ОДС, Коалиция - 2005

Коалиция ОДС (Обединени демократични сили) за парламентарните избори юни 2005г. 

Коалиция ОДС е сформирана за участие в  парламентарните избори през юни 2005 г. В състава й влизат: