Нескромно е да се обосновавам, но съм съосновател на СДС.

Нескромно е да се обосновавам, но съм съосновател на СДС. Преди 10 юни 1990 г. бях пръв зам.-председател на СДС, директор на вестник "Демокрация", председател на предизборния щаб за 7 ВНС, поради което имам отношение към изграждането на националната структура на СДС, нейните първи местни водачи и листите на СДС за 7-то ВНС, оттук и произтичаща отговорност към признанието на техния труд 25 години по-късно.

Тъй като все още съм активен, приемам тази отговорност за важна.
На проведената от Президента конференция и съпътстващи акции, с пари от чужбина и от бюджета, не бяха поканени от живите съоснователи на СДС - Димитър Баталов (БЗНС "Никола Петков", Комитет на репресираните след 1945 г., със солиден затворнически и лагерен стаж - негов и на баща му; двама от братята му са разстреляни като англо-американски шпиони, защото били партизани преди 1944 г., пък в техния отряд попаднал свален американски летец и само те знаели английски); Мишел Петков - на кое е бил поканен? (БСДП, солиден затворнически и лагерен стаж), Николай Колев-Босия, Христофор Събев, д-р Константин Тренчев, Димитър Луджев, Ивайло Трифонов, Михаил Иванов, Стефан Стоянов (възстановява Демократическата партия, пише нейните документи и основава структурата й)... Основатели на СДС в провинцията - нито един, включително хора с национална реализация като Николай Слатински (Перник), Тошо Пейков (Ловеч), Христо Марков (Пловдив)... Очаквам отговори от други, повечето бивши затворници и лагерници. Дали някой се е сетил за тях?

Умишлено не споменавам поне двадесетина имена на български турци, с които бяхме заедно през 1989 (преди и след тази година), за да не излезе, че се намесвам в деликатни области. И все пак - такава конференция без най-активните нейни представители е просто провокационна (без да ги степенувам и проверявам кои къде са и дали са почетени, тъй като не попаднах на такъв списък) като - Авни Велиев, Халим Песанджъ, Нежмедим Хак, Ахмед Доган, Зейнеп Ибрахимова, Мустафа Юмер, Сабри Искендер, Али Орманлъ, Хюсейн Нух, Хасан Бербов, баща и братя Рунтови...

Във връзка с наградените искам да запитам - почетените ли са хората, които направиха достояние на нацията акцията на русенските жени с филма "Дишай"? Само питам.

Също така питам - кога ще бъде почетен с държавнопризнателен знак Димитър Баталов? Бояджиев и Фосколо получиха тези президентски знаци, за да не им бъде даден орден "Стара планина" или поради друга причина?

Също така питам - кога и КОЙ ще сложи паметни знаци на местата, където са избити и погребани по политически причини в нощите след Девети не един или двама (Нали затова направихме "картата с черепите" - да се знае за какво става дума и да не се мисли, че си играем на шикалки!). НО! - без да се рушат знаците на местата, където са избитите преди Девети! 

На политическото насилие в България трябва да бъде сложен край!..
С разговори можем винаги да се разберем.