Новогодишни мераци

Списък на мераците ми, които имат отношение към държавата и обществото. Те нямат юридическа формулировка, а някои от тях може вече да са реализирани, но да не съм го забелязъл.

Въпросът ми е – кое да се прибави или махне?

1. Развитие на пътната инфраструктура – да! Но развитие на цялата пътна инфраструктура – пътищата между всякакви селища.

2. Особено внимание за пътната инфраструктура около големите градове и Родопите.

3. Отваряне на страната към Дунава.

4. Широка проходимост на Стара планина: пътища, магистрали, тунели.

5. Развитие на пътната мрежа към Сърбия, Македония, Гърция.

6. Непроходимост и охрана на извънпътната граница с Турция.

7. Сътрудничество с останалите черноморски страни за контрол върху трафика и риболова в Черно море.

8. Благоустройство на всички населени места.

9. Електронно правителство. Електронно гласуване и възможност за гласуване по интернет. Онлайн уреждане на всички информационни и финансови въпроси на гражданите и юридическите лица с държавата.

10. Определяне на минимално почасово заплащане на труда. Освобождаване от данък на средствата дарени за благотворителност, образование, култура и наука. Обвързване на размера на пенсията с броя на отгледаните работоспособни деца.

11. Реални санкции за родителите при отклонение от задължителното основно образование на децата. Законово прието определение за грамотност.

12. Грамотността да бъде задължително условие: да се заема държавна служба, да се заема длъжност, имаща контакт с външни хора, да се упражняват избирателни права и да се прави бизнес.

13. Публичност на членството на магистрати, на всички изборни длъжности и на служителите в държавната администрация в тайни организации.

14. Данъчен контрол на всички организации, издържащи се от членски внос, такси или дарения.

15. Всички бъдещи приватизационни сделки да стават чрез борсата.

16. Всички плащания към държавата могат да стават и с таксови марки.

17. Всички приватизационни договори са публични и с ясни собственици, вкл. физическите лица.

18. Офшорни компании не могат да притежават медии, земя и приватизирани предприятия. Не могат да правят дарения и да вземат участие в банковото дело.

19. Всяка собственост над 40 годишни средни работни заплати подлежи на данъчна проверка при наследяване.

20. Всяка новопридобита собственост, извършено потребление или дарение в стойност над годишната средна работна заплата се декларира пред данъчните власти с акта на придобиване или извършване.

21. Не може да има частни монополи. Картелите са криминални, те са форма на организираната престъпност.

22. Държавна и общинска земя не може да се продава или заменя.

Повтарям въпроса си: кое може да се прибави и кое да се махне от този списък?

Забележка: Текстът беше пуснат първо във Фейсбук. Обадиха се приятели във връзка с 19 и 20 т. – за това, че равнищата били ниски… Важен е принципът: няма как да се препятства на организираната престъпност и корупцията, ако няма данъчен контрол върху собствеността и необичайните харчове, а каква ще бъде сумата, която събужда вниманието на контролните органи, е въпрос на законодателна преценка. Не бива да се създават условия за притеснение на гражданите… Но пък би било много странно, ако продължава практиката, при която безработни младежи карат коли за по стотина хиляди евро, живеят доста нашироко, и няма кой да ги запита – как така се е случило. Или пък оня действащ и в момента магистрат, който беше ходил на екскурзии и почивки в чужбина няколко десетки пъти за една година и единственият въпрос, който му беше зададен по този повод идеше от неловки репортери…

Навсякъде в цивилизованите държави има ясна тенденция: усъвършенстване на нормите и практиките за прозрачност на доходи, собственост и потребление, без да се накърняват свободите. Нека си спомним, че първата и основна мярка, която беше предприета при борбата с тероризма, блокираше банкови сметки и поставяше под наблюдение парични потоци. Невъзможно е да се преборим с корупцията и организираната престъпност, ако за данъчните доходите, собствеността и харчовете са непрозрачни и неинтересни.