От „Планът БСП“ малко неща са ясни.

Томислав Дончев

От „Планът БСП“ малко неща са ясни. И тези, които уж са ясни, и те не са съвсем ясни. Това, което е сигурно, е че се създават фондове: Фонд „Индустрия“ за закупуване на дялове от предприятия (500 млн.), Фонд „Иновации“ (150 млн.) и др.

Не че съм по принцип против, но имам много въпроси и ще съм благодарен, ако някой ми отговори:

1. От къде ще се финансират тези фондове? Ясно е, че ще е от бюджета, но за сметка на кой друг разход? Или чрез повишаване на данъците? Става дума за разходи от над милиарди...

2. По какви правила ще се определя в коя фирма държавата да стане съдружник и с колко? Надявам се, че ще е на доброволен принцип. Частичното одържавяване временно ли ще бъде или завинаги?

3. В какви отношения ще е това финансиране със средствата от Европейския съюз, които дефакто финансират същите сектори чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2,5 млрд. лева), чрез Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (400 млн. лева), финансовите инструменти вкл. и рециклираните средства от „Джереми“? Има ли опасност това национално финансиране да влезе в конфликт с наличните програми или пък да откаже фирмите да участват по тях (практиката показва, че националното финансиране следва доста либерални правила за публичност и отчетност и по тази причина и общини, и фирми предпочитат „лесното“)?

4. Ще се повторят ли практиките от Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ от 2013 и 2014 г., където бяха финансирани меко казано „спорни“ проекти с имитация на оценителен процес, изцяло по партийно-квотен принцип?

5. Има ли опасност от нерегламентирана държавна помощ? Ясно е, че има, по скоро въпросът е как ще се отстрани това противоречие с Европейското законодателство?

6. Защо създаваме нови програми и вадим държавни пари, предвид факта, че на пазара има достатъчно пари, но не достигат достатъчно добри бизнес проекти?