Новините на 31 август 2012 г.

 


ПИБ отрече да купува „Труд" и „24 часа"
Първа инвестиционна банка (ПИБ) отрече информациите, че купува вестниците „Труд" и „24 часа".

В съобщение, разпространено в четвъртък и цитирано от „Медиапул", ръководството на банката нарече „спекулативни" и „неверни" „усилените слухове, че собствениците на ПИБ Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са пред финализиране на сделка за закупуване на пресгрупата, издаваща „Труд", „24 часа" и други издания".

„Напомняме, че дейностите, които една банка извършва, са точно регламентирани в Закона за кредитните институции. Банките не извършват нерегламентирана от закона дейност и не придобиват активи, несвързани с финансовата им дейност," се казва в официалното съобщение.

Основен приоритет на банките е кредитирането на успешни и перспективни проекти, подпомагане на развитието на бизнеса, като гарантират максимална сигурност на своите клиенти, заявяват от ПИБ.

Неофициалните информации за съдбата на „Медийна група България Холдниг" са твърде противоречиви, но според запознати продажбата ще бъде официално обявена до дни.

Освен лица и фирми, свързани с ПИБ, другите спрягани купувачи са от кръга на конкурентната медийна група, зад която стои Корпоративна търговска банка (КТБ) на Цветан Василев.

Собствениците на „Труд" и „24 часа" Огнян Донев и Любомир Павлов са разследвани за пране на пари във връзка с покупката на пресгрупата.

Срещу Любомир Павлов има и други обвинения, но се смята, че съдбата на разследването зависи от това дали те ще се оттеглят от издателския бизнес.

................................................


Социалистическият интернационал си избра Станишев за вицепрезидент
Президентът на ПЕС и председател на БСП Сергей Станишев става и вицепрезидент на Социалистическия интернационал.

Тази новина дойде днес от Кейптаун, където Сергей Станишев участва в 24-я Конгрес на Интернационала, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Лидерът на българската и европейската левица откри дискусиите на лидерите от цял свят с темата за световната криза.

Той призова за възстановяване на конкурентоспособността на Европа чрез защита на нейния социален модел и утвърждаването й като значим играч на световната сцена.

Президентът на ПЕС изтъкна, че бъдещето на Европа е в засилването на солидарността, координацията и интеграцията на икономическите политики, което в по-широк контекст включва и развитието на общо европейско икономическо управление.

Това ще гарантира повишаване на заетостта и растежа в Европа, ще осигури устойчиви европейски финансови инструменти за подкрепа на инвестициите, твърди Сергей Станишев.

Наред с това ще спомогне за разширяването на регулациите и контрола върху финансовата система и за подобряването на координацията между общностния и националните бюджети, изтъква още той.

По време на Конгреса на социалистическия интернационал Сергей Станишев проведе двустранни срещи с редица премиери и председатели на партии, сред които: Елио ди Рупо - премиер на Белгия; Виктор Понта – министър-председател на Румъния, Борис Тадич – бивш президент на Сърбия и председател на Демократическата партия; Ханес Свобода – председател на Групата на Социалистите и Демократите в Европейския парламент, Мустафа бен Джафер – председател на Учредителното събрание на Тунис, Мариан Лупу – председател на Парламента на Молдова. За утре е планирана среща и с президента на Република Южна Африка - Джейкъб Зума.

.....................................................

С 2.2% по-малко чужди инвестиции в нефинансовия сектор през 2011 г.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2011 година възлизат на 21.616 млрд. евро, което е с 2.2% по-малко в сравнение с 2010 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 8.741 млрд. евро и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4.121 млрд. евро.

През 2011 г. тези дейности заедно формират 59.5% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 3.4 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Строителство" преките чуждестранни инвестиции намаляват с 40.0% в сравнение с 2010 г. и са в размер на 775 млн. eвро.

По предварителни данни през 2011 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17.763 млрд. лв., като е отчетено нарастване от 9.5% в сравнение с предходната година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 5.428 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 3.961 млрд. лева.

През 2011 г. тези сектори заедно формират 52.9% от общия обем разходи за ДМА.

В сектор „Строителство" инвестициите в ДМА достигат 1.147 млрд. лева, или с 16.2% по-малко в сравнение с 2010 година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2011 г. по видове.

