Начална буква на името Ж

ЖАК,ЖУЛ,АРОЙО,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЖАК,НИСИМ,КАРАКАШ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-04-15,"ТБ Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЖАК,НИСИМ,КАРАКАШ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЖАК,НИСИМ,КАРАКАШ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЖАК,САМИ,АШЕР,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖАК,ШАБАТ,ЛЕВИ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-03-20,"Религиозна общност на евреите в България","Неустановена принадлежност", ЖАК-СТЕФАН,ЕЛИЯ,ДЖЕРАСИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖАКЛЕН,ЙОСИФ,КОЕН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИН,ВАКЛУШ,ТОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИН,ВАКЛУШ,ТОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИН,ВАКЛУШ,ТОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИН,ВЕНЕЛИНОВА,МАЗНЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-02-04,"Групама Ззастраховане ЕАД","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИН,ГЕОРГИЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИН,ДИМИТРОВА,ПЕТРОВА-КОМИТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАКЛИНА,ГАНЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЖАКЛИНА,МЕТОДИЕВА,РОЯЧКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЖАН,ВАСИЛЕВ,ВИДЕНОВ,1959-03-22,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав”" ЖАН,ВАСИЛЕВ,ВИДЕНОВ,1959-03-22,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав”

" ЖАН,ДИМИТЪР,ХРИСТОВСКИ,1966-10-29,МАКЕДОНИЯ,2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а. е. 7612; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

" ЖАН,ЕМИЛОВ,ДОРЕВСКИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАН,ЗАХАРИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖАН,КОСТОВ,КИРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖАН,ЛЮБЕНОВ,ГОЛОГАНОВ,1949-03-30,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Решение № 327 от 14.03.2012 г. - Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-387." ЖАН,РАДОЕВ,ЧИТАЛОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАНА,АНДОНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЖАНА,АСЕНОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ЖАНА,АТАНАСОВА,КАЛЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖАНА,АТАНАСОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ВАСИЛЕВА,СТАЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ВЕСЕЛИНОВА,ЛУЛЕЙСКА,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ВЕСЕЛИНОВА,ЛУЛЕЙСКА,,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ГАНЧЕВА,ШИШКОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ГЕОРГИЕВА,МАТОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ГЕОРГИЕВА,НАЛДЖИЕВА,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЯЛКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ГЕОРГИЕВА,СТОИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,ДЖУГАЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,КАСЪРОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,СИДОВА-РУСЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ДИМИТРОВА,ЦЕКОВА,,"С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЖИВКОВА,АРГИРОВА,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ИВАНОВА,ЖИКОВА-НЕНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ИВАНОВА,МАРКОВА-КОЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНА,ИГНАТОВА,ДЯНКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ИЛИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЙОВКОВА,ЧЕТОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЙОВКОВА,ЧЕТОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЙОРДАНОВА,ЦАНЕВА,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КИРИЛОВА,БОЯНОВА,,"С.САМУИЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КИРИЛОВА,ГЕНОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КИРИЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КОЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЪРНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КОНСТАНТИНОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КОСТАДИНОВА,ПЪРВАНОВА-РАНГЕЛОВА,,"С.МОКРЕШ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЖАНА,КРУМОВА,АНГАРСКА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЛУКАНОВА,ВИТАНОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2008-10-08,"Съвет за електронни медии","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЛЮБОМИРОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЛЮБОМИРОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖАНА,МЕТОДИЕВА,КРЪСТАНОВА,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖАНА,МИЛКОВА,ДЖАМБАЗОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЖАНА,МИТКОВА,ДЖИКЕЛОВА,,"С.БЕЛИЦА, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЖАНА,МИХАЙЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНА,НЕДКОВА,КАДЪНКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖАНА,НИКИФОРОВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖАНА,НИКОЛОВА,ВЛАХОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЖАНА,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ЖАНА,НИКОЛОВА,ЧАКЪРОВА-ШУКЕРСКА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ПАНАЙОТОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ПЕНЧЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ПЕНЧЕВА,ШИШКОВА,,"С.КОНЬОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ПЕТРОВА,МАРИНСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖАНА,СЕВДАЛИНОВА,ГАДЖАЛОВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ЖАНА,СТЕФАНОВА,ГЕШЕВА-ГОСПОДИНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНА,СТЕФАНОВА,КРАЙЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЖАНА,СТЕФАНОВА,КРАЙЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЖАНА,СТОЙЧЕВА,ДУНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖАНА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ТРИФОНОВА,ТРАКИЙСКА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ФЛОРОВА,МАРИНОВА,,"С.ЗЛАТИЯ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ХАРДИНОВА,ИВАНОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЦВЕТАНОВА,КАМЕНОВА-КОСТАДИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЮЛИЯНОВА,ТОПЧИЕВА,,"С.БАНИТЕ, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖАНА,ЯНАКИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖАНА-АНА,ПЕТРОВА,ДИЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,АЛЕКСАНДРОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,АЛЕКСАНДРОВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,АНГЕЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,БЛАГОЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,ИВАНОВА,БОРОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,КАМЕНОВА,БАЙЛОВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,КРАСИМИРОВА,КУНЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,МАРИНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,МЛАДЕНОВА,СОКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,ПЕТРОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,ПЕТРОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,РАНГЕЛОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,СТОЯНОВА,ЛЮБЕНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТ,ХРИСТОВА,ОРФАНУ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,АЛЕКСИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,АНГЕЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,АНГЕЛОВА,МАЛИНОВА,,"С.ЛАКАТНИК, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,АТАНАСОВА,ТЕНЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,БОРИСОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,БОЯНОВА,ДЖУНКИНА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ВАСИЛЕВА,ЖИКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ВАСИЛЕВА,ЖИКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ВАСИЛЕВА,ЖИКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГАНЕВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГАНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГАНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ТЯНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ТЯНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ЧУЧУЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ЯНОПУЛУ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕОРГИЕВА,ЯНОПУЛУ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГЕРМАНОВА,ГЕРМАНОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГОСПОДИНОВА,НЕДКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ГОСПОДИНОВА,НЕДКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ДИМИТРОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ДИМИТРОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ДИМИТРОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ДИМОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ЕВТИМОВА,ЗАРЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ЖЕЛЕВА,БРАНКОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ИВАНОВА,БЪРДАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЗАМФИР, ЛОМ, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ИВАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ЙОРДАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,КЪНЧЕВА,БЕЛЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,МАЛИНОВА,ДЖАМБАЗКА,,"С.МЕЩИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,МАЛИНОВА,ДЖАМБАЗКА,,"С.МЕЩИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-09,"ЗАД Дженерали","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,МАЛИНОВА,ДЖАМБАЗКА,,"С.МЕЩИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-18,ДЗИ,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,МАЛИНОВА,ДЖАМБАЗКА,,"С.МЕЩИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,МАРИНОВА,БЪЛГАРАНОВА,1945-04-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-21,"Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Решение № 2-57 от 21.08.2012 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет - София","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-23059 и в работно дело IР-7734; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЖАНЕТА,МАРКОВА,СТОЙНОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,НЕДЕЛЧЕВА,ИВАНОВА,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,НЕДЕЛЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ПАВЛОВА,НАЙДЕНОВА-САВОВА,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ПЕНЕВА,КОШЕРСКА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ПЕТРОВА,ВУТОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ПЕТРОВА,ВУТОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА-БОСЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА-БОСЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,РАНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,РАНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,РУСЕВА,РУСЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,СТАНКОВА,СЛАВОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,СТАНКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,СТОЙКОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ТОДОРОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ХРИСТОВА,ГАБРОВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖАНЕТА,ХРИСТОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЖАНИ,АЛЕКСАНДРОВ,ЦОЛОВ,,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ЖАНИ,НИКОЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПОМЕЖДИН, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖАНИ,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ИЧЕРА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНИН,ПЕНЧЕВА,СИЛДАРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНИН,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ВЕЛИЧКОВА,ЗДРАВКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ДИМИТРОВА,ДРАГОСТИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ДИМИТРОВА,ДРАГОСТИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ДИМИТРОВА,ДРАГОСТИНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,КОЛЕВА,КОСТОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,КОСТАДИНОВА,ПАУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ЛЮБЕНОВА,НАЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ЛЮБЕНОВА,НАЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ПЕТРОВА,КАЛИНКОВА-ДИНОВСКА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАНИНА,ЦАЧЕВА,ГЕЧОВСКА,1953-01-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6890; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6.

