ПРИКОВАНИЯТ ЧОВЕК

 

Ако земният живот е възникнал тук, а досега нямаме сведения да е привнесен от другаде, той не е просто част от земната природа, той е нейно творение.  Като започнем от клетката и свършим със сложния организъм, животът може  да съществува и се възпроизвежда само на Земята. 

Досега не сме открили в недостижимия безкрай на Вселената планета с подобна на Слънцето звезда и с пригодна за човешки живот гравитация, магнетизъм, радиация, атмосфера, храна, течна вода, природни цикли, химически състав на средата, климат…  Неизброими условия. 

Може и да има такава планета, но самото пътуване в Космоса, за да проверим наблюденията си, не е шега. 

Известни са проблемите на астронавтите след завръщане на Земята. В медиите се съобщава, че  в космическите полети има риск от увреждане на ДНК, промяна на микробиома, нарушават се циркадните ритми, уврежда се зрението, променят се очите, има промяна в концентрацията, увеличават опасността от рак, причиняват се загуба на мускули и кости, изменя се гръбначния стълб, инхибира се имунната система, отслабва сърцето, изменя се     структурата на мозъка, намалява се сивото вещество, изместват се течности към главата, което може да е патологично за мозъка в дългосрочен план, възниква риск от създаване на камъни в бъбреците… Установен е когнитивен спад след няколкомесечно пребиваване в МКС. Всички тези рискове се изследват и на тях се противодейства 

Възстановяването след връщане на Земята е продължително и скъпо. Месеци минават. А при фантазното отиване на друга планета няма да има очакваща нашите пътешественици Здравна служба, рехабилитационен център и време за възстановяване. Да не говорим за психическата способност на човека и група от хора да оцелеят при продължително пребиваване в кораб сред безкрая на нищото.   

Както нашия АЗ е едно цяло с тялото ни, така тялото ни е неделимо от Земята. 

Осъзнаването на този факт е началото на много размишления и жизнено важни изводи.

Всички планове за колонизация на други планети, като оставим настрана филмите и книгите, с които се забавляваме, на този етап са  несъстоятелни. При сегашната технология и знания постоянен или продължителен живот и възпроизводство на homo sapiens на други планети на практика е физически проблемен, биологически опасен, финансово неоправдан и познавателно съмнителен.

Човекът е прикован към Земята. 

КАЗАНОТО НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА КОСМОСА И КОСМИЧЕСКИТЕ ПЪТЕШЕСТВИЯ НА ХОРА СА БЕЗСМИСЛЕНИ! 

НАПРОТИВ!

ЗА ЧОВЕКА ХОРИЗОНТЪТ НА ВСЕЛЕНАТА Е ПРОСТРАНСТВОТО НА НЕГОВИЯ УМ И САМОЧУВСТВИЕ! 

Въпросът “Къде са другите?”, като пренебрегнем загадката, а може би мита, НЛО, има логичен отговор:  технологичните цивилизации във Вселената, ако ги има, не съществуват и не процъфтяват по едно и също време, освен това и те са приковани като нас към собствените си планети. Телата им са възможни при природните условия на своето възникване, затова не “къде са другите”, а “къде са техните роботи?”. 

ДАЛЕЧ ПО-ВЕРОТНО Е РОБОТИ ДА НИ ПОСЕТЯТ, А НЕ ИЗВЪНЗЕМНИ БИОЛОГИЧНИ СЪЗДАНИЯ.  

И ние, ако имаме шанс, разум и намираме смисъл, ще пътуваме между звездите с роботите, които се надяваме да създадем.

Земята създава тялото! Тялото създава съзнанието! 

ЗЕМЯТА! 

В края на миналата година и началото на тази прочетох много прогнози за развитието на изкуствения интелект през 2024 година. 

А аз ще спомена своя мечта за 2034 година. 

Мечта, свързана с изкуствения интелект. Какво бих искал и смятам, че е разумно да стане, а не съм прочел някъде, че се предвижда. Може да е писано, но не съм попаднал на него. 

Мечтая да овладеем Земята!

Земята като космическо тяло. Обитаваната Земя.   

Смятам, че би било разумно да се работи по създаване на изкуствен интелект, който няма да бъде в интереса и възможностите на нито една корпорация. Той едва ли има видима пазарна реализация и трябва да бъде изграден с международно участие. 

