални филми, както стари, така и текущи интервюта.

Той заслужаваше една вечер тв време, това беше задължителна тема. Ако не за комерсиалните телевизии, то поне за обществената.

Мъка за липсата на памет и контекст в България.

И Бог да го прости, светла му памет.