Отчетено е намаление на направените инвестиции за сгради и строителни съоръжения и конструкции с 2.1 пункта до 45.4% от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година.

Същевременно обаче нарастват вложените средства за закупуване на земя – с 1.8 пункта, както и извършените разходи за придобиване на транспортни средства – с 1.0 пункт, които формират съответно 8.5 и 9.9% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.

............................................

Производството на ток нарастнало с 15% през юли
Нараства производството на твърди горива – с 63.8% до 2 965 хил. тона и на електроенергия – с 15.0% до 4 033 ГВтч, през юли, спрямо юни 2012 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за производство и доставки на енергийни продукти за юли месец.

Намалява производството на безоловен бензин – със 7.0% до 146 хил. тона; дизелово гориво – с 15.0% до 176 хил. тона. Без изменение остава производството на пропан-бутан.

През юли 2012 г. спрямо юли 2011 г. нараства производството на твърди горива – със 7.5%; безоловен бензин – със 17.7%; дизелово гориво – с 29.4%.

Намалява производството на електроенергия – с 4.8%. Без изменение остава производството на пропан-бутан.

През юли 2012 г. спрямо юни 2012 г. нарастват доставките на твърди горива – с 60.1% до 3 143 хил. тона; пропан-бутан – с 37.5% до 33 хил. тона; безоловен бензин – с 6.5% до 49 хил. тона; електроенергия – с 9.6% до 2 683 ГВтч.

Намаляват доставките на дизелово гориво – с 2.3% до 129 хил. тона; природен газ – с 18.4% до 151 млн. станд. куб. м.

През юли 2012 г. спрямо юли 2011 г. нарастват доставките на твърди горива – с 6.0%; пропан-бутан – с 37.5%; безоловен бензин – с 14.0%; електроенергия – с 3.4%.

Намаляват доставките на дизелово гориво – с 5.1%; природен газ – със 17.9%.

...................................................

През 2011 г. най-много заети в промишлеността – 33 %
Годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили общо 309 892 нефинансови предприятия, в които работят 1 913 087 заети лица, произведена е добавена стойност за 34 363 млн. лева и са направени разходи за инвестиции в дълготрайни материални активи за 13 933 млн. лева.

Това става ясно от предварителните данни в Националния статистически институт (НСИ) за дейността на нефинансовите предприятия за миналата година.

Годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили 33 009 промишлени предприятия, или 10.7% от общия брой на отчетените в НСИ.

По предварителни данни добавената стойност по факторни разходи в промишлеността през 2011 г. по текущи цени достига 13.950 млрд. лева.

Спрямо 2010 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Добивна промишленост" – с 1.7 пункта, и „Преработваща промишленост" – с 0.4 пункта, като достигат съответно 11.3 и 64.9%.

Относителният дял на сектор „Производство и разпределение на електрическа енергия и газообразни горива" намалява с 1.8 пункта до 19.1%, а намалението в сектор „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" е с 0.3 пункта.

В промишления сектор през 2011 г. броят на заетите лица достига 631 296 и формира най-голям дял – 33.0% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Броят на строителните предприятия, представили годишен отчет за дейността си през 2011 г., е 19 518, или 6.3% от всички отчетени в НСИ.

По предварителни данни през 2011 г. в сектор „Строителство" е реализирана добавената стойност по факторни разходи за 2.601 млрд. лв. по текущи цени.

В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на добавената стойност за нефинансовите предприятия намалява с 0.5 пункта до 7.6%.

През 2011 г. заетите лица в строителството са 162 944, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовия сектор е 8.5%, или с 1.0 пункт по-малко спрямо 2010 година.

Годишен отчет за дейността си през 2011 г. в НСИ са представили 137 874 търговски предприятия, или 44.4% от общо отчетените.

По предварителни данни добавената стойност по факторни разходи в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" през 2011 г. достига 6.782 млрд. лв. по текущи цени.

Спрямо 2010 г. структурата на добавената стойност по дейности се променя, като нараства делът на търговията на дребно – с 0.4 пункта, достигайки 28.5%, и търговията с автомобили и мотоциклети – с 0.1 пункта, или с 8.8%, а намалява делът на търговията на едро – с 0.5 пункта.

През 2011 г. заетите лица в търговския сектор са 518 847, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия е 27.1% и намалява с 0.3 пункта в сравнение с предходната година.