Ще нарека този ИИ - ИИ Земя или ИИЗ. Той трябва да започне да се създава още сега - като не особено съвършен голям езиков модел. 

ИИЗ ще има за задачи: 

1. Да изучава историята и настоящето на архитектурата на земното кълбо, неговата структура и процеси.

2. Да каталогизира процесите и установи тяхната история, цикличност, симетрия и космически зависимости.

3. Да събира и обработва информация за историята, географията и геологията на физическия и химическия състав на Земята.

4. Да изучава историята на земния магнетизъм, гравитация и космическите им зависимости.

5. Да изследва орбиталното, въртеливо и всички други движения на кълбото в Космоса. Тяхната история, цикличност и космически зависимости.  

6. Да изучава историята на тектоничните плочи и да прави прогнози за тяхното движение. 

7. Да изучава вулканите и да предвижда тяхната активност. 

8. Да изучава океаните и процесите в тях. 

9. Да изучава атмосферата, нейната структура и процеси. 

10. Да прогнозира земетресенията, цунамите, ураганите, промените в климата. 

11. Да създаде история на Земята като космическо тяло и да прави прогнози за нейното развитие. 

12. Да установи земните цикли - на орбитата, на движението на полюсите, на ориентацията на оста, на климата... 

13. Да изучава историята и циклите в обитаемостта от живи въглеродни организми на Земята. Да прави прогнози за тази обитаемост.

14. Да следи за космическите и други рискове за Земята 

И т.н. “Necesitamos con urgencia un nuevo enfoque global para salvaguardar las funciones reguladoras críticas del sistema Tierra.

Аз, любителят, умишлено правя това изброяване, за да подчертая ЦЕЛОСТТА на изследване от ИИЗ. Това е непосилно за нито един ум или научен колектив с функционален изследователски интегритет. 

За да може ИИ3 да изучава тази цялост на Земята:

I. Да му бъде осигурена досегашната информация за земната твърд; да има комуникационна връзка с всички научно-изследователски звена по Света, които пряко или косвено я изследват като цяло или отделни нейни региони; да има комуникационна връзка с всички индустриални субекти, които работят в земните недра или сондират земното кълбо в търсене на ресурси, както и с всички индустриални субекти, променящи релефа. 

II. По подобен всеобхватен начин да му бъде осигурена информацията за океаните, атмосферата и климата.

III. ИИЗ трябва да бъде захранван с цялата информация за Слънцето. Трябва да е в комуникация със спътниците и телескопите по всички въпроси, засягащи Земята, нейната орбита и взаимодействие с останалите небесни тела. Включително и вероятните космически заплахи.    

IV. ИИЗ да може да създава програми за необходими допълнителни изследвания. Например - мрежа от датчици по сушата и океанското дъно; система от специализирани спътници, наблюдаващи околоземното пространство; начини за наблюдение на Слънцето… и т.н. 

V. И вече в тази информационна система на ИИЗ бихме могли с основание да разглеждаме масивите от данни за живота. Всичко, което знаем за живота, всичко, което предполагаме. 

VI. ИИЗ ще създаде нови работни места, ще стимулира изграждането на световна инфраструктура за наблюдение на Земята, ще се отрази положително върху екологичната култура и политика

Защо е необходимо това?      

Трябва да имаме цялостна представа за своя дом, за да бъдем негови грижовни стопани.. 

Но освен това: необходимо е да имаме такъв тип познание поне за ЕДНО небесно  тяло, за да имаме мащаб и мярка за мислене за всяко друго небесно тяло. 

Това ще ни позволява да бъдем по-прецизни, когато оценяваме шансовете за живот на далечни планети. 

Знанието за Земята е ключ за разбирането на Марс и Венера, както и на останалите планети и тела в Слънчевата система, както и за далечни космически обекти, от които до нас достига частица светлина.

Без съмнение, ще се обогатят представите ни за бъдещо тераформиране на подходящи небесни тела.

А ДРУГОТО? 

ВАЖНОТО?

Вселената на съзнанието е винаги достъпна за човешките пътешествия. В тази вселена има безброй неоткрити планети, звезди и какви ли не чудеса…

Боже, какво чудо е постоянно търсещият Те човек!

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