Път: : Кой кой е : Д

Пламен Даракчиев

Роден на 27 юли 1953 г. в Ямбол.

Завършва журналистика в Софийски университет "Св. Кл. Охридски".

Работи като журналист във в. "Народна младеж", но е освободен от длъжност заради членството му в Конфедерацията на труда "Подкрепа" през февруари 1989 г.

Един от създателите на КТ "Подкрепа", на която е бил секретар, а по-късно и вицепрезидент.

1989 - 1990 – заместник-главен редактор на в. "Демокрация". Участва в работата на Кръглата маса.

1990 - 1991 г. – депутат в 7-ото велико народно събрание с листата на СДС. Един от участниците в Протеста на тридесет и деветимата. 

1992 - 2001 г. – продължава да се занимава с профсъюзна дейност. През 1997 година става секретар на отделилия се от „Подкрепа“ Съюз на синдикатите „Промяна“.

След създаването на Реформаторския блок през 2013 година става член на неговия Граждански съвет, а през 2017 година се включва в новосъздадената партия „Да, България!“.

Женен, с две деца.

Ползва френски език.   

 
_________________________________________________________ 

 

(Справка на Държавна сигурност, изготвена по искане на ЦК на БКП. Разпространяваше се на принципа "самиздат" сред депутатите от ВНС. В текста не съм внасял никакви корекции - пропуснати са само адресите и телефоните.)

 

СПРАВКА

за Пламен Иванов Даракчиев

 

Пламен Иванов Даракчиев е роден на 27.07.1953 година в с. Ямбол, Бургаска област, бургаски гражданин, женен, с висше образование, неупражняващ обществено-полезен труд, неосъждан, безпартиен. Живее в гр. Кърджали.

След завършване на основното си образование Пламен Даракчиев е приет в ИТ "Алеко Константинов" - гр. Кърджали, от където е изключен във втори курс заради конфликт с преподавател. Впоследствие продължава обучението си в Пазарджик, където завършва средно образование и постъпва на работа в акумулаторния завод, а по-късно и в местния вестник. След завършване на висшето си образование "Журналистика" през 1985 година Даракчиев е назначен за кореспондент на в. "Народна младеж" в Хасковска област. Като такъв е написал обширна монография за икономическото положение в НР България, в която твърди, че по-голямата част от съвкупния продукт се обсебва от единици, заемащи ръководни постове. Материалът не е публикуван и това поражда в Даракчиев негативно отношение към средствата за масова информация и затвърждава убеждението му, че се нарушават човешките му права.

Повлиян от отказа на главния редактор на вестник "Народна младеж" да публикува материала му и изнесеното в средствата за масова информация за НДЗПЧ, Даракчиев се свързва с радио "Свободна Европа" и отправя клеветнически твърдения касаещи човешките права в Българияя.

Като активист на НПС "Подкрепа" Даракчиев изготвя програма и набелязва мерки за спечелване на съмишленици и набиране на средства. Изявява се като един от най-дейните участници в организирането и провеждането на нелоялни изяви, за което е избран за секретар на НПС "Подкрепа".

На 17.03.1989 година Пламен Даракчиев е уволнен от работа въз основа на предварително подадена от него молба за напускане.

Впоследствие Даракчиев участвува в изготвянето на всички програмни документи и организиране провеждането на нелоялни изяви от страна на НПС "Подкрепа".

По време на Европейската екологична среща в София, Пламен Даракчиев се включи в организирането и провеждането на всички изяви от страна на неформалните сдружения.

Той беше главният инициатор за посрещането и организиране пребиваването на Румяна Узунова. Почти ежедневно участвуваше заедно с нея при вземането на интервюта от нелоялно настроени лица и даване на указания за действие и изяви на "неформалите". Изяви се като идеен организатор и изпълнител на програмните документи на НПС "Подкрепа" и тяхното разпространяване в страната и зад граница. Активно работи за привличане на нови членове. Беше един от водещите на пресконференцията на НПС "Подкрепа" със западни дипломати и журналисти. Установи тесни контакти с представители на вестника на полския профсъюз "Солидарност" и се договори за бъдещи взаимоотношения.

С дейността си показа, че той е фактически координатор между НПС "Подкрепа" и "Екогласност".

София, 4.11.1989 г.

---------------------------

снимка -skat.bg