" ЖАНКА,КИРИЛОВА,ДОБРИНОВСКА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАНКА,ТЕНЕВА,ЯНГЬОЗОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖАРИ,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖАСМИН,БОРИСОВА,ПАВЛОВА-АФАНАСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЖАСМИН,ЙОРДАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖАСМИН,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЖАСМИН,НИКОЛОВА,ГЕНОВА,1948-11-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”." ЖАСМИН,НИКОЛОВА,ГЕНОВА,1948-11-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Решение № 2-52 от 07.08.2012 г. - Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”." ЖАСМИН,НИКОЛОВА,ГЕНОВА,1948-11-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”." ЖАСМИН,ТАЧЕВ,ТАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ВЛАДИМИРОВА,ЦЕКОВА-ЗАПРЯНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ГЕОРГИЕВА,КАМЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ГЕОРГИЕВА,ЧУКОВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ДАВИДОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ДИМИТРОВА,КОЖУХАРОВА,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ДИМИТРОВА,ТЕНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЕФРЕМОВА,ЕФРЕМОВА,,"С.ЙОВКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,МИРЧЕВА-СИРАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,МИРЧЕВА-СИРАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,МИРЧЕВА-СИРАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,МИРЧЕВА-СИРАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,МИРЧЕВА-СИРАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЗАМФИРОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ИВАНОВА,БОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ИВАНОВА,СЛАВИНСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,МИЛЕНКОВА,АНАНИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,МИРОНОВА,СПАСОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,НАЧКОВА,ЕВТИМОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,НЕДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,НЕДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,НЕНКОВА,ДЖОРГОВА,,"МАН.РИЛСКИ МАНАСТИР, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ПЕТРОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,РАФАЕЛ,СТЕФАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,СТОИЛОВА,УЗУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЦВЕТАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-СТОЙКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖАСМИНА,ЮСТИНИЯНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност", ЖАСТИНА,МАНОИЛОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЖЕЙНА,МАРИНОВА,ПАПАЗОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЖЕЙНА,НАЙДЕНОВА,БАРБОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,АЛЕКСИЕВ,ЖЕКОВ,1937-08-05,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖЕКО,АНГЕЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.СИНЬО КАМЕНЕ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,АСЕНОВ,СПИРИДОНОВ,1936-03-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Решение № 2-107 от 21.11.2012 г. - Министерството на околната среда и водите","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19301 и в работно дело IР-3185; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЖЕКО,АСЕНОВ,СПИРИДОНОВ,1936-03-22,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Решение № 2-146 от 13.03.2013 г. - Съюз на ловците и риболовците в България","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19301 и в работно дело IР-3185; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЖЕКО,БАНЕВ,ДАНЕВ,1936-11-29,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1718/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-31545.

" ЖЕКО,БИНЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.ОРЛИНЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,БОБЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ВЕЛИКОВ,КОЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.ОРЛИНЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ГОЧЕВ,МАНОЛОВ,,"С.ХИТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,1948-07-02,"С.МЕДНИКАРОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 209/ 28.08.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 120/ 03.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 179/ 04.09.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 214/ 17.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1960/ 27.05.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-2952/ 08.08.1986 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Ленинград." ЖЕКО,ДИМИТРОВ,БАЙЧЕВ,,"С.СНЯГОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДИМИТРОВ,ПАРЕВ,,"С.КАМЕНЦИ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДИМОВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДИМОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.АПРИЛОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДИНЕВ,МИТЕВ,,"С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДИНКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДОБРЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДОБРЕВ,МИЛКОВ,,"С.БИСТРЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДОНЕВ,ДЕНКОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДРАГАНОВ,ГАНЧЕВ,,"С.АЛЦЕК, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ДРАГАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ИВАНОВ,ДИШЕВ,1956-05-04,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 43/ 10.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 110/ 27.03.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 309/ 04.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 85/ 11.05.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3758/ 17.08.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ЖЕКО,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.СЕКУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ИВАНОВ,ЧЕШМЕДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ИЛИЕВ,ДИМОВ,,РУМЪНИЯ,2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ЙОВЧЕВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗЛАТОПОЛЕ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ЙОВЧЕВ,ЖЕКОВ,,"С.ЗЛАТОПОЛЕ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,КАЛОВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,КАЛОЯНОВ,БОЖКОВ,1944-10-25,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1424/ 09.05.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 53/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 34/ 29.04.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 65/ 04.07.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 75/ 08.06.1977 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 121/ 20.09.1977 г. е преназначен за инспектор III степен в ОУ на МВР-Ст. Загора; със заповед № 56/ 03.09.1979 г.; със заповед № 3122/ 20.08.1980 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 288/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел." ЖЕКО,КИРИЛОВ,ВЪЛЧЕВ,1953-08-06,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2752/ 13.08.1987 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 85/ 11.05.1990 г. е преназначен за инспектор." ЖЕКО,КИРИЛОВ,ФЕТВАДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,КИРОВ,ЖЕКОВ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МАНОЛОВ,ДИЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МАРИНОВ,ЖЕКОВ,,"С.АВРЕН, АВРЕН, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МАРИНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МАРИНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МИХАЙЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,МИХАЙЛОВ,КАРАКАШЕВ,,"С.БДИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,НЕДЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.РАКИТНИЦА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ПЕНЧЕВ,ДОБРЕВ,,"С.ЧЕРНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ПЕТКОВ,ТАХЧИЕВ,,"С.ГОРСКА ПОЛЯНА, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ПЕТРОВ,МИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ПЕТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ГОСПОДИНОВО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,РАДЕВ,ЖЕКОВ,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,РАЙКОВ,ЧАЛЪКОВ,,"С.БИЛО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,РУСЕВ,ЖЕКОВ,,"С.РАКЛИЦА, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТАВРОВ,НИКОЛОВ,,"С.СТАНЕВО, ЛОМ, МОНТАНА",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТЕФАНОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТОЕВ,КАЛЧЕВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТОЕВ,КАЛЧЕВ,,"С.ЧОБА, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТОЙЧЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,1939-05-04,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2012-11-07,"Народно събрание","Решение № 2-101 от 07.11.2012 г. - чл. 28 - Жеко Стоянов Иванов","Документи от щатни служители, съдържащи се в дело III раз-1513 (Бс) и в дело III раз.-16612; рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1465/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41563." ЖЕКО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,1939-05-04,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2012-11-07,"Президент и вицепрезидент на Република България","Решение № 2-101 от 07.11.2012 г. - чл. 28 - Жеко Стоянов Иванов","

Документи от щатни служители, съдържащи се в дело III раз-1513 (Бс) и в дело III раз.-16612; рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1465/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41563.

