Път: : Списъци

Новият ВСС - 2012

Мандатът на настоящия ВСС изтича на 3 октомври.

 

Новите висши магистрати, които ще получат петгодишен мандат, трябва да изберат и главен прокурор.


Народните представители избраха 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

 

Това са магистратите
1. Васил Петров,
2. Галина Пачовска-Карагьозова,
3. Димитър Узунов,
4. Каролина Михайлова,
5. Магдалена Лазарова-Проданова,
6. Мария Кузманова,
7. Незабравка Стоева,
8. Светла Петкова,
9. Соня Найденова,
10. Юлиана Колева и
11. Ясен Тодоров.

 

Отпаднаха кандидатурите на Бойко Рашков, Валентина Драганова, Владислав Славов, Йордан Костадинов Давчев, Надя Пеловска-Дилкова, Тодор Мерджанов.

 

Миналата седмица станаха известни и членовете на ВСС от професионалната квота:
12. Юлия Ковачева, от Върховния административен съд (ВАС),
13. Милка Итова, съдия в Софийския градски съд (СГС),
14. Даниела Костова от Окръжния съд във Варна,
15. Галя Георгиева - Апелативен съд - Пловдив, и
16. Калин Калпакчиев - съдия в Апелативен съд - София.

 

Четиримата прокурори в новия ВСС ще бъдат
17. Михаил Кожарев, заместник главен прокурор на Върховна административна прокуратура, 
18. Елка Атанасова, окръжен прокурор на Благоевград,
19. Камен Ситнилски, заместник главен прокурор на Върховната касационна прокуратура,
20. Румен Боев, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

 

Зам.-директорът на Националната следствена служба
21. Румен Георгиев е представителят на следователите.