Петър Низамов

Препоръчително е за тези, които под една или друга форма се изказват против младежа, да видят записа, ако са пропуснали предаването...

Става дума за интервю с Петър Низамов, който се прочу, че залавя нарушители на границата, а срещу него се нахвърлиха.

Критиците на Петър Низамов посочват, че той е бил съден. Съден, но както стана ясно е реабилитиран. Основен проблем при осъжданите лица е ресоциализацията, т.е. процеса на новото им пълно интегриране в обществото и равнопоставеност с неосъжданите граждани. Щом като лицето може да се самокоригира, то трябва да бъде поощрено. Отричането на тяхното равенство с другите е грубо нарушение на правата им. 

(Имам друго мнение за рецидивите при тежките престъпления, когато става дума за психопати. При Низамов, доколкото мога да преценя, случаят е друг.)

Пак по случая с Низамов ще посоча членове от 

НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС:

Чл. 279. (1) Който влезе или излезе през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева.

Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

Чл.4 (5) Чужденец, влязъл не по законоустановения ред в Република България, за да поиска закрила, ПРИСТИГАЙКИ НАПРАВО ОТ ТЕРИТОРИЯ, където са били застрашени животът и свободата му, е длъжен да се представи незабавно на компетентните органи и да посочи уважителни причини за незаконното си влизане или пребиваване на територията на страната.