Път: : Кой кой е : С

Николай Слатински

Завършил е Национална математическа гимназия в София, а след това – факултета по математика и механика в Харковския държавен университет, Украйна. Доктор по математика.

Работил като програмист в ЗТМ, Радомир.
През 1989-1990 година започва политическата си кариера в Радикалдемократическата партия в България. Участва в дейността на формиращата се опозиция - оратор е на митинга на СДС на площад „Св. Ал. Невски“ на 14 януари в София и водещ на митинга в Перник на 24 март.

1990  - народен представител в 7-ото велико народно събрание.

1990-1994 - депутат в 36-ото народно събрание. Председател на Комисията по национална сигурност.

Редактор във вестника на Радикалдемократическата партия "Век 21". Пише коментари в него, а по-късно и в други издания (между които в. "24 часа").

1994 -  специализация по проблемите на гражданския контрол над въоръжените сили ( в Гармиш Партенкирхен, Германия), както и по проблемите на контрола върху разузнаването (във Форин офис на Великобритания).

През 1995-1997 г. е стипендиант на НАТО на тема “Граждански контрол на системата за национална сигурност”.

Изнасял е доклади пред парламентарните асамблеи на ЗЕС и на НАТО.

2000  - участва в инициативния комитет за създаването на Клуба на 100-те.

Преподавател по проблеми на националната и международната сигурност в Университета за национално и световно стопанство - София, Югозападния университет – Благоевград, Славянския университет, Нов български университет, Варненския свободен университет.

2001 - секретар по националната сигурност на президента Георги Първанов. Напуснал.

Университетски преподавател.

Участвал е в много международни проекти по проблеми на сигурността.

Има 36 научни публикации, 6 от които в чужди издания.

Владее руски и английски.

Семеен, с деца и внуци.