25 юни 2024г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Нужна е по-активна икономическа и социална политика

 

Открито писмо до премиера Орешарски

 

Здравей Пламене,

Познаваме се от около 30 години. Винаги съм те уважавал като добър професионалист и като честен човек. Двете качества заедно не се срещат много често в една личност. Именно затова се обръщам към теб с настоящото писмо. Единствената ми цел е да ти помогна в тази дяволски сложна ситуация, която някои хора натрапват на родината ни.

Въпреки огромната ти заетост и напрежение, намери време да прочетеш тези страници. Вярвам, че ще ти бъдат полезни! Във всеки случай много по-полезни от срещата ти на 13 юни тази година с така наречените „водещи и независими” икономисти. Защото те не са нито водещи, нито независими! Убеден съм, че ако се вслушваш в техните съвети личният ти провал е сигурен, а с това – провалът на парламентарните партии, които те подкрепят и провала за България.

Вече почти две седмици се протестира главно в София и в няколко други по-големи града. Тези дни се появи и Харта 2013. Там виждам много лозунги, но липсват други, не по-малко важни, дори по-важни: защо в България има такава оскотяваща бедност на стотици хиляди хора и няколко милиона бедни - на единия полюс, и невъобразимо богатство само на няколко хиляди - на другия полюс? Защо сме последни в Европа и продължаваме да изоставаме по доходи, производителност, конкурентоспособност? Защо стотици хиляди хора у нас са практически лишени от здравни услуги, продължителността на живота е най-къса, общата и детската смъртност е най-висока, а също и младежката безработица? Защо почти забравената някагашна неграмотност отново застрашително расте, особено сред ромското население? Защо има толкова много престъпност и корупция? Как да преустановим по-нататъшното разпадане на икономиката и на държавността? Как да постигнем по-достоен живот за милионите измъчени българи?

Това ме накара да споделя с теб в конструктивен план някои мисли за тежкото състояние на българската икономика и пакет от мерки за постепенно преодоляване на кризата. Защото много по-лесно е да клеймим дефектите на настоящето, а по-трудно е да ги отстраним, да очертаем контурите на едно по-достойно бъдеще и начините за постигането му.

Препоръчвам най-спешни икономически мерки за следващите 12 месеца, като държа сметка за натрупаните огромни очаквания и растящо напрежение в обществото. Целта на тези мерки е да отговорят на исканията за разкриване на истината в областта на приватизацията, концесиите, дейността на монополите и картелирането; задълбочаването на бедността; изострянето на социалната поляризация, на демографската криза; за масовата емиграция на най-младите и предприемчиви българи; за натрупаните крещящи несправедливости, престъпност и корупция в нашето общество.

С тези мерки в краткосрочен план може да се постави началото на подобрения за най-бедните и уязвими слоеве от населението, в рамките на разполагаемите ресурси. Световният опит показва, че други страни пострадали силно от войните се възстановиха за няколко години, а ние без да сме воювали сме в постоянна вътрешна криза вече 24 години. А като отчетем влиянието на световната криза през последнте години, у нас се напластяват две кризи.

Трябва да се направят първи крачки за ограничаване на мутризацията и възстановяване на поруганата справедливост. Това може да отключи възможности за много други подобрения. То, обаче изисква мъжество от всички и особено от политиците. А в момента, може би най-много от теб. С действията си трябва да поставиш на първо място и над всичко интересите на България. Само така може да се спечели доверието и подкрепата на милионите българи, живеещи в оскотяваща бедност. Те сега не протестират, но чакат да видят какво ще направи за тях оглавяваното от теб правителство.

Спечелването на това доверие е абсолютно необходимо в изключително сложната политическа ситуация в която правителството започна работа. Още на втория му работен ден започнаха улични протести с искания за оставка. Това е политически абсурд, режисиран от жадни за власт авантюристи! Тези събития показаха, че някои хора търсят тотална конфронтация, която се изостри с грубата непростима грешка, с провокацията срещу общественото мнение - назначаването на Пеевски за директор на ДАНС. Разбира се, ако не беше случаят с Пеевски те щяха да се хванат за друга тема в стремежа си да пречат на нормалната работа на правителството.

