Път: : Реалии

Открито партийно събрание

ОТКРИТО ПАРТИЙНО СЪБРАНИЕ – Общо събрание на ППО (първичната партийна организация), на което се канеха да присъстват безпартийните от трудовия колектив или селищната среда.