Път: : Реалии

Открит лист

ОТКРИТ ЛИСТ - Документ, който се издаваше от управлението на МВР по местоживеене. С него се разрешаваше посещение в крайграничен район за определен период от време и фиксирано населено място. По времето на Студената война държавната граница се разглеждаше като първа отбранителна линия. В полосата зад границата бродеха патрули и проверяваха да няма промъкнали се без открити листове. Местното население оказваше активно сътрудничество на военните и донасяше за появата на непознати в землището им.