В тази конфронтационна обстановка трябва да се бърза с голям пакет от мерки за втората половина на тази и първата половина на 2014 г. при пълна мобилизация на административния потенциал на държавата и политическия потенциал на управляващите партии. Това не трябва да се подценява. Не разбирам защо продължаваш да работиш с бюджета за 2013 г., изготвен от Симеон Дянков, който ти сам справедливо критикуваше през есента на 2012 г. в Народното събрание, вместо да пристъпиш незабавно към неговата ревизия.

Обявените наскоро неотложни мерки за стабилизация са тесни по обхват, недостатъчно радикални и засягат само ограничен кръг социални групи. Предвижда се повишението на минималната работна заплата да задейства от 1 октомври, а държейки сметка за конкретните обстоятелства, би трябвало да е от 1 юли тази година. Обществеността научава, че състоянието на държавните финанси е много тежко, а не се чува нищо за предприемане на екстрени мерки за повишаване събираемостта на данъците. То допълнително изнервя хората.

При това положение е крещяща потребността от задействане на по-широкообхватен пакет от икономически и социални мерки за овладяване разрастването на икономическата, финансовата, социалната и политическата дестабилизация, за начало на постепенно стопанско оживление, изразяващо се в увеличение на производството, заетостта, доходите, постъпленията в бюджета. Такъв пакет трябва да засегне, макар и в скромни мащаби, поне около 1,0-1,5 млн. души, живеещи в най-тежка бедност, ниската част от среднодоходните слоеве и, разбира се, бизнеса, без който не може да се разчита на съществена промяна през тази и следващите години.

Както вече подчертах в предишни статии (виж моя сайт в интернет на адрес www.iki.bas.bg/CVita/angelov/index.htm публикации № 228-235), такава сложна социално-икономическа задача може да се решава сега главно с помощта на преразпределителните механизми: повишаване събираемостта на данъците и частично пренасяне на данъчното бреме от най-бедните към по-богатите слоеве от населението. Принципите на солидарност също налагат да се постъпи така. Най-надеждният път към благоденствие е тоталната структурна, технологична и институционална модернизация, но за това са нужни поне 10-15 години и огромни инвестиции. Хората, обаче не могат да чакат толкова дълго. Трябва да се бърза с екстремни мерки, защото извънредната кризисна ситуация ги налага.

 

За целта предлагам:

 1. До края на юли 2013 г. да се направи цялостна оценка за икономическото наследство от правителството на ГЕРБ, която да се публикува. Установените нарушения на законите да се доведат до знанието на прокуратурата.

 2. До края на септември 2013 г. да се провери основно дейността на всички естествени и изкуствено създадени монополи и на договорите (с анексите) за приватизация на най-важните обществено значими обекти, а също и на концесионните договори и анексите към тях от 1990 г. до сега. Всички тези документи да се публикуват. Ако се установят в тях умишлено вредни за нашата държава клаузи да се пристъпи към разваляне на договорите и да се търси наказателна отговорност от виновните лица.

 3. До края на август 2013 г. Правителството и БНБ да изработят механизъм за по-ефикасен контрол над дейността и особено на финансовите трансфери на работещи у нас чуждестранни финансови и нефинансови компании, предотвратяващ незаконния износ на национални ресурси, който уврежда фундаменталните интереси на България. При установени нарушения да се вземат наказателни мерки.

 4. През септември 2013 г. да се подпише споразумението с ЕС за европейските фондове през следващия бюджетен цикъл 2014-2020 г. и да се вземат ефикасни мерки за пълното им усвояване. Сегашният вариант на проекта за споразумение е суров и трябва да се преработи. Също такива мерки да се вземат за по-добро усвояване на средствата по настоящия бюджетен цикъл.

