Партии, застрашени от заличаване към юли 2017

В края на юли 2017 г. Софийската градска прокуратура (СГП) внася искови молби в Софийския градски съд за прекратяване (разпускане) на 33 политически партии след извършена проверка и въз основа на изискани материали от Централната избирателна комисия (ЦИК), Софийския градски съд (СГС) и Сметната палата, и в изпълнение на правомощията по Закона за политическите партии (ЗПП). Като основание за искането си прокуратурата сочи две неизпълнени условия по Закона за политическите партии: неучастие в избори за повече от 5 г. и неподаване на годишни финансови отчети пред Сметната палата за 2 последователни години. Искането засяга следните партии:

 

Българска национално–радикална партия

Социалистически младежки съюз

Съюз на демократичните партии и движения ЕРА-3

Отечествена партия на труда

Български бизнес блок

Алтернативно социалистическо обединение – независими

Движение "Народен юмрук" за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани

Българска християнска коалиция

 Съюз “България"

Движение за единение на нацията

Движение кредитор на доверие

Политическо движение "Заедно за Сливен"

Роден край

Камара на експертите

Републиканско-демократическо движение на всички отрудени и обременени

Обединена партия на пенсионерите в България /ОППБ/

Съюз на националното достойнство “Гранит”

Българска национал-патриотична партия

Обединение “Достойна България"

 Народняшка земеделска партия "Никола Петков"

Политическа партия “Дела"

Партия на либералната алтернатива и мира /ПЛАМ/

Северна лига

Гражданско движение “Глас"

Черноморец

Партия “Движение за социална солидарност"

Българска индустриално-аграрна партия

Единен пенсионерски съюз

Български граждани ЗБОРИМ

Нова Европа

Победа

Национално-патриотично обединение

Движение за благоденствие и възход