Ножарство

През Възраждането един от занаятите, допринесъл за славата на Габрово като занаятчийски център, е ножарството. В миналото в Габрово са произвеждани над 150 вида ножове. Наименованията им произлизат от формата: кулаклий (дръжката на ножа завършва с форма на уши), сойки (напомнящи на птицата) и др. Работилницата е пренесена от Новата махала, била е собственост на майстор-ножар дядо Метьо.

Представлява ковачница, където е разположено огнището, зад него се намира духалото (мях) от цяла биволска кожа (на около 150 години). В работилницата има и второ помещение – изкарвална, която се използва за довършителни работи. След изковаването и поставянето на дръжката ножът се заточвал на точило. Всички ножове имат ножници, в миналото те били изработвани от майстори-канджии, когато са направени от дърво, се наричат капии, а ако са от кожа (мешина) - кании.

http://ivoso.blog.bg/turizam/2006/04/06/emo-etyra.2218