По предварителни данни годишен отчет за 2011 г. в НСИ са представили 119 491 предприятия от сектора на услугите, или 38.6% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.9 пункта в сравнение с 2010 година.

През 2011 г., по предварителни данни, в сектора на услугите е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 11 030 млн. лв. по текущи цени.

Спрямо 2010 г. нейният относителен дял в обема на добавената стойност на нефинансовите предприятия намалява с 0.8 пункта до 32.1%.

Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 600 000, или 31.4% от общия брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия нараства с 1.0 пункт спрямо 2010 година.

.....................................................
Пускането на Втория метродиаметър в столицата се отрази позитивно на жилищния пазар в кварталите, разположени в близост до станциите на метрото, отчитат от АДРЕС Недвижими имоти в обобщението си за пазара на жилища през летните месеци.

По данни на компанията цените в столицата през юли и август регистрират слаб спад - по-малко от 2,5% спрямо второто полугодие на 2011 г.

В кварталите в близост до метрото обаче нивата не отчитат почти никакво понижение, а на места дори се наблюдава лек ръст.

„Цените замръзнаха не само в районите около Втория метродиаметър. Спадът спря и в кварталите, разположени около първата вече функционираща линия на подземния транспорт," коментира Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС Недвижими имоти.

Причината, по думите му, е, че с отварянето на втория етап подземното движение вече ще покрива значително по-голям периметър и то като мрежа, а не просто лъч.

„Това се отразява на неговата функционалност и дава на живеещите в зоните на метрото много повече мобилност и възможности за бързо и лесно придвижване до ключови за живота на столицата точки. Освен това Столична община вече обяви първите мерки за промени в наземния транспорт, които да увеличат периметъра с бърз достъп до метростанциите, като фокусът е върху кварталите „Надежда", „Връбница" и „Лозенец". Много нови спирки ще бъдат разкрити, а в началото на 2013 г. ще има по-сериозни промени на база данните за пътникопотока, получени след откриването на втората линия на метрото," коментира още Калоян Богданов.

По данни на АДРЕС без видима промяна се задържат ценовите нива в „Люлин", „Младост", „Илинден", „Надежда". Леко покачване пък (с около 0,5%-1%) има в районите на „Света Троица", „Мусагеница", „Банишора".

И друга позитивна тенденция на пазара на жилищни имоти отчитат от АДРЕС. Купувачите на имоти за инвестиция от началото на годината постепенно се завръщат, но през лятото появата им е значително по-осезаема.

Те започват да предприемат и по-смели стъпки - през юли от АДРЕС регистрират сделка за жилище на стойност 163 000 евро.

Тенденцията за сделки на по-високи нива е валидна не само при инвестиционните покупки. Лятото отключи продажбите на скъпи имоти. През юли и август в София близо 60% от сделките са за имоти на стойност 50 000 евро, над 18% са за жилища до 70 000 евро, а за над 100 000 евро жилище са купили около 10% от купувачите.

Отстъпките, според АДРЕС, се срещат все по-рядко на пазара - с 10% намаляват случаите на отстъпки над 5 000 евро, а с 10% се увеличават сделките без отстъпка.

Една от основните причини за растящия брой двойни сделки - продавам, за да купя друг имот, се дължат на атрактивните промоционални оферти за ипотечно кредитиране, които банките предложиха.

Средният процент на външно финансиране за сделките през лятото е 35-40%, а самоучастието на купувачите е между 60% и 65%.

Активизират се по-зрелите купувачи - хората над 45-годишна възраст демонстрират с около 14% по-висока активност през летните месеци спрямо първото шесмесечие на 2012 г.

Според експертите от АДРЕС това може да се дължи на приближаващата академична година за студентите. Преди спада на цените родителите от градовете извън столицата търсеха жилище под наем за първокурсниците, които отиват да учат и живеят в София.

Ниските продажни нива в момента карат много от тези родители да пристъпят директно към покупка на имот за децата си. Повечето от тях са наясно, че дори след завършване на образованието си децата им ще останат да живеят в столицата, което на практика прави покупката на имот в далеч по-изгодна стъпка от наемането на жилище.

„Активизирането на по-възрастните купувачи обхваща и пенсионерите, много от които пристъпват към продажба на голямото си жилище, което децата и внуците им са напуснали, търсейки самостоятелност," коментира Георги Павлов, изпълнителен директор на АДРЕС.

