"Нова сила", Партия

Политическа партия НОВА СИЛА е учредена на 19.09.2009 в София.

Според съдателите й, "целта на Нова сила е незабавно, непрекъснато, реално и значително подобряване условията на живот в България, възстановяване на обществената сигурност и националното достойноство на българските граждани, както и на международния статус и престиж на страната".

Националният идеологически орган на партията, действащ между сесиите на Конгреса, е Висшият политически съвет.

Централният комитет е оперативно-представителният национален ръководен орган на партията, действащ постоянно.

Председател на ЦК е Антон Георгиев Сираков.