Не знам доколко е вярна новината за служебния премиер.

Nikolay Slatinski

Не знам доколко е вярна новината за служебния премиер. Но веднага ще кажа следното - аз отдавна смятам, че хората дори 55+ не трябва да вземат участие в политиката. Да, малко крайно е и доста всеобхватно. Но поколението, чието ЕГН започва с 5 е много амортизирано и неспособно за решителни усилия в политиката.

Това е поколението, което с идването на демокрацията трябваше рязко да промени начина си на живот, убежденията си (или поне разбиранията си за начина на живот), отговорностите си и реализацията си. Това поколение носи първородния грях за пасивността, конформизма и несъпротивата в късния соц. То изнесе основната тежест на политиката при Прехода и затова е отговорно за провалите, поради които държавата ни е на последно място в Европа по позитивните и на първо място по негативните показатели. Пак то е поколението, което допусна децата му да емигрират. То е разкъсвано между тревогите си за децата и тяхната борба за реализация и между грижите за отиващите си родители. Много му се наложи да преживее и много му се събра на това поколение и то повече на България не може да даде, защото, както казах, е амортизирано, заредено с жизнен и социален цинизъм, частично увредено от изпитанията и самоизмамата, че е било полезно според силите си. 

Може да е само шега, макар и горчива, тезата ми, че на хора с ЕГН, започващо с 5, трябва със закон да се забрани участие в политиката!

За промяната на България трябва да работят не тези, които ще доживяват дните си в тази промяна, а хората, които ще живеят в промяната и ще работят тя да стане устойчива и дори самооптимизираща се.

Не, не преувеличавам – разчоплете тънката ципа на уверените и доволни физиономии на политиците с ЕГН започващо с 5 и ще видите отдолу амортизацията, установката каквото може още да се вземе от политиката в личен план, намигването на андрешковската хитрост и бързането за насищане на още някоя властова валенция или избиването на още някой нарцистичен комплекс.

Отлично познавам това поколение, аз съм част от него. Ние като хора може би точно сега ставаме мъдри, добри, искрени и надеждни, но като политици от нас нищо хубаво и креативно повече не може да се очаква. Уморени коне с уморени криле. От такива коне пегаси не става.

И именно от тази гледна точка абсолютно не мога да разбера как в днешното свръхдинамично, високо технологично, мегакомуникационно време, когато ние навлязохме в глобализираното, постмодерното, мрежовото и рисковото общество, въобще може да се гледа с държавническа, управленска, властова и лидерска мисъл и воля към поколението, чието ЕГН започва с 4!

Честно казано не го разбирам. Мъдростта може да знае как. Но младостта е тази, която може да го направи. Ако аз бях президент, бих съставил служебно правителство от млади, енергични, проевропейски, знаещи езици жени и мъже 35-45 годишни – 12 на брой. Не толкова сърдити, колкото вперили поглед напред, за да направят България такава, че тяхното поколение да остане да живее тук, а не да се спасява с бягство, обръщайки се с гняв назад, заявявайки, че няма да ни живее в скапаната държава!

България страда, защото поколенчески - а не връзкарски, парашутистки, непотистки, любовчийски, шуробаджаначески и сексистки - не дава път на креативната младост. България властово се е състарила - ако не толкова като години, то като мислене и манталитет, като вреден и късоглед изкуствен подбор на властници. При такава порочна селекция нищо талантливо и способно не може да си пробие път. 

Само не ми казвайте, че е трудно да се намери кадърна дузина златни български млади хора. От толкова много години преподавам и знам, че талантливи деца е раждала, ражда и сега България. Но политиците се въртят в един затворен кръг на все едни и същи физиономии или избират сред духовните деца на тези едни и същи физиономии, които макар и млади, вече са ценностно остарели. Можеш да ги познаеш по разширените ноздри – значи им е замирисало на власт, на рязко подобряване на сиви-тата и на бързи удари в личен план.