Път: : Реалии

Партийният дом

ПАРТИЙНИЯТ ДОМ  беше един от символите на тоталитарната власт.

/Снимка:  timeArt.bg - вляво на ъгъла срещу Партийния дом -  Държавен комитет за планиране/

Това е голямата сграда, която се намира между площадите "Батенберг" и "Буров" и бул. "Дондуков". Там работеха щатните служители от висшето ръководство на БКП (ЦК, Секретариат, Политбюро), както и апаратът на ЦК на БКП. С днешни думи -  централният офис на БКП.  Сградата в момента се използва от Народното събрание.