„Много от хората в пенсионна възраст се справят трудно с покриването на разходите за консумативи и поддръжка на голям имот и като резултат търсят по-малък по площ апартамент в тих и комуникативен квартал. Отчитаме и известен ръст в сделките с участието на българи, завърнали се от чужбина," допълва Георги Павлов.

Продажбите се катализират от две основни явления през лятото, като и двете са обвърани с двойни сделки. Много продавачи решават да се разделят с панелните си апартаменти, които са втори или пък трети имот в рамките на семейството. Тези хора инвестират парите от продажбата, за да потърсят жилище ново строителство, което да отговаря на нуждите им.

През лятото са се реализирали и множество продажби на земи, със средствата от които се финансира покупката на апартамент в града.

Пазарът на наеми също демонстрира сериозна активност през лятото. Близо половината от наемателите в перидоа юни-август са намерили подходящия имот в рамките на 1 до 3 седмици.

Наемните нива се задържат без особена промяна - между 2,7 и 4,5 евро струва квадратният метър отдаваема жилищна площ в столицата.

Прогнозата на АДРЕС за пазара до края на годината е свързана с продължаващо активизиране на сделките и задържане на цените. Банките ще продължат да играят основна роля за сделките в средния ценови клас.

.....................................................

Москва отпусна 1 млрд. рубли за детския лагер „Камчия"
Властите на руската столица Москва са отделили още 1 млрд. рубли (около 48 млн. лв.) за развитието на детския лагер „Камчия" в България, където пристигат на почивка деца и ветерани.

Според източник от градската администрация отпускането на парите е било подписано от кмета Сергей Собянин, предаде РИА „Новости", цитирана от „Дневник".

„Прието е решение през 2012 г. да се предостави бюджетна инвестиция на едноличното акционерно дружество „СОК-Камчия" за сума от 1 млрд. рубли с цел строеж на летен амфитеатър и детски лагер „Черноморски", включително и автономни източници на отопление," казва източникът.

През 2011 г. почивната база „Камчия" получи 1.7 млрд. рубли от московските власти за строеж на учебно-възпитателен център, спортен комплекс и бунгалата „Пирин".

„СОК-Камчия" е учредено през 2003 г. като дружество със специална инвестиционна цел за изграждане и управление на санаторно-оздравителен комплекс (СОК) за деца и младежи със здравни, образователни, културни и възстановително-рехабилитационни функции чрез отдих и туризъм.

През 2004 г. е придобито от сегашния едноличен собственик на капитала - правителството на Москва.

В детския лагер има медицински кабинети, зали за игри и танци, тренировъчна зала, сауна, музикален салон, кино- и концертна зала, изложбена зала, читалня, видеотека, интернет клуб.

Летният амфитеатър за близо 2000 места ще се използва за обучение, културни и спортни прояви.

..........................................................

Найденов нареди повече добив на дърва за огрев, за да смъкне цените
Държавните горски предприятия да увеличат добива на дървесина за огрев на населението с 10%, нареди министърът на земеделието и горите Мирослав Найденов.

Това означава 500 000 кубически метра повече от миналата година, предаде БНР.

„Разбирам притесненията на частните фирми, защото, разбирате, че всичко иначе минава през тях, но в момента аз не мога да разпоредя на нито една частна фирма това, което разпоредих на държавните горски предприятия, да увеличат дърводобива с десет процента за дърва за огрев на населението," коментира Мирослав Найденов на своеобразна пресконференция в горско сечище в землището на село Обел.

По думите му, 10-процентното увеличение на добива на дърва за огрев ще успокои населението, защото пазарът „няма как да се успокои".

„И тъй като досегашният добив ставаше чрез фирми, сега вече им разрешавам те да правят организации, включително сами да добиват, т.е. те могат да наемат работници," допълни земеделският министър.

Големият проблем според Мирослав Найденов е не добивът на дърва за огрев на хората, а тяхното транспортиране до населените места.

Така например, широколистната дървесина в сечището, където той говори, струва 35 лева, а 20 километра по-надолу, в посока Благоевград, нейната стойност е вече 80 лева за кубически метър.

..............................................

НПО: Метрото губи пътници заради лошо ситуиране на станциите
Правилно ситуирани метростанции, а не само трасета и диаметри са необходими за ефективността на столичното метро, твърди представителят на няколко граждански инициативи Димитър Димитров.