" ЖЕКО,СТОЯНОВ,СТАНЧЕВ,,"С.РЪЖИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ТАНЕВ,ТАНЕВ,,"С.ТОПОЛЧАНЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ТИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ТОДОРОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ТОДОРОВ,ШИШКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ФОТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДИМИТРОВЧЕ, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ХРИСТОВ,ПИНДИКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЖЕКО,ЯНЧЕВ,ЖЕКОВ,,"С.ОПАН, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,ВАСИЛЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.АСПАРУХОВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,НИКОЛОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,РУСЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.ПРИЛЕП, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,СЛАВЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,СЛАВЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ВЪРБИЦА, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,ЯНЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ПРИЛЕП, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗ,ЯНЧЕВ,ДЕМИРОВ,,"С.МИХАЛИЧ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗАН,ДИМОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗАН,ДИМОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗЧО,АТАНАСОВ,ЖЕЛЕЗЧЕВ,,"С.ДРАГОДАНОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЕЗЧО,АТАНАСОВ,КОНДЕВ,,"С.ДРАГОДАНОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ВАСИЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ГАНЧЕВА,СИНКОВА,,"С.ПИРНЕ, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ГЕНОВА,ПАВЛОВА,,"С.ЗНАМЕНОСЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ДИМЧЕВА,ОШАВКОВА,,"С.КАРАГЕОРГИЕВО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ЕНЕВА,МАРИНОВА,,"С.ТРЪНКОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ЕНЧЕВА,ТОДОРОВА,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ИЛИЕВА,ДЕНЕВА,,"С.КОНЬОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ИЛИЕВА,ДЕНЕВА,,"С.КОНЬОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,НЕДКОВА,ГЕНОВА-ХРИСТОВА,,"С.СИГМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,НЕДКОВА,ГЕНОВА-ХРИСТОВА,,"С.СИГМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-09-26,"Европейски колеж по икономика и управление","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,ПЕТРОВА,МАНДОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,РУСЕВА,КЕРАНОВА-ВЪЛЧЕВА,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,РУСЕВА,КЕРАНОВА-ВЪЛЧЕВА,,"С.КОЛАРЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,СЛАВОВА,СТОЯНОВА,,"С.КРУШАРЕ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,СТОЙНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,СТОЯНОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЖЕЛКА,СТОЯНОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЧО,ИЛИЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЧО,СТЕФАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЧО,ЯНАКИЕВ,АРАБАДЖИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,БАЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,1957-08-24,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4/ 10.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЖЕЛЬО,БАЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,1957-08-24,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Решение № 2-124 от 09.01.2013 г. - община Карнобат","Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4/ 10.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЖЕЛЬО,ВАСИЛЕВ,ВАРДУНСКИ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ВАСИЛЕВ,ВАРДУНСКИ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ДИМИТРОВ,СТАНКОВ,,"С.СТУДЕНА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ЕНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ЖЕЛЕВ,ПАРТАЛОВ,,"С.ТЕРЗИЙСКО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ЖЕЛЯЗКОВ,ИВАНОВ,,"С.КОВАЧЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ЖЕЛЯЗКОВ,УЧКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ИВАНОВ,ДЕНЕВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ИВАНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ИВАНОВ,НЕНЧЕВ,,"С.ТЕРЗИЙСКО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,КОЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,КОЛЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,КРЪСТЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,МИНКОВ,ИВАНОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,МИТКОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,НЕДЕВ,МАТЕВ,1947-04-06,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 392/ 02.12.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 72/ 08.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № К-2198/ 09.07.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-3994/ 07.09.1981 г. е преназначен за н-к отделение." ЖЕЛЬО,ПАНЧЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ПЕТКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ГОЛЯМ ДОЛ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ПЕТКОВ,КЪЛВАЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ПЕТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ПЕТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ПЕТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ОРЛОВ ДОЛ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ПЕТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЖИТЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,РАДЕВ,РАДЕВ,,"С.КОНЬОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,РАДЕВ,РАДЕВ,,"С.КОНЬОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,СЛАВОВ,ПЕНЕВ,,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,СТАНКОВ,ЙОСИФОВ,1945-10-05,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Със заповед № 2966/ 19.09.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 214/ 05.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 296/ 15.01.1981 г. е преназначен за разузнавач." ЖЕЛЬО,СТОЯНОВ,БОГДАНОВ,,"С.ОКОП, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ТРИФОНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ФИЛИПОВ,СТОЯНОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ХАРАЛАМПИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРАЙКОВО, ЛОМ, МОНТАНА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЬО,ХРИСТОВ,ЧАЛЪКОВ,,"С.ВЕРЕН, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,БАЙЧЕВ,БАЙЧЕВ,,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ВАСИЛЕВ,ВЪРБАНОВ,1935-07-26,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖЕЛЮ,ВАСИЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.ВОЙВОДИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ВЕЛИКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ГЕОРГИЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ГОСПОДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДЕЧЕВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.НИКОЛОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДИМИТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ИЗГРЕВ, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДИМИТРОВ,ТРОНКОВ,,"С.РАДАН ВОЙВОДА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДОБРЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ПРЕСПА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДОБРЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ПРЕСПА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ДОБРЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,1927-03-25,РУМЪНИЯ,2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖЕЛЮ,ДОБРОМИРОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ИВАНОВ,БЪНЗАРОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ИВАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ИВАНОВ,МЪРМЪРОВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,КОСТОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,МИЛКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,МИТЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ВЕСЕЛИНОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2007-07-19,"Президент и вицепрезидент на Република България","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,МИТЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ВЕСЕЛИНОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,НИКОЛОВ,СУРЧЕВ,,"С.ВРАТИЦА, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ПАВЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ПАРУШЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.УЗУНДЖОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,СЛАВОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,СТОЯНОВ,ДУКОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,СТОЯНОВ,ПАПАЗОВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ЯНЕВ,МАЛЧЕВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ЯНКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЮ,ЯНЧЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗ,ДИМИТРОВ,ЕНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗ,ДИМОВ,ЯНКОВ,1934-05-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖЕЛЯЗКА,АТАНАСОВА,ИЛИЕВА,,"С.ЮНАК, АВРЕН, ВАРНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"С.МАЛЪК МАНАСТИР, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ВАСИЛЕВА,НИКОЛОВА,,"С.МАНОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ВЕЛИКОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ГЕОРГИЕВА,МИНЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ГОСПОДИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СТАЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ДИМИТРОВА,РАЙКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"С.ДОБРОТИЦА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"С.РАДОВЕЦ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,КИРИЛОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,КОСТАДИНОВА,ВЪЛЕВА,,"С.ВЕДРОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,НИКОЛОВА,БОРИСОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,НИКОЛОВА,УШЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,РАДНЕВА,МИЛКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКА,СТАНКОВА,ЯНАКИЕВА,,"С.ДРАГОДАНОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,АНГЕЛОВ,ДРАГОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,БОЕВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ЕСЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,БОНЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,БОНЕВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,БОРИСОВ,МЕТРАШЕВ,,"С.КОЗАРКА, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ВАСИЛЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ЗВЪНЕЦ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ВЕЛИКОВ,ДОБРЕВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ВИДЕВ,КОЛЕВ,,"С.ЯСНО ПОЛЕ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ВЪЛКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГАНЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.БИСТРЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛИВОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛИВОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ДУЧЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ДУЧЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ВИЗИЦА, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,МАТЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,МАТЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ВИЗИЦА, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ВИЗИЦА, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ПИШМАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,СТАНКОВ,,"С.ГОМОТАРЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,СТАНКОВ,,"С.ГОМОТАРЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГЕОРГИЕВ,ЯЗОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГОСПОДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРЪСТИКОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГОСПОДИНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРЪСТИКОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ГОЧЕВ,КОСТОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДЕМИРЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДЕМИРЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ВОДИЦА, АКСАКОВО, ВАРНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ВОДИЦА, АКСАКОВО, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,1944-02-22,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-427 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-313 (Сс).

" ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.КАРАГЕОРГИЕВО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,КУНЕВ,,"С.ГРАДЕЦ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,РАЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,РУСИНОВ,1941-02-19,"С.БРЪШЛЯН, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № I-2184/ 30.06.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 305/ 17.12.1965 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 88/ 24.10.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 512/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 58/ 06.04.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-164/ 15.01.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-М. Търново" ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,РУСИНОВ,1941-02-19,"С.БРЪШЛЯН, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Решение № 2-140 от 20.02.2013 г. - община Малко Търново","Със заповед № I-2184/ 30.06.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 305/ 17.12.1965 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 88/ 24.10.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 512/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 58/ 06.04.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-164/ 15.01.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-М. Търново" ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.СЛАДУН, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.СЛАДУН, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМИТРОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМОВ,ДОМУСЧИЕВ,,"С.СТРАНДЖА, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМОВ,НЯГОЛОВ,,"С.КОСТЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМОВ,ЧАНКОВ,,"С.ВЪЛЧИН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМЧЕВ,КАРАКАШЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИМЧЕВ,КАРАКАШЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИНКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДИНКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ДОБРЕВ,ГОСПОДИНОВ,1947-04-06,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Решение № 2-128 от 16.01.2013 г. - Министерство на правосъдието","Със заповед № 2808/ 27.08.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 177/ 06.09.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 340/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 39/ 10.03.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1688/ 27.05.1987 г. е преназначен за зам. н-к на затвора-Варна." ЖЕЛЯЗКО,ЕНЧЕВ,ГАНЕВ,,"С.СЛАВЕЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ЗАХАРИЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЗОРНИЦА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЕЛЕНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,КУРШУМОВ,,"С.ЛЯСКОВО, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ИЛИЕВ,СИМОВ,,"С.ПЛАЗОВЕЦ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ЙОРДАНОВ,ПОЧЕВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ЙОРДАНОВ,ПОЧЕВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КИРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КОЙНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БЯЛО ПОЛЕ, ОПАН, СТАРА ЗАГОРА",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КОЛЕВ,АНДОНОВ,,"С.ДОБРИН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КОЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.САМУИЛОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КОЛЕВ,РОБАКОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КОСТАДИНОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КЪНЕВ,ГАНЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КЪНЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,КЪНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МАРИНОВ,ДРАГАНИН,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МАРКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ПРОСЕНИК, РУЕН, БУРГАС",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МИЛАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,1943-09-11,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 5720/ 06.10.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 2410/ 30.07.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 587/ 05.12.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 116/ 29.04.1983 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 125/ 28.05.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 125/ 10.08.1987 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 96/ 06.06.1989 г. е преназначен за н-к отделение." ЖЕЛЯЗКО,МИРЧЕВ,ИВАНОВ,1948-01-19,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Решение № 247 от 27.07.2011 г. - община Благоевград","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-373 (Бл)." ЖЕЛЯЗКО,МИТЕВ,СТОЯНОВ,,"С.РИЛЦИ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МИТКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЧАКАЛАРОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МИХАЙЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МИХАЙЛОВ,КАСАБОВ,1948-03-20,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 6164/ 26.10.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен." ЖЕЛЯЗКО,МИХАЙЛОВ,МИХОВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МЛАДЕНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МЛАДЕНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,МЛАДЕНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,НАНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.РУПКИТЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,НЕДЕВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,НИКОЛАЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,НИКОЛОВ,ДЕМИРОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,НИКОЛОВ,ИВАНОВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПАВЛОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПАНАЙОТОВ,МАЖДРАКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПАНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.МЪДРЕЦ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПЕТКОВ,ДЖАНГОЗОВ,1939-07-23,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на ""Баркас""." ЖЕЛЯЗКО,ПЕТКОВ,ДЖАНГОЗОВ,1939-07-23,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на ""Баркас"".

