Път: : Реалии

Образцов дом

ОБРАЗЦОВ ДОМ - Почин на Отечествения фронт, който обхващаше предимно провинциалните градове. Избрана комисия оценяваше хигиената на дома, външния вид на къщата и подредбата на двора, както и спазването на санитарните разпоредби. Щом като всичко беше в ред, на дворната порта се поставяше емайлирана табела по общ за страната модел: "Образцов дом". През средата на седемдесетте години между 30-35 на сто от домакинствата в страната бяха получили такава оценка[1]

 

[1] "Почини и движения на Отечествения фронт", С., 1976, стр. 16