Път: : Реалии

Отличник

ОТЛИЧНИК - Звание на ученик, който има отличен успех.

Думата "отличник" се изписваше обикновено с бяла боя върху червена лента и се поставяше напряко през гърдите. По този начин групата на отличниците вървеше в челото на строя на училището по време на манифестациите. По същия начин ударниците водеха колоната на своето предприятие.