Отново за раждаемостта

И пак да се върнем на темата за раждаемостта. 

Репродуктивната норма НЕ ЗАВИСИ от бедност, богатство, социален ред...

У нас група демографи от 70-те години са се дигнали да защитават "качественото възпроизводство" за сметка на "количественото", като имат предвид малодетната норма за НОРМАТА. Убеждаваха даже един президент, че трябва да станем пет милиона, за да бъдем "качествена" нация. 

Няма как обществото физически да се възпроизведе, ако трите деца в семейството не станат нещо обичайно. 

Човешката плътност на обитаваното землище и възрастовата структура на населението са от основните фактори за динамиката на развитието на общността. Те са елемент и на сигурността!

В Южна България живеят 75 души на квадратен километър, в Северна - 55 (средно за страната 65). В Турция 99 души, Гърция 83, Румъния 85, Сърбия 92, Македония 82, Албания 114, Косово 185, Босна 78, Словения 101, Хърватска 80, Унгария 107, Австрия 100, Италия 197, Швейцария 181, Франция (метрополията) 118, Испания 93, Белгия 367, Нидерландия 400, Дания 130, Германия 230, Люксембург 213, Великобритания 291, Полша 122, Чехия 138, Словакия 111...

ГЪСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ИМА ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ!

НИСКАТА ПЛЪТНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪЗДАВА ДЕМОГРАФСКИ ВАКУУМ!