Път: : Реалии

Партийно наказание

 

ПАРТИЙНО НАКАЗАНИЕ -  Според Устава на БКП партийните наказания бяха: бележка, мъмрене, порицание, строго мъмрене с предупреждение, което се вписва в партийните документи, изключване. Освен тях в редови порядък съществуваха "мерки за партийно въздействие" - другарска критика, предупреждение, обръщане на внимание "и други" (член от Устава на БКП, С., 1986).

Тези наказания се налагаха от първичната партийна организация или от висшестоящ партиен комитет. Те можеха да са санкция за трудови провинения (закъснява за работа, дава лошо качество на продукцията, не изпълнява нормите и плана и др. под.), за закононарушения (хванат, че “изнася” от предприятието, проявил небрежност към материални ценности и др. под.), за “нередности” в личния живот (пие, бие жена си, междусъседски кавги и др. под.).

През 50-те, 60-те, дори 70-те години в партията се обсъждаха острите семейно-битови конфликти.  Ако наказанието беше поради политическо провинение, то можеше да предопредели за дълги години социалната реализация на индивида. Имаше професии (преподавателска, редакторска, журналистическа, управленска), при които изключването от партията се съпровождаше с уволнение от работа.

Партийните наказания всякога предизвикваха морално-психичен натиск върху личността. Те бяха съд, който се състоеше само от прокурори и техните свидетели...