От кога смятате, че България и Румъния за Външния свят са чифтосани?

Във връзка с Шенген?

Глупости...

Спомнете си, че даките са тракийско племе смесено от двете страни на Дунав с мизите, върнете се към старите карти на българската държава, спомнете си, че Петър и Асен са влашки войводи. Днес трудно ще срещнете румънско признание, че до средата на 19 век официалния език за тяхната Църква (и не само за нея) е българския, че романизацията на населението и държавата става с решение на елита на обединените Влахия и Молдова. Не случайно тачат Наполеон Трети. То е и заради езиковата революция. Те поемат ангажимент пред Великите сили властово да романизират населението...

В "моята" България (СЗБ) - власи, македонци, родопчани, тракийци са едно и също. Затова имаше изразите - "власите накрай Дунава се давят", "влашки циганин", "влашки ефрейтор", "влашка сол"... Същото като "битолски просяк", "македонската революция е като чирпанска сватба", "помак и влах, все тая"... До безкрая.

Защо хъшовете са във Влашко, а не в Атина? Защо БРЦК е там, а не другаде?.. 

Българо-румънските отношения са неразорана нива.

Те са по-стари, по-разностранни и по-дълбоки от всичко, което сме учили и знаем.

За мен е скандално продължаващото неглижиране на факта, че сме Дунавска Държава. В последната карта, която зърнах за обновяване на железниците, не се предвижда нищо за же-пето в Северна България.

Защо са забравени Видин, Лом, Никопол, Свищов, Русе, Силистра...? Българското правителство не забелязва, че имаме дюкян на кюше. 

За момента пренебрегвам конституция и закони. 

(Те се изпълняват от живите хора. Да се бориш с корупцията с нормативни текстове, когато мечтата на множеството е да заеме длъжност, в която може да бъде корумпирано, е забавно. Преди това Държавата трябва да се заеми изцяло с културните си, образователни и възпитални задачи. Но това е друга тема.)

България е държава от долния Дунав - най-голямата водна магистрала на континента за превоз на товари. Територията е "срязана" от Балкана и затапена от Рило-родопския масив- нужни са множество целогодишно лесно проходими пътища през тях. Ние сме до Влахия, Сърбия, Македония, Егея, Босфора и Мала Азия. Имаме късмет с географското си положение, но мижим пред него и не забелязваме как ни заобикалят. 

Вижте картата на пътищата, пристанищата и летищата, за да разберете за какво става дума.