„Философията на правене на метро в общината трябва коренно да се промени, иначе ще продължи неефективната работа на този най-добър и най-скъп обществен транспорт," коментира Димитър Димитров като представител на инициативите „Метро за гражданите", „Нов устройствен план" и „Граждани за София".

Според него за първите 3 месеца на 2012 г. метрото регистрира спад на пътниците с повече от 20%, а втората линия, която струва 1 млрд. лева, ще бъде празна, предаде БГНЕС.

Основната част от критиките на Димитър Димитров бяха отправени към разположението на много от метростанциите, което според него пречи на метрото да достигне по-висока скорост и ефективност.

„Цялата територия около квартал „Мусагеница" ще бъде застроена и се появява парадоксът, че там в определени моменти нито слизат, нито се качват граждани," продължи Димитър Димитров.

По думите му, докато на площад „Плиска" градски транспорт чакат 200-300 човека, на метростанция „Жолио Кюри" слизат 20-30 души.

Според Димитър Димитров вторият метродиаметър ще загуби около 300 000 пътници заради това, че не е предвидена станция на бул. „България".

Той отправи критики и към дизайна на метростанция „Лъвов мост", определяйки го като „възможно най-качественият кич, даже лъвовете са обърнали гръб".

Едно от предложенията на гражданските инициативи е председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу да разреши на премиера Бойко Борисов да направи метрото безплатно за всички пътници.

Според Димитър Димитров метрото може да се издържа единствено от наеми от обектите на неговата територия, които той очаква да генерират приходи от около 6 млн. лева.

„Надявам се пускането на метрото наистина да предизвика преоценка и дебат," заяви Димитров.

„Не е нормално най-скъпата инвестиция да има малък транспортен ефект, да е сравнително неудобна. Трябва да се даде възможност на общината, сега при разработките на трети метродиаметър, да разработи съпоставим метроринг, защото бъдещето на София се намира на двете страни на околовръстният път," каза още Димитър Димитров.

..................................................

Наредба ограничава скоростта в градовете до 30 км/ч
Максималната скорост на движение в населените места да падне от 50 на 30 км/ч, а на входовете на градовете – до 50 км/ч, предвижда нова наредба, подготвяна от МВР и МРРБ.

Целта на мерките е да се намали броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия, предаде БТА.

За реализацията на тази цел освен на знаците ще се разчита и на изкуствени препятствия на пътя, като гърбици (познати още като легнали или спящи полицаи), малки кръгови кръстовища (с диаметър до 25 метра), стандартни кръгови кръстовища (с диаметър между 25 и 45 метра), стесняване на лентите за движение при влизането им в кръстовище с разширяването на тротоара и т.н.

Засега от МВР и „Пътна полиция" не потвърдиха информацията. От Министерството на регионалното развитие и благоустройство пък поискаха въпросите да им бъдат зададени писмено.

Освен всички прилагани у нас до момента мерки за безопасност на движението наредбата предвижда и изграждането на повдигнати кръстовища, които са по-популярни в Западна Европа.

Изискването е пешеходната пътека през такива кръстовища да е изработена от цветни паважни или бетонни блокчета, а вътрешната част - от асфалт.

Предвидено е поставянето на напречни пътни маркировки за ограничаване на скоростта, които да се използват при кръстовища и железопътни прелези.

Напречните „шумни" линии ще подсказват за приближаването на обекта, заради който са доставени, и за изискваното намаляване на скоростта.

За т.нар. легнали полицаи ще бъдат въведени стандарти, като всички съществуващи изкуствени неравности трябва да бъдат преработени спрямо тях или демонтирани.

Според наредбата, която е първият нормативен документ в историята на пътното строителство у нас, описващ средствата за ограничение на скоростта и изискванията към тях, изпъкналите изкуствени напречни неравности могат да се изработват от асфалтобетон, бетон, паваж, каучук, неопрен, полиуретан или от друг строителен материал, но височината на неравността трябва да е 7,5 сантиметра, а ширината й - над 4 метра.

Според нормативните изисквания към изкуствените изпъкнали неравности по пътищата такива няма да могат да се поставят върху платна с разрешена скорост от 60 до 90 километра в час.