" ЖЕЛЯЗКО,ПЕТКОВ,ПЕТКОВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПЕТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.БЕЛЕВРЕН, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПЕТРОВ,ТАШЕВ,,"С.РАДОЙНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ПЕТРОВ,ТЕНЧЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СВЕТОСЛАВОВ,БУЗОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СИМЕОНОВ,МАРИНОВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СЛАВОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.МЪДРЕЦ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТЕФАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТЕФАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТЕФАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ИЗБЕГЛИИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТЕФАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТОЙКОВ,НОТЕВ,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТОЯНОВ,ДИЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТОЯНОВ,ДИЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,СТОЯНОВ,ЦИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ТОДОРОВ,АВРАМОВ,,"С.КОЗИЧИНО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ТОДОРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ТОДОРОВ,ФОТЕВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ТОДОРОВ,ФОТЕВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ТОДОРОВ,ФОТЕВ,,"С.СИНАПОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ХРИСТОВ,ТОДОРОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯЗКО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯНА,ИВАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖЕЛЯНКА,ДИМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕНЕТА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЕТА,ЙОРДАНОВА,РОГОВА,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,АЛЕКСАНДРОВА,МИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,АТАНАСОВА,БОЗУКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,БОЖИДАРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ВЕЛЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ВЕЛЕВА,УЗУНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ГЕОРГИЕВА,ЕВСТРАТИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ДАНАИЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ДАНАИЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ДИМИТРОВА,ГЛАВЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ДОБРЕВА,ЖЕЛЕВА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ЕМИЛОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,КОЛЕВА,ЦОНЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,КРАЙЧЕВА,ЧЕРВЕНКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ЛЮБЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,МИЛЧЕВА,ЩЕРЕВА-БОЖАНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,НИКОЛАЕВА,БУМБАРОВА-НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,НИКОЛАЕВА,БУМБАРОВА-НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,НИКОЛАЕВА,БУМБАРОВА-НАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,НИСТОРОВА,САПУНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,НИСТОРОВА,САПУНДЖИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ПАВЛИНОВА,МАРЕКОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ПЕТКОВА,ГАДЖАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ПЕТКОВА,МОЕВА-РАЙКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ПЕТКОВА,ФЕДИНА-ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,РАЧЕВА,ДИМИТРОВА-ПРАСКОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,СТАЙКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,СТАЙКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,СТЕФАНОВА,БОШНАКОВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ХРИСТОВА,КИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ХРИСТОВА,ТОМОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕНИ,ХРИСТОВА,ШИКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖЕНИНА,ДИНЕВА,ДЕНЧЕВА,,"С.БРАТЯ КУНЧЕВИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖЕНИНА,ДИНЕВА,ДЕНЧЕВА,,"С.БРАТЯ КУНЧЕВИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", ЖЕНИП,ИБРИЯМОВ,САИДОВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,АЛЕКСАНДРОВА,ЯНАКИЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,БОРИСОВА,КОЛАРОВА,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ВАСИЛЕВА,БАРАКОВА,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ГЕОРГИЕВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ГЕОРГИЕВА,МОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ДИМИТРОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ДОБРЕВА,КОСТОВА,,"С.ЕСЕНИЦА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ДОЧЕВА,КОЙНОВА-КИРИЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ИВАНОВА,КОЛЕВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ИВАНОВА,ПИЛКОВА,,"С.ОДЪРНЕ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,КАЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,КАМЕНОВА,СПАСОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,МАВРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,НЕДЕЛЧЕВА,КАРАИЛИЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ПЕНЧЕВА,ПАНДОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ПЕТРОВА,РУСЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ПЕТРОВА,ХАРАЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,РАДКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,СТОЯНОВА,БЕЛ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ТОДОРОВА,ТАНЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ХРИСТОВА,ЖЕЛЕЗОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕНЯ,ЩИЛИЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕРМЕНА,ВЪТКОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ЖЕРМЕНА,ВЪТКОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖЕСМИНА,ЗАХАРИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,АНГЕЛОВА,КОЛЕВА,,"С.БЛАТЕЦ, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ВЕЛИКОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ТЯНЕВО, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ГРОЗДАНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ДИКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ДИМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ВРАТИЦА, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ДОБРЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ЕЛЕНКОВА,СТАЙКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ЕМИЛОВА,ХАДЖИЙСКА-ПАРТАДЖИЕВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ИВАНОВА,МИНКОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ИЛИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ЙОВЧЕВА,ХРИСТОВА,,"С.БОРЯНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ЙОРДАНОВА,МИХОВА,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,КРЪСТЕВА,ФИЛИПОВА,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,НИКОЛОВА,МАРГЕНОВА-ТОМОВА,,"С.ВЕДРИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,СТАМАТОВА,КАЛОЯНОВА,,"С.БРЪШЛЯН, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,СТАНЧЕВА,КАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ТОДОРОВА,МУТАФЧИЕВА,,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКА,ТОДОРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,АНГЕЛОВ,КЮРКЧИЕВ,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,АТАНАСОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,БАЛЧЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,БОЖКОВ,КРЪЧКИН,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ВАНЧЕВ,ЖИВИН,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ЙОРДАНОВ,ЖЕКОВ,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,КОЛЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ПЕТРОВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ПЕТРОВ,СЪБОТИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,СВЕТОСЛАВОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,СВЕТОСЛАВОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ТОДОРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЖЕЧКО,ХРИСТОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,АНДОНОВ,ЖЕКОВ,1953-04-02,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-2248/ 19.05.1983 г. е назначен за разузнавач." ЖЕЧО,ВАСИЛЕВ,КАНЕВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЧЕВ,,"С.АСЕНОВЕЦ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ДИМИТРОВ,БАРАБАНОВ,1939-06-05,"С.ПОДСЛОН, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Решение № 2-311 от 19.02.2014 г. - община Добричка","

Картон обр. 9.

" ЖЕЧО,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ИВАНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ЙОРДАНОВ,ПОПОВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ЙОРДАНОВ,ПОПОВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ЙОРДАНОВ,ПОПОВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,МИТЕВ,ЖЕЧЕВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,МИТЕВ,ЖЕЧЕВ,,"С.ВЪБЕЛ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ПЕТРОВ,РАДУНОВ,1931-07-09,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128." ЖЕЧО,ПЕТРОВ,РАДУНОВ,1931-07-09,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128." ЖЕЧО,РУСЧЕВ,ПЕНКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЖЕЧО,ЦВЕТКОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВА,ДИНКОВА,ДЕКОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖИВА,ИВАНОВА,БАРАНТИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЖИВА,НИКОЛОВА,ТОНЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖИВАН,БЕЛЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"БС БУРГАС ГР.БУРГАС",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ЖИВАН,БЕЛЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност", ЖИВЕЛИНА,ИВАНОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АЛЕКСАНДРОВА,ДИМОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АЛЕКСОВА,ЙОСИФОВА,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АНГЕЛОВА,ДЮНКОВА,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АНГЕЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АНДРЕЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АНДРЕЕВА,МИЛАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АСЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АСЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2015-01-29,"Българска асоциация Спорт за всички","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,АТАНАСОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,БОРИСЛАВОВА,ВИНАРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,БОРИСОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВАСИЛЕВА,БИКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВАСИЛЕВА,БИКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВАСИЛЕВА,КАМБУРОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВАСИЛЕВА,КЪНЕВА,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВЕЛЕВА,ХАЛАЧЕВА,,"С.БЛЪСКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВЕЛИКОВА,ЧАНЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВИТАНОВА,ПРАМАТАРОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВЛАДИМИРОВА,ИКОНОМОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВЪЛЕВА,МАРТИНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ВЪРБАНОВА,БОЙЧЕВА,,"С.ГОЛЯМО НОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГАНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГАНЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГАНЧЕВА,ЖЕКОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,БОЯДЖИЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,КАРАИВАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,СИМОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЕОРГИЕВА,ШИПОЧКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГОСПОДИНОВА,ПЕТКОВА,,"С.ВЕТРЕН, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ГЮЛЕВА,БЕРОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ГАИЧ,,"С.ОВЧАРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ДИНКОВА,,"С.МАРКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ДИНКОВА,,"С.МАРКОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,МАРКОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,НАНЕВА,,"С.НАНЕВО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,НАНЕВА,,"С.НАНЕВО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,НИКОЛАКЕВА,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ПАНЧЕВА,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМИТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЖИЛИНО, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДИМОВА,ОФИЛОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДОБРЕВА,МАНЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДОБРЕВА,МИТКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДОНЧЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ДОНЬО,ДОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЕДРЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЕНЕВА,КАНЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЕНЧЕВА,ВОЕНКИНОВА,,"С.СИНИ ВИР, КАОЛИНОВО, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЕНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОРНЯК, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЕНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.ГОРНЯК, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЖЕКОВА,ИЛИЕВА,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,АРАВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,БОЕВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,БОНЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ДЖОНОВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ДИНЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,КЕЛЕШЕВА,,"С.ЗВЕЗДЕЦ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,КИЧУКОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Трекляно","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ПИРИНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.СРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ИЛИЕВА,ГЕРГОВСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЙОВЧЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КИРИЛОВА,ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КИРИЛОВА,ПОКРОВНИШКА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЙЧЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЙЧЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЙЧЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЙЧЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЛЕВА,ГУГОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЛЕВА,КАНЕВА-ШОПОВА,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЛЕВА,ТАНЧЕВА,,"С.ПОЛСКО КОСОВО, БЯЛА, РУСЕ",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОЛЕВА,ТАНЧЕВА,,"С.ПОЛСКО КОСОВО, БЯЛА, РУСЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОСТАДИНОВА,ИГНАТОВА,,"С.МАЛКА СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КОСТОВА,ПОПЧЕВА,,"ГР.КУКЛЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,КРУМОВА,МАРИНКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЛАЗАРОВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,МАРИНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,МЕТОДИЕВА,ЯНКОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,МИТЕВА,БАДАЛОВА-ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,МИХАИЛОВА,БОБЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,МИХАЙЛОВА,ТОДОРОВА,,"С.КРАГУЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,МОСКОВА,ТОТЕВА,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,НЕДЕЛЧЕВА,СПАСОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,НИКОЛОВА,ДЕНЕВА-ЙОРДАНОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,НИКОЛОВА,ДЕНЕВА-ЙОРДАНОВА,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖИВКА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,НИКОЛОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ПЕТРОВА,ДЖЕЛЕБОВА,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ПЕТРОВА,ПЕНЧЕВА,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ПЕТРОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,РАДЕВА,АЛАДЖОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,РАДЕВА,АЛАДЖОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,РАДЕВА,АЛАДЖОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,РАДЕВА,АЛАДЖОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СЕВДАЛИНОВА,САВОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СЕВДАЛИНОВА,САВОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СЛАВОВА,РАЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТАНЧЕВА,БАРОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТЕФАНОВА,КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТЕФАНОВА,КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЕВА,РАДЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЙЧЕВА,ДОЙНОВА,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЯНОВА,НОВКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЯНОВА,ПОПОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЯНОВА,САРАЧИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТОЯНОВА,САРАЧИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТРАХИЛОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Перущица","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,СТРАШИМИРОВА,ЧЕРНЕВА-ДИВЛЯНСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ТАНЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ТЕМЕЛКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ТОДОРОВА,БАЛКАНСКА,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ТОДОРОВА,БАЛКАНСКА,,"С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ТОНЕВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ТРИФОНОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЦВЕТКОВА,МАЛИНОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЧАНЕВА,САБРУТОВА,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКА,ЯНКОВА,РАДЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АЛЕКСАНДРОВ,САХАТЧИЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АЛЕКСАНДРОВ,САХАТЧИЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АЛЕКСИЕВ,ЧОБАНОВ,1956-09-05,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Със заповед № К-1226/ 01.04.1986 г. е назначен за разузнавач." ЖИВКО,АЛЕКСИЕВ,ЧОБАНОВ,1956-09-05,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Решение № 2-595 от 19.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Добрич","Със заповед № К-1226/ 01.04.1986 г. е назначен за разузнавач." ЖИВКО,АНГЕЛОВ,КИРЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АНГЕЛОВ,САРИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АПОСТОЛОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АРИСТОТЕЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,ГЮРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,ДЕЧЕВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,КОЕМДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,ЧУКАРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,ЧУКАРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,ЧУКАРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АСЕНОВ,ЧУКАРСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,ВАНГЕЛОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,ДИКОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,НЕДЕЛЧЕВ,1950-11-26,"С.БАБОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 96/ 01.12.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 19/ 30.01.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 126/ 09.05.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 49/ 29.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 14/ 02.01.1986 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ЖИВКО,АТАНАСОВ,НЕДЕЛЧЕВ,1950-11-26,"С.БАБОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № 96/ 01.12.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 19/ 30.01.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 126/ 09.05.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 49/ 29.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 14/ 02.01.1986 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР." ЖИВКО,АТАНАСОВ,ПАЛАЗОВ,,"С.СЛАВЯНЦИ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,АТАНАСОВ,ТИШЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,БЛАГОЕВ,КАРАДАЛИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,БОЖИДАРОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,БОНЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,БОНЧЕВ,ДАНЕВ,1943-06-14,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № К-1870/ 17.05.1984 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № К-2578/ 01.06.1990 г. е преназначен за н-к отдел." ЖИВКО,БОТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,БОЯНОВ,МЕТОДИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАКЛИНОВ,ЖИВКОВ,1967-09-04,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1114." ЖИВКО,ВАНЧЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАСИЛЕВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-09-15,"Комисия за защита на личните данни","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАСИЛЕВ,ЖЕКОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАСИЛЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.СМЯДОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАСИЛЕВ,ЖИВКОВ,,"С.БЪРЛЯ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАСИЛЕВ,МАРКОВ,,"С.НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВАСИЛЕВ,ПЕНКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЕЛИКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЕЛИКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЕЛИКОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪЗКРЕСЕНОВ,БЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪЛКОВ,ТРУХЧЕВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪЛКОВ,ТРУХЧЕВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪЛКОВ,ТРУХЧЕВ,,"С.РУЕН, РУЕН, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪЛЧАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪЛЧАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ВЪРБАНОВ,ДЕНЕВ,,"С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГАНЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.СНЕЖИНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГАНЧЕВ,РУСИНОВ,1929-06-25,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖИВКО,ГАНЧЕВ,РУСИНОВ,1929-06-25,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖИВКО,ГАНЧЕВ,СТАВРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕНАДИЕВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕНАДИЕВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕНАДИЕВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.САЛАШ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЕВ,1949-09-17,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Със заповед № 2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 168/ 23.03.1979 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 624/ 11.09.1981 г. е преназначен за зам. н.к отделение 06 в отдел ДС; със заповед № 74/ 03.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3748/ 03.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к РУ-Люлин по ДС; със заповед № К-2930/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ХI ОбУ на МВР по ДС." ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЕВ,1949-09-17,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 168/ 23.03.1979 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 624/ 11.09.1981 г. е преназначен за зам. н.к отделение 06 в отдел ДС; със заповед № 74/ 03.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3748/ 03.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к РУ-Люлин по ДС; със заповед № К-2930/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ХI ОбУ на МВР по ДС." ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ЖИВКОВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,1950-09-07,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28759 и работно дело IР-12601." ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ПРОДАНОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,РУНЕВСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,СТОЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ТЕКЕМСКИ,1938-09-29,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № I-4686/ 03.10.1975 г. е назначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 92/ 23.12.1977 г. е преназначен за ст. следовател II ст.; със заповед № К-2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № К-3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № К-3172/ 22.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел." ЖИВКО,ГЕОРГИЕВ,ЧОНОВ,,"С.ВЪБЕЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГОСПОДИНОВ,КИСЬОВСКИ,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГОСПОДИНОВ,МАДЖАРОВ,1940-04-14,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 3766/ 01.08.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 661/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 331/ 03.05.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 0385/ 30.05.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 0272/ 22.04.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 486/ 07.05.1979 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 1316/ 11.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1888/ 30.04.1981 г. е преназначен за н-к отделение." ЖИВКО,ГОСПОДИНОВ,НЕЙКОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГОСПОДИНОВ,СЛАВОВ,1940-11-16,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Решение № 45 от 30.07.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник, картон обр. 4;" ЖИВКО,ГОЧЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГРИГОРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ГРИГОРОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДАНКОВ,ХАРИЗАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДЕЛЧЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДЕНЧЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,1956-04-24,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4420/ 30.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 93/ 19.09.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ГЕНЧЕВ,1941-06-28,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; работно дело IР-10070; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25057 и работно дело IР-10070 (налично)" ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ДЕНЕВ,,"С.ЧЕРКОВНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ДЖЕНКОВ,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.БЕЛОКОПИТОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ЖЕЧЕВ,1962-07-20,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-27 (Дч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-24 (Тх); протокол рег. № КА-7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-27 (Тх) (налично)." ЖИВКО,ДИМИТРОВ,КАРАДИМИТРОВ,1960-10-31,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Решение № 2-602 от 04.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Ловеч","Със заповед № 2758/ 29.09.1988 г. е назначен за разузнавач." ЖИВКО,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"С.ГОРНА СТУДЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ЛИТОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,НЕЧЕВ,,"С.ВОЙВОДИНОВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПОРУЧИК ЧУНЧЕВО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,РУПОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ТРЪНСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ТУЛЕВСКИ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ТУЛЕВСКИ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМИТРОВ,ШЛЯКОВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИМОВ,СТОЯНОВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИОНИСИЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИОНИСИЕВ,НЕДЯЛКОВ,,"С.КУТОВО, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДИЧЕВ,КАМШЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДОБРЕВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДОНЧЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДРАЖЕВ,ИВАНОВ,1945-10-22,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226.; Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение външно наблюдение-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група външно наблюдение-ДС" ЖИВКО,ДУШЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ДУШЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЕВЛОГИЕВ,ЖИВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЕМИЛОВ,ЧАПЪРОВ,1968-11-25,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2124; рег. дневник; картон обр. 4.

" ЖИВКО,ЖЕКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖЕКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖЕКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖЕКОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖЕКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖЕЛЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖИВКОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.МАРКОВО, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖИВКОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.МАРКОВО, КАСПИЧАН, ШУМЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖИВКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖИВКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЖИВКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗАПРЕВ,ЗАХОВ,1936-11-29,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖИВКО,ЗАПРЯНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗАРЕВ,НИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗАРЕВ,НИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗАРЕВ,НИКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗДРАВКОВ,КУНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗДРАВКОВ,КЪРЖИН,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗДРАВКОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗЛАТЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗЛАТЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЗЛАТКОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,БОГОВСКИ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,БУМБАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ВЕЛЧЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ИВАНСКИ, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЙОВКОВ,,"С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЛАСКОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ЛАСКОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,МАРТИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,НЕДКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,НЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ПРОКОПОВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,РАДЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,СТИЛИЯНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИВАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИЛИЕВ,ГРУНЕВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИЛИЕВ,ДЕВЕДЖИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИЛИЕВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИЛИЕВ,НЕДЕВ,1961-03-30,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2273 (Яб); писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-997 (Пд)." ЖИВКО,ИЛИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИЛИЕВ,СПАСОВ,,"С.МЪРЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ИЛИЕВ,ЯНЕВ,,"С.БОГОРОДИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,ВЪЛЧАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,1953-08-18,"С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-4183 (Пд) МФ; писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-997 (Пд)." ЖИВКО,ЙОРДАНОВ,КОЙЧЕВ,1959-07-11,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-874." ЖИВКО,КАЛЕВ,КАЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КАЛЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КАЛЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КАМЕНОВ,МИЛАНОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,ДИМИТРУШЕВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,ЖИВКОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРИЛОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КИРЧЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,БИЛЯНОВ,,"С.БРЕЗЕ, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,ВЪЛКОВ,,"С.МЛАДИНОВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,ДОЙЧЕВ,,"С.МАЛИ ИЗВОР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,ДОЙЧЕВ,,"С.МАЛИ ИЗВОР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОЛЕВ,РАДИЧКОВ,,"С.ГЛАВАН, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОСТАДИНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КОСТАДИНОВ,МЪРВАКОВ,,"С.БАНИЧАН, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КРУМОВ,ЛАПАЧКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КРУМОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КРУМОВ,ТОДОРОВ,,"С.СПАТОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,КРЪСТЕВ,ХРИСТОВ,1946-10-25,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-943 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 248/ 01.09.1992 г. за унищожаване работно дело IР-828 (Пк).

" ЖИВКО,КУНЧЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЛАМБОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЛАМБРЕВ,ПЕТЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЛЕОНИДОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЛЮБЕНОВ,ПЕТЕЛОВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЛЮБЕНОВ,ПЕТЕЛОВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАЛИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАРИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАРИНОВ,ПАСКАЛЕВ,,"С.ПОРОИЩЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАРИНОВ,ПЕТРОВ,1959-05-22,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-162/ 14.01.1985 г. е назначен за разузнавач." ЖИВКО,МАРИНОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАРКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАРКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МАРКОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МЕТОДИЕВ,КАЛОТОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МЕТОДИЕВ,КАСАРЕЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МЕТОДИЕВ,КАСАРЕЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИЛЕВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИЛЕНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2014-12-03,"Висше военноморско училище ""Никола Йонков Вапцаров""-Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИНКОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИНКОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИНКОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИТЕВ,ДРАГОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИТКОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИТКОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИТКОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИТКОВ,СИРАКОВ,,"С.ТЕПЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИХАЙЛОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,МИЦЕВ,ЦЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НЕДКОВ,АСПАРУХОВ,,"С.АХМАТОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НЕДЯЛКОВ,СЛАВОВ,1942-09-14,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ в ОУ на МВР-Смолян.

" ЖИВКО,НЕЙЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НЕШЕВ,КОДЖАМАНОВ,,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НЕШЕВ,КОДЖАМАНОВ,,"С.АХРЯНСКО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛАЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ЛОПУШНА, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,БОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"С.ПАРТИЗАНИ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,ЙОРГОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,КИРИЧОВ,,"С.ВЪРБОВО, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,ПАЛОВ,1941-02-19,"С.ПИПЕРИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2748 (Бл) – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6." ЖИВКО,НИКОЛОВ,ПАНЕВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,ПАНЕВ,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,РУСЕВ,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,ЧАКРАКЧИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НИКОЛОВ,ШАПКОВ,,"С.ДЕЛЧЕВО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,НОЙКОВ,АЛАДЖОВ,,"С.ЕЛХОВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПАВЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПАВЛОВ,СТАТЕВ,1942-08-08,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖИВКО,ПАСКАЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕНЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕНЕВ,БАЛЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕНЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТКОВ,ЖИВКОВ,,"С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,ДАНАИЛОВ,,"С.МИХНЕВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,НЕДЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,НЕДЕЛЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ПЕТРОВ,УЗУНОВ,,"С.ДУРАНКУЛАК, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАДЕВ,ЖЕКОВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАДЕВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАДЕВ,ТОДОРОВ,,"С.МИХАЛЦИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАДОЕВ,ЧАУШЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАДОСЛАВОВ,РАДЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАЙНОВ,ЖЕЧЕВ,1954-11-24,"С.ЗЛАТАР, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-392-14/ 26.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 280/ 10.11.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЖИВКО,РАЧЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ГРАДИЩЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РАШКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РОСЕНОВ,НАРДОВ,,"С.ВИШНЕВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РОСЕНОВ,ЧЕПИШЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РОСЕНОВ,ЧЕПИШЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РОСЕНОВ,ЧЕПИШЕВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РУСЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,РУСЕВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СИМЕОНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СЛАВЕВ,БОЖИНОВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СЛАВЕЕВ,НИНОВ,,"С.СЛАВОВИЦА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СЛАВОВ,ВЪРВЕШЕВ,1955-04-25,"С.ОРЕШЕЦ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Нещатен служител - привлечен със заповед № 35/ 18.04.1978 г. и се води на отчет от полк. Стоянов към управление III. Щатен служител - със заповед № К-498/ 01.02.1982 г. е назначен за разузнавач." ЖИВКО,СЛАВОВ,ДАНЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СЛАВОВ,ДАНЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СОТИРОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.СТРАДАЛОВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,БОЯДЖИЕВ,1936-04-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖИВКО,СТЕФАНОВ,БОЯДЖИЕВ,1936-04-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЖИВКО,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,МАТЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,МАТЛИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,РУСАЛИМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФАНОВ,РУСАЛИМОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТЕФКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЙЧЕВ,ДЖЕЛЕПОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,АНГЕЛОВ,1956-09-02,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К ""Лик""." ЖИВКО,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,КУНОВСКИ,,"С.РАКОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,НИКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,САВОВ,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,СТАЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,СТАЛЕВ,,"ПД АСЕНОВГРАД ГР.АСЕНОВГРАД",2007-06-21,"Конституционен съд","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СТОЯНОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СЪБЕВ,КУЦАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,СЪБЕВ,КУЦАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТАНЕВ,ВИДЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТАНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТАНЕВ,СОТИРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТАНЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЗВЕРИНО, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТЕНЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТЕНЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ЖЕЙНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ЖИВКОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"С.ПЪРЛИЧЕВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,КАРАКОЛЕВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,КАРАКОЛЕВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОДОРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ВРАНИНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТОНЧЕВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТРАЙЧЕВ,ПЕЙЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТРИФОНОВ,КАРАПЕНЧЕВ,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТРИФОНОВ,КАРАПЕНЧЕВ,,"С.ПОЛИКРАЙЩЕ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ТРОШАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ФИДОСИЕВ,ПЕТКОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ФИЛИПОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ДЕБРЕНЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ФИЛИПОВ,ФИЛИПОВ,,"С.ДЕБРЕНЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,БЕРДАНКОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ГАНЧЕВ,1951-08-30,"С.МОРАВКА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 342/ 30.01.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 82/ 06.09.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 108/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 190/ 08.11.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2966/ 11.08.1986 г. е преназначен за н-к отделение." ЖИВКО,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.БОЖУРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ЖЕЛЕЗОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ЖИВКОВ,1960-05-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 128 от 11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-920." ЖИВКО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ДОЛНО РЯХОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,КОЦЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ХРИСТОВ,ШАЛВАРОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЧУДОМИРОВ,ВАКЛЕВ,,"С.КАЛИМАНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЧУДОМИРОВ,ВАКЛЕВ,,"С.КАЛИМАНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЩЕРЕВ,ЩЕРЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНАКИЕВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНКОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНКОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНКОВ,МАРЧЕВ,,"С.НОВА НАДЕЖДА, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНКОВ,СТАНКОВ,,"С.РУСОКАСТРО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНКОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖИВКО,ЯНЧЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖИВО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЖИВО,ИВАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.СТАКЕВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВО,ТОДОРОВ,ЖИВОВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност", ЖИВОМИР,ГЕОРГИЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖИВОМИР,САВОВ,САВОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖИВОМИРА,ИВАНОВА,ГАЙДОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност", ЖИВОМИРА,ИВАНОВА,ГАЙДОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЖИКО,ИВАНОВ,ЛОЗАНОВ,,"С.ТОЛОВИЦА, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖИЛИЯНА,ВЪЛЕВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖИЛИЯНА,ВЪЛЕВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЖИНА,ГЕОРГИЕВА,МАНЧЕВСКА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖИНЕТ,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЖИНКА,СЛАВЕЙКОВА,НЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖИНКА,СЛАВЕЙКОВА,НЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ЖИРАЙР,ГАРО,ГАРАБЕДЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност", ЖОЗЕФ,КРИКОР,ТЕЛЛАЛЯН,1952-09-08,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-26,"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг","Решение № 2-78 от 26.09.2012 г. - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг","Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5474/ 1990 г. и предложение рег. № 7981/ 23.06.1990 г. за унищожаване на дело № 19194-""Жотев""." ЖОРА,ДИМИТРОВА,ГОСПОДИНОВА,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЖОРЕС,ПЕЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЖОРЕСА,АЛЕКСАНДРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЖОРЕСА,ЛЮБЕНОВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖОРЕСА,СТОЯНОВА,ТОНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност", ЖОРЖ,ВЕЛИКОВ,ДЕРЕЛИЕВ,,КАЗАХСТАН,2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност", ЖОРЖ,ВЕЛИКОВ,ДЕРЕЛИЕВ,,КАЗАХСТАН,2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЖОРЖ,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,1939-08-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Рег. бланка; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33074

" ЖОРЖ,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,1939-08-29,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33074" ЖОРЖ,ГЕОРГИЕВ,ОЙКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖОРЖ,СТОИМЕНОВ,ГИГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖОРЖЕТА,ГЕОРГИЕВА,ЯНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖОРЖЕТА,ДАНАИЛОВА,УЗУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЖОРЖЕТА,ДИМИТРОВА,НАЗЪРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Университет по библиотекознание и информационни технологии","Неустановена принадлежност", ЖОРЖЕТА,ПЕТРОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност", ЖОРЖЕТА,СИМЕОНОВА,ЙОРДАНОВА,,РУМЪНИЯ,2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЖОРИ,АЛЕКСАНДРОВ,ИВАНОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-06-09,"Приватизирани предприятия - Монтана","Неустановена принадлежност", ЖОРИ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРИ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРИ,ЙОРДАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЖОРИ,ЙОРДАНОВ,ДОЦЕВ,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖОРО,АЛЕКСАНДРОВ,ДЪБОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,БОНЕВ,БОНДЖУКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЖОРО,БОРИСОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЖОРО,БОРИСОВ,ЧЕЙРЕКОВ,,"С.ЖРЕБЕВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ВЕЛКОВ,НИНОВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЖОРО,ГЕОРГИЕВ,ГЕНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ГЕОРГИЕВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ГЕОРГИЕВ,СТОИЦЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ДИМИТРОВ,НЕДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ЖЕКОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ИВАНОВ,ИЛЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ИВАНОВ,ПАНЧЕВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖОРО,КОСТОВ,ИВАНОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност", ЖОРО,МИТЕВ,БАЛАБАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,МИХАЙЛОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЖОРО,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1963-04-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26840 и работно дело IР-12164.

" ЖОРО,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1963-04-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26840 и работно дело IР-12164." ЖОРО,НИКОЛОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ПЕТРОВ,НИЧЕВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ПЕТРОВ,НИЧЕВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ПЕТРОВ,ЧОЧОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,РАДОЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.РЕБРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖОРО,РАДОЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.РЕБРОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖОРО,РАНГЕЛОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЖОРО,СВЕТОСЛАВОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖОРО,СВЕТОСЛАВОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЖОРО,СЛАВОВ,ЖЕЧЕВ,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖОРО,СПИРИДОНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЖОРО,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-13,"Българска Божия църква","Неустановена принадлежност", ЖОРО,ТРАЙКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ВАКАРЕЛ, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕН,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕН,ЙОРДАНОВ,ТАУШАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕН,ЙОРДАНОВ,ШИБИЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕН,КАРАМФИЛОВ,ПИЛИЧЕВ,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,АНТОНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,АТАНАСОВА,КОЛЕВА,,"С.ДИВДЯДОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,БОРИСОВА,ГЕРЕНОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,БОРИСОВА,ТОНЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ВЕЛИЧКОВА,ГЕРОВА-ПЕТКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ГАНЧЕВА,БАЛЕВА,,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ГЕОРГИЕВА,ШОПОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ДИМИТРОВА,КУСОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ДОБРЕВА,РАНