Път: : Кой кой е : Т

Николай Тилкиджиев

Николай Тилкиджиев (1953-2012) - Роден в Свиленград, където завършва средното си образование. Завършва философия в Софийския университет. Аспирант по "обща социология" в Института по социолгия на БАН.

Доктор на социологическите науки, професор, беше преподавател по социална стратификация, етнополитика и качество на живот в Катедра „Публична администрация” на Софийския университет Св. Кл. Охридски”(от 2008); преди - изследовател в Института по социология при БАН (1976-2007). С над 120 научни публикации, специализирал в Германия, Великобритания, Холандия, Финландия, Израел. Беше член на специализираните съвети по социология (1993-2007), на редколегията на сп. Социологически проблеми (1979-2008); съставител и съредактор на Енциклопедичен речник по социология (1996, 1997).Съучредител на Агенция за социални анализи (от 1994) и на Асоциация за развитие на средната класа (от 1998). До смъртта му, основен участник в българския екип на мащабните изследователски програми International Social Survey Program-ISSP (от 1993) и на European Social Survey-ЕSS (от 2005).