Елементите за подобряване на безопасността на движението могат да се монтират, когато улицата преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и други обекти за масово събиране на хора, на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания, на входовете и изходите на обособени и сигнализирани жилищни зони, паркинги и гаражи, както и на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за които е превишена или несъобразена с пътните условия скорост на движение.

Всички изкуствени неравности по пътищата трябва да са вписани в регистър, който се води от собственика на пътя.

Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението трябва да се приведат в съответствие с наредбата в срок от три години, а тези, които не могат да бъдат приведени в съответствие, трябва да се отстраняват до една година.

................................................

Иран се оплака, че Израел настройва България срещу него
Израел системно настройва общественото мнение в България срещу Иран, заяви иранското посолство в София в изявление по повод възпоменанието за жертвите на атентата от 18 юли на Летище Бургас, което се проведе ден по-рано в Софийската синагога.

„Напоследък общественото мнение в България е свидетел на злоупотребите на представители на ционисткия режим от трибуните на тази държава, на злепоставяне на Ислямска Република Иран и създаване на проблеми в историческите и приятелски отношения между Иран и България," заявава посолството на Иран в София.

„Точно за тази цел те правят всичко по силите си и с повдигане на неоснователни и абсурдни обвинения спрямо Иран по всевъзможни начини се опитват да създадат безпокойство и тревога в обществото", се посочва в изявлението.

Изявлението цитират речта в Софийската синагога на вицепремиера на Израел и министър по стратегическите въпроси Моше Яалон, в която той говори за „ислямския тероризъм".

„Използването на измисления термин „ислямския тероризъм" в речта на така наречения вицепремиер на ционисткия режим, произнесена в софийската синагога и също така отправянето на обвинения за тероризъм към исляма, който е религия на мира и любовта към човечество, е продължение на същата позната политика за подстрекателство към война между последователите на Божествените религии, която ционистите следват", посочват от посолството на Иран.

Според посолството на Иран „ционистите" „забравят, че будният и информиран български народ е напълно наясно с узурпаторското, войнствено и смъртоносно естество на ционисткия режим и не се подвежда от бълнуванията на представители на този режим. В окупираните територии следите от техните зверства са пред очите на всички и нямат нужда от доказателства."

Иранското посолство обвинява директно Израел, че подлага на опасност международния мир и сигурност.

По повод обвиненията, че Техеран разработва ядрени оръжия, дипломатическото представителство подчертава, че „съхранението на големи количества ядрени оръжия и недопускането на инспекторите на международната агенция за атомна енергия до ядрените инсталации на ционисткия режим са ясни и твърди доказателства за ненадеждността на техните лъжи относно мирните ядрени дейности на Иран".

„Въпреки че за своето развитие и благоденствие светът има нужда от мир и сигурност, ционисткият режим търси своето оцеляване в несигурността и нестабилността на региона и света и с тази своя политика подлага под опасност международния мир и сигурност", пише в изявлението.

.............................................

Рахой и Оланд застанаха зад еврото
Испанският премиер Мариано Рахой и френският президент Франсоа Оланд подкрепиха еврото след среща на високо равнище в Испания.

Френският държавен глава призова също така да се спазва суверенитетът на Испания, която беше принудена от пазарите да поиска финансова помощ, предадоха АФП и БГНЕС.

„Двамата с Мариано Рахой сме ангажирани с необратимостта на еврото," увери Франсоа Оланд на съвместна пресконференция с испанския премиер и обяви, че на 10 октомври в Париж ще се проведе френско-испанска среща на върха.

„Искаме Европейският съюз да върви напред," заяви от своя страна консерваторът Мариано Рахой и подчерта, че „нито еврото, нито единният пазар, нито съюзът ще се върнат назад".

Четвъртата икономика в еврозоната, която се бори за банков и бюджетен съюз на европейско равнище, се нуждае особено от подкрепата на партньорите си в момент, когато се намира в отслабено положение и може да се наложи да поиска скоро спасителна помощ от Европа.

„На срещата на върха на ЕС през юни решихме да започнем процес на по-голяма икономическа и бюджетна интеграция на ЕС," припомни Мариано Рахой и добави, че през декември трябва да бъдат взети важни решения за прилагането на реформи.

От своя страна, френският президент изрази задоволство от важната работа, свързана с ограничаването на разходите и реформите, предприета от Испания.

„Бяха положени значителни усилия, направени бяха болезнени саможертви и резултатите вече са убедителни," изтъкна Франсоа Оланд.

