Османското робство

"Османското робство" не е било "робство" в ПЪРВОТО значение на думите "роб" - "човека като вещ" и "робство" - социален ред, при който това е нормално. В този смисъл в онези векове мнозинството от българите не са били роби, нито са живели в робство. Сред тях е имало и успели хора - земеделци, търговци, занаятчии. Османската империя е давала възможности на онези, които са се поставяли в нейна услуга.

ВТОРОТО значение на думата "роб", "заробване" се използва, за да се отбележи тежка зависимост (поставяне в зависимост). Като кажем, че някой е "роб на жена си", нямаме опасения, че тя може да го продаде, но изразът е напълно разбираем и е изречен в нормата на българския език. Друг е роб на чашката, трети на парите, четвърти на службата си, пети е поробен от музика, пощенски марки и т.н.

Няма да се спирам на египетското робство на евреите, но ще спомена Холокоста (всеизгаряне). Няма "цялостно изгаряне" на евреите - избивани са от нацистите по различни начини (например- Бабий Яр), а и не са "цялостно" избити, но Холокоста е международно признат термин и само мръднали антисемити говорят, че думата е невярна, защото евреите не били цялостно изгорени. В Израел освен Холокост, наричат този период и Шоа - на иврит "разрушение" или "голяма катастрофа"...

Изразите "Османско робство", "Турско робство" са знаци за вековете, при които България е била окупирана и народа е бил поставен, в тежка, варварска зависимост. Документираните примери за зверства и своеволия от османлиите са стотици, а вероятно много хиляди. Съвремениците така са наричали създадената от османлийте обществена система... 

С казаното не отричам правото този период да бъде зован със синонимни изрази от различни автори - "иго", "геноцид", "владичество", "господство"...

Не проумявам какъв аргумент могат да бъдат успехите на търговци, занаятчии и многото други в годините на робството в йерархията на Империята, за да отречем самото РОБСТВО. По тази логика трябва да се редактира Библията в частта за "египетското робство на евреите", защото Иосиф е бил голямо началство в Египет или да твърдим, че тоталитарзма не е бил зло, защото по негово време имаше успели талантливи хора. 

Казаното не означава, че днес приписваме вина на нашите съграждани - мюсюлмани. С тях заедно градим общата си държава по завета на Левски.