 5. Да се актуализира държавната политика по приватизацията. Да се прекрати веднага приватизацията на важни обекти (БДЖ-товарни превози, ВМЗ-Сопот, Български пощи и др.), особено в монополни и социално ориентирани дейности. Същото важи и за концесиите. В бъдеще да се приватизират само нерентабилни обекти, работещи в конкурентна среда.

 6. Да се изработи и приложи от 1 ноември 2013 г. разширена програма за финансово подпомагане на най-бедните граждани, ползващи централно отопление, по обективни критерии. Сегашната програма не обхваща всички нуждаещи се енергийно бедни домакинства. Също такава програма да се изработи за подпомагане на най-бедните граждани, ползващи електрическа енергия.

 7. При подбора на електроцентралите за включване в така наречения „енергиен микс” да се предпочитат тези, работещи на местни въглища, за да се осигури заетост на миньорите, железничарите и работещите в други свързани дейности.

 8. През близките месеци да се направи цялостна проверка на дейността на ДКЕВР, агенцията за защита на конкуренцията, агенцията за защита на потребителите, комисията по съобщенията, комисията за защита от дискриминация, а също и на други агенции и комисии с дублиращи се или второстепенни функции и да се вземат произтичащите от проверката мерки за евентуални съкращения.

 9. Да се вземат незабавни мерки за подобряване събираемостта на данъците, особено на ДДС и акцизите, за ограничаване на контрабандата и сивия сектор. Това е много важно, защото събираемостта на данъците спада в смутни времена, като сегашното и поставя под въпрос изпълнението на бюджета за 2013 и следващите години.

 10. До края на юли да се преработи бюджетът за 2013 г., като усилията се пренасочат към стимулиране потреблението на местни стоки от ниско-доходните домакинства, на държавата и на инвестициите. В преработения бюджет да се отразят предлаганите по-долу промени в данъците, измененията в разходната част, начините за финансиране на дефицита и т.н. Корегираният бюджет за 2013 г. да е с дефицит плътно до 3% и в краен случай до 3,5-4,0% от БВП, като се държи сметка за отложените от предишното правителство големи плащания, оставени като наследство на сегашното правителство.

 11. Да започне незабавно работа по провеждане на цялостна данъчна реформа, която да включва: превръщане на преките „плоски” данъци (данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък) в умерено прогресивни данъци; въвеждане на семейно данъчно облагане; въвеждане на 5% ставка за ДДС за лекарства, учебни помагала и всички детски стоки и 25% ставка за хазарт и екстравагантни луксозни стоки; ограничаване на данъка върху лихвите само за сумарни депозити на едно лице над 100 хил. лева; повишаване на прогресията при облагане на големите недвижими имоти; повишаване на прогресивното облагане на големите наследства; отмяна на данък „колиба”, въведен от предишното правителство; присъединяване към данъка върху финансовите транзакции, който Европейската комисия ще въвежда. Тази работа трябва да се извърши бързо при пълна мобилизация на персонала на Министерството на финансите, с оглед новите данъци да се включат в бюджета за 2014 г. За повече подробности по данъчната реформа виж посочените по-горе публикации в моя сайт в интернет.

 12. Бюджетът за 2014 г. да се изработи и представи в Народното събрание в установения в закона срок.

 13. Минималната работна заплата да се повиши от 310 на 340 лв. от 1 юли 2013 г. а от 1 януари 2014 г. на 380-400 лв. Не е вярно, че минималната заплата води до по-голяма безработица.

 14. От 1 януари 2014 г. да се повишат с 10% помощите за безработни и с 2-3 месеца – срокът за тези плащания.

 15. От 1 юли 2013 г. минималната пенсия да се повиши с 20 лв. месечно, а от 1 януари 2014 г. с още 30 лв. В съответствие с това да се повишават и пенсиите на по-горните етажи до 300 лв.

 16. През 2014-2015 г. да се върнат отнетите в полза на бюджета и/или на фискалния резерв ресурси от здравната каса.