Мариано Рахой потвърди „твърдата си решимост за продължаване на реформите".

ЕЦБ заяви, че е готова да помогне на Испания чрез закупуване на облигации, но очаква първо официално искане от страната.

„В суверенитета на Испания е да реши това или по принцип, или за момента," заяви Франсоа Оланд.

„Това е пълна отговорност на Испания, но мога да разбера желанието на Испания да изчака, докато се получат разяснения относно механизма на предлаганата помощ," изтъкна той.

..................................................

1.6 млн. българи емигрирали през прехода
Около 1.6 млн. българи са емигрирали в годините на прехода, заяви президентът на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев при представянето на изследване за мобилността на трудовия пазар.

По думите на Тренчев се увеличават хората, които категорично заявяват, че не биха отишли на работа в чужбина, предаде БГНЕС.

В рамките на проект „Подкрепа за достоен труд" от КТ „Подкрепа" са анализирали нагласите на над 1200 работници и служители за работа в страните от ЕС.

Те са направили две анкети – през 2011 и 2012 година и докато през миналата година 32.8% от анкетираните отговарят, че не биха отишли да работят в чужбина, то през 2012 по този начин отговарят 36.69%.

27.32% от хората заявяват през 2011 г. желание да работят зад граница, ако имат тази възможност, а през тази година така отговарят 26.7%.

Тези, които искат да работят зад граница, посочват като основна причина за това ниската заплата, получавана в България. Близо половината от хората изтъкват и несигурността на работното им място.

Увеличават се с 5% хората, посочващи липсата на работа като причина за емиграция. През 2011 те са били близо 30%, а през 2012 година те са 35% от всички запитани.

Великобритания, Германия и Испания са едни от най-предпочитаните за емиграция страни от ЕС.

60% от хората са готови да работят в чужбина независимо за какъв период от време става дума.

Официално въведените изисквания, ограничения и забрани в някои страни от ЕС продължават да са фактор, задържащ трудовата миграция.

От друга страна много българи се притесняват, че могат да бъдат измамени от българска фирма, предлагаща работа в чужбина и затова предпочитат да не рискуват.

От КТ „Подкрепа" са изследвали и нагласите на работодателите да наемат работници от ЕС.

Реалността показва, че по-скоро става дума за единични случаи при назначаване на чужденци, като в някои от най-големите предприятия става дума за временно командировани експерти от страни в ЕС.

Според общите данни, събрани за фирмите, налице е стесняване на производството за големи и средни фирми, закриване на малки фирми, високи равнища на обща задлъжнялост, относително стабилизиране фирмите, имащи външни пазари особено извън ЕС.

Според същите данни поръчките не предполагат назначаване на нови работници, правят се усилия за задържане на сега наетите, предвижда се дори преминаване на работа на половин ден, закриване на бройки и пенсиониране на някои работници.

Лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев призова да се говори открито по проблемите на миграцията.

Основните причини за емиграцията са икономически, но много хора напускат страната и защото чувстват липса на перспектива в България.

Най-качествено образованите българи предпочитат да се реализират навън, отбеляза Тренчев.

.........................................................
Столична община плаща 1 млн. лв. за реклама на несъществуващ завод
Столична община готова да похарчи над 1 млн. лв. за реклама на несъществуващия завод за преработка на битови отпадъци, сочи справка в регистъра на обществените поръчки.

Според официалната информация част от сумата ще бъде осигурена по линия на Оперативна програма „Околна среда", част от средствата са от кредита от Европейска инвестиционна банка, а трета част са от националното и общинското финансиране на проекта за изграждане на завода, предаде БГНЕС.

Първите плащания към изпълнителите на поръчката може да са още тази година, защото от общината обещават да изплатят аванс до 20% (в зависимост от поисканото от участника) в срок до 20 работни дни от подписване на договора и след представяне от изпълнителя на фактура.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, прогнозната обща стойност на които е 960 000 лв. Малка подробност е, че тази сума е без ДДС.

240 000 лв. (без ДДС) са за разпространяване на информация за самия проект за изграждане на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци. Средствата ще отидат за лого, слоган и мисия на проекта.

Отделно ще се направи интернет страница на английски и български език. Наред с отпечатването на рекламните материали, ще бъдат отпечатани дори 2300 двуезични визитни картички.

