Път: : Съдби

Песен

първа снимка - "Семейство Цветкови"

втора снимка -  Галина Чанкова (кликнете върху първата)