Път: : Реалии

Неформали, неформални организации

Наименование на спонтанни неказионни неправителствени организации, възникнали в последните години на тоталитарния комунизъм навсякъде в европейските социалистически страни.

Неформалите формираха протоопозицията на управляващата компартия.

У нас най-известните неформални организации - Независимото дружеството за защита правата на човека, Екогласност, Подкрепа, Клубът за подкрепа на гласността и преустройството, бяха в основата на създаването на СДС - опозиционната политическа сила.