В 2000 презентационни пакети ще има и платнени торбички и тениски, а освен всичко ще се направи и филм за реализацията на проекта с възможност за избор на субтитри на български, английски, френски, немски.

Втората позиция на поръчката е озаглавена „Зелена политика" и по нея са заделени 300 000 лв. (без ДДС). С тези пари ще се образоват младите. Ще се правят събития с включените в програмата деца и ученици и ще бъдат изработени и три обучителни филма.

Всеки филм трябва да е насочен към определена възрастова група в минимум два варианта и с времетраене до 15-20 минути.

Най-много - 420 000 лв. (пак без ДДС) са предвидени за „Зелена политика". Парите трябва да отидат за кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда. Всяка година ще се правят и социологически проучвания по темата.

Фирмите, които искат да се включат в надпревара по обществената поръчка, ще могат да направят това до 12 септември.

.................................................

Турска студентка загина след падане от блок в Студентски град
20-годишно момиче загина на място след падане от висок етаж на блок в Студентски град в столицата.

Инцидентът е станал в късния следобед днес зад блок номер 8 на Студентски град. Момичето е втори курс студентка в Софийски университет "Свети Климент Охридски". Тя е турска гражданка.

Семейството на момичето съобщи пред агенция БГНЕС, че са пристигнали от Кърджали, но все още не знаят какво точно се е случило.

Студенти, които живеят в същото общежитие, които са предимно чужденци от Испания, Русия, Гърция, Турция, обясниха, че не са чули викове или шум от борба от стаята на момичето преди инцидента. Те са чули шума от падащото тяло и са повикали полиция.

На място екипи на Седмо районно полицейско управление и Столичната дирекция на полицията не пожелаха да коментират случилото се.

Две са версиите, по които полицията работи – едната е, че става въпрос за самоубийство, а другата за убийство, т.е. 20-годишното момиче е било бутнато от свой познат от терасата на етажа, на който живее.

....................................................

Реставрират Цар Освободител за 135 г. от Освобождението
Паметникът „Цар Освободител" в центъра на София ще бъде изцяло реставриран за 135-тата годишнина от освобождението на България от османското присъствие на 3 март 2013 г.

В пространството пред паметника традиционно се отбелязва тържествената заря – проверка за националния празник.

По предварителни изчисления реставрацията на монумента ще струва 1 100 000 лева, съобщи инж. Светослав Глосов, председател на Българска строителна камара, цитиран от БГНЕС.

Парите се дават от руска неправителствена организация, чиято цел е да се запази историческото наследство през камарата. Те са се ангажирали, че ще осигурят финансиране за всички допълнителни дейности, които се откриват по реставрация.

„Така непредвидена дейност, която може да се открие е тази, че след като се махне фигурата на императора с коня и се отвори пиедестала с камъка, нали разбирате преди 110 г., когато е започнало строителството, не се знае какво има вътре, никога не е отваряно. Има някаква кухина пълна с отпадъци и може би ще има някакви изненади там, но това, което се вижда отвън - всичко е взето предвид," каза Светослав Глосов.

От Камарата на строителите уверяват, че реставрацията ще бъде поверена на най-добрите в тази област, ще дойдат и специалисти от неправителствената организация в Русия, които ще помагат.

Самият паметник ще бъде ремонтиран до края на годината, след около седмица ще бъде демонтирана фигурата на коня с императора и отнесен за реставрация, след което ще бъде върнат отново.

„Ще се подменят краката на коня, тъй като те са напукани и честно казано са опасни – самата фигура е опасна за тези, които са отдолу," допълни Светослав Глосов.

Бронзовите фигури по паметника ще бъдат изчистени и той ще изглежда така, както е бил преди 105 г., когато е бил открит.

През ранна пролет пък е предвидено да се работи и в пространствата около паметника. В момента се проектира и ново осветление.

Камарата на строителите е изпратила на руската фондацията и паметници, които предстои да се реставрират в Плевен, като се надяват, че след успешната реставрация на софийския паметник, ще успеят да извършат реставрация и там.

Докато се реставрира паметника „Цар Освободител", пространството ще бъде покрито с платна, на които ще бъде изобразен той.

Първият ремонт на паметника е правен през 1937 г., когато се виждат пукнатини на краката на коня, предизвикани от некачествена сплав.

 

новините.бг