Началото на Института по органична химия

СЪДЪРЖАНИЕ

 


ВМЕСТО ПРЕДГОВОР, проф. дхн Петко Иванов 3
НАЧАЛОТО, проф. дхн Гергина Ангелова 11
ЗА РАННИТЕ ГОДИНИ НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ В БАН, проф. дхн
Благой Благоев
25
КАКВО Е ЗА МЕНЕ ИОХ-БАН, проф. д-р Борис Атанасов 33
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕПР СПЕКТРОСКОПИЯТА В ИОХ И БЪЛГАРИЯ
(КОЛЬО-ЕПР-А), проф.дхн Никола Йорданов
41
НЯКОИ СПОМЕНИ ОТ ЕДНО ВРЕМЕ..., проф. дхн Стефан Спасов 47
В НАЧАЛОТО БЯХА …. И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ И АКАД.
Б. КУРТЕВ, проф. дхн. Иван Шопов
55
СПОМЕНИ ОТ СЛУЧКИ, проф. дхн Петър Недков 59
РЕДОВЕН АСПИРАНТ 1959-1962 В ИОХ-БАН, чл.-кор. проф. дхн
Иван Пожарлиев
65
КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО КАТАЛИЗ В
ИОХЦФ В ПЕРИОДА 1960 -1983 ГОДИНА, чл.-кор. проф. дхн
Лъчезар Петров
75
СПОМЕНИ, проф. дхн Христо Крачанов 79

Цялата книга