 17. При ликвидация на предприятия изплащането на задълженията по заплати за работниците да се постави на първо място, наравно със задълженията към банки кредитори и бюджета.

 18. От 1 януари 2014 г. да се криминализира укриването на осигурителни вноски.

 19. От 1 септември 2013 г. да се осигуряват хранителни ваучери за най-бедните с месечен доход до 180 лв. на член от домакинството. Тази сума да се актуализира в началото на всяка следваща година. Да се увеличи с 50 хил. души и броят на подпомаганите лица.

 20. Да се преразгледат направените преди година и наложени едностранно от правителството, промени в пенсионната система и да се извършат налагащите се актуализации. Да се вземат допълнителни строги мерки за подобряване събираемостта на пенсионно-осигурителните и здравно-осигурителните вноски.

 21. В края на 2013 г. да се предоставят коледни добавки на пенсионерите с ниски и средни пенсии до 300 лв. Това да се прави за всички пенсии всяка следваща година, като размерът им се определя ежегодно според възможностите на бюджета.

 22. От 1 юли 2013 г. да се повишат детските добавки до две деца в семейство с 50% и с поне още 50% в началото на 2014 г. През всяка следваща година, постъпващите деца в първи клас да получават еднократна помощ, чийто размер за учебната 2014-2015 г. да се увеличи на 300 лв.

 23. В отговор на растящия основателен обществен натиск до края на 2013 г. да се отворят „досиетата на така наречения преход”. За целта да се направи цялостен преглед на недвижимото имущество (къщи, вили, земя и други подобни у нас и в чужбина) на най-забогателите 150-200 българи през последните двадесетина години и да се поиска от тях да докажат произхода на парите с които е придобито и платените данъци върху тези доходи. В зависимост от резултатите от проверката да се предприемат съответните действия пред компетентните органи, като обществото бъде информирано за това.

 24. Предприемане на крути мерки за подобряване събираемостта на данъците през тази и следващите години, особено на ДДС и акцизите, за ограничаване на корупцията, контрабандата и сивия сектор.

 25. Незабавна отмяна на плановете на правителството на ГЕРБ да закупи самолети-изтребители – втора или трета употреба, които ще струват между 600 и 800 млн. лева. Сега не е време за такива покупки.

 26. Съкращение на централната и местната администрация и на разходите по нейната издръжка с 10% до края на 2013 г. и с още 15-17% през 2014 г.

 27. Да се осигури своевременно разплащане на държавата и общините с бизнеса, а също и по-бързо възстановяване на ДДС. Забавените разплащания на държавата да се олихвяват по същия начин, както просрочията на гражданите и на юридическите лица към техните кредитори.

 28. Да се увеличи субсидията за здравеопазване, образование и наука като процент от БВП в бюджета за 2014 г. и постепенно до няколко години да се изравнят с нивата в сравними с нас други страни, членки на ЕС.

 29. До края на юли 2013 г. да се провери състоянието на работите в Националната здравно-осигурителна каса, да се вземат мерки за отстраняване на евентуални нарушения и наказване на виновните лица. Да се прецени целесъобразността от премахване или ограничаване на монополното положение на здравната каса.

 30. До края на 2013 г. да се прегледа състоянието на общинските болници и неправилно закритите да се възстановят с държавна помощ. Същото да се направи и с изпаднали в задлъжнялост други болници. Особено внимание да се обърне на планинските и граничните райони, където болниците и училищата са своеобразни социални котви за предотвратяване на обезлюдяването им.

 31. Да се пристъпи веднага към изработване на програма за съживяване на българското земеделие и особено на производството на плодове и зеленчуци, на екологично чисти продукти и на животновъдството.

 32. Да се вземат бързи мерки за защита на българското земеделие срещу незаконен внос на плодове, зеленчуци и други продукти от съседни и други страни. Това да се извърши до края на август 2013 г.

 33. До края на 2013 г. да се отправят настойчиви искания пред Европейската комисия, заедно с други източноевропейски страни, за бързо изравняване на земеделските и други субсидии с тези на страните – стари членки в общността.

 34. Да се ограничат европейските субсидии за най-големите земеделски стопанства (латифундии) над определен размер на обработваемата земя или по друг критерий и част от тях да се пренасочват към дребните и средни земеделски стопанства, които сега не получават почти никаква помощ от фондове на ЕС.

 35. До края на 2013 г. да се подготви и приведе в действие пакет от мерки за постепенно смекчаване на демографската криза, която взема застрашителни размери.

 36. До края на септемри 2013 г. да се отмени действащият закон за развитие на научния състав, който се отрича от научната колегия и да се изработи нов закон, а също и закони за средното и висшето образование.

 37. Държавна субсидия да се предоставя само на държавните училища и университети. Субсидирането на частните училища и университети от масовия сравнително беден данъкоплатец би означавало подпомагане на заможните и богати родители, чиито деца учат предимно в частни училища и университети.

 38. С преработката на бюджета за 2013 г. да се предоставят допълнителни субсидии на БАН, Селскостопанската академия и някои университети, а с бюджета за 2014 г. субсидиите да се увеличат.

 39. От 1 януари 2014 г. да започне постепенно намаляване на студентските такси в държавните висши училища, с оглед те да бъдат премахнати до края на 2017 г. Подготовката за това да започне веднага и да се уповести.

 40. До края на август 2013 г. да се увеличи капиталът и клоновата мрежа на Българската банка за развитие и на тази основа да се увеличат инвестиционните и оборотните кредити за дребния и среден бизнес при по-ниска лихва.

 41. Поне 25-30% от паричните средства на централната и местната държавна власт, а също и на държавните фирми да се влагат в Българската банка за развитие при по-ниска от пазарната лихва и по този начин да служат като ресурс за държавно кредитиране на малките и средни предприятия с по-ниска лихва.

 42. През втората половина на 2013 г. да се подготви и от януари 2014 г. да задейства държавно-частен инвестиционен фонд за иновации и изграждане на високо технологични и експортно ориентирани производства, с равни вноски от бюджета и частния бизнес, с начален капитал от 1,0 млрд. лева, който да нараства през следващите години.

 43. С бюджета за 2014 г. да се предоставят допълнителни субсидии на общините в най-тежко положение, които нямат местни източници на средства за своите бюджети.

 44. Да се възобнови веднага работата на Съвета за тристранно сътрудничество. В бъдеще всички мерки по икономическата и социалната политика, които пряко или косвено засягат интересите на хората да се вземат само след консултации с тристранния съвет.

 

Нужни са и редица мерки за разширение на инвестиционната дейност, особено за инфраструктура, финансирана от правителството и от общините, но това няма да е възможно през 2013 г., която се очертава да е много тежка. Вниманието към инвестициите трябва да се повиши през 2014 и следващите години.

Възможно е някои да възразят, че това са извънредни, скъпи, радикални и прибързани мерки. Ще се пуснат в действие и клишетата за „популизма”, за нарушаването на „финансовата стабилност”, за „отблъскване” на чуждите инвеститори, за „срива на валутния борд”, за „липса на пари” и т.н.

Моят отговор е прост: извънредната кризисна ситуация в страната налага извънредни антикризисни мерки, които не заплашват финансовата стабилност, но помагат за възстановяване на социалната стабилност. Финансовата стабилност е важна, но социалната стабилност е не по-малко важна. Който абсолютизира едната, разрушава другата, а с това и двете заедно. Нужен е разумен баланс между тях. Гражданите очакват това от правителството. Предлаганите мерки допринасят за постигането му.

Дълбоко грешат тези, които смятат, че в извънредна икономическа, социална и политическа криза и в тотална криза на доверието на народа към политиката и политиците, може да се продължава с традиционни рестриктивни неолиберални мерки. В извънредна ситуация, като настоящата, се действа с извънредни мерки. Предлаганите от мен мерки са такива. Ако това не бъде разбрано и бездействието или симулативното действие продължава, към края на настоящата и началото на идущата година дори и извънредните мерки няма да помогнат.

Някои могат да възразят, че с отделни предлагани мерки се засягат интересите на бизнеса. Всеизвестно е, че през изминалите двадесетина години у нас се правеха много реверанси пред капитала и се пренебрегваха интересите на труда. Аз не пледирам за обратното. Нормално е това общество и успешно се развива само тази икономика в която има балансирано отношение към труда и капитала. Така трябва да се постъпва и в България, защото те се нуждаят един от друг и не могат един без друг.

Тези мерки ще изискват по-големи бюджетни разходи от предвидените в бюджета за 2013 г. и в обявените наскоро бюджетни прогнози на служебното правителство за 2014 и следващите години. Те могат да се осигурят от фискалния резерв (но той е на санитарния си минимум) или от емисия на държавни облигации на вътрешния пазар. Търговските банки са високо ликвидни поради въздържане от рисково кредитиране и успехът на емисията е сигурен. Това превишение следва да се уреди с препоръчаната по-горе цялостна преработка на бюджета за 2013 г. и с по-гъвкава бюджетна философия за следващите години.

Пламене,

Надявам се предлаганите тук мерки да бъдат възприети от теб, от Правителството и Народното събрание. Те ще се нуждаят от допълнителен финансов ресурс. Освен от данъчните и неданъчни приходи 18,4 млрд. лв., предвидени в настоящия бюджет за 2013 г., допълнителни ресурси през втората половина на 2013 г. и на целогодишна база - през 2014 г. могат да се получат от:

 • Извънредни мерки за подобряване събираемостта

на данъците, особено на ДДС и акцизи..................1,2 млрд. лв. (+10%)

 • Съкращение на текущите разходи в бюджета

. с 10%........................................................................0,7 млрд. лв. (-10%)

 • Въвеждане на умерено прогресивен данък

върху доходите на физическите лица с

възстановяване на необлагаемия минимум,

а също и от повишения на други данъци...............0,1 млрд. лв. (+4%)

 • Въвеждане на умерено прогресивен

корпоративен данък..................................................0,1 млрд. лв. (+13%)

 • Плътно придържане към 3,0-3,5% бюджетен

дефицит.....................................................................1,5 млрд. лв.

Общо...........................................................................3,6 млрд. лв.

(Числата в скоби показват размера на увеличението или намалението в сравнение с предвиденото в настоящия бюджет за 2013 г.)

 

Тази груба оценка показва, първо, че в България има допълнителни ресурси за по-активна икономическа и социална политика и те могат да се мобилизират при наличие на политическа воля и второ, че поддържането на умерен бюджетен дефицит и умерено повишение на държавния дълг не застрашава финансовата стабилност, но ще помогне за възстановяване на социалната стабилност.

След излизане от кризата, примерно към 2015-2016 г. при условие, че настъпят положителни промени и в Европа, ще се постигне растеж на БВП от 3-4% и повече, ще се повиши заетостта, доходите, постъпленията в бюджета и стабилизиране на държавния дълг на ниско равнище, каквото е то сега. Така, с по-гъвкава дефицитна политика и по-активна намеса на държавата през трудните кризисни години, когато дейността на чатния сектор обикновено затихва, ще се ускори възстановяването на стопанската дейност и нормализирането на икономическия и социалния ритъм.

Това е икономическата политика, която може да стабилизира икономиката и да я подготви за растеж. . Надявам се, че ти и другите български политици ще го разберат! Ако пропуснете днешния шанс не ни чака нищо добро! Тогава ще трябва да се сърдим само на себе си!

Желая ти здраве, твърдост и кураж в изключително трудната ти мисия! Твоят успех ще бъде успех за всички ни, успех за България! Вярвам ти!

 

25 юни 2013 г.

Проф. Иван Ангелов

Член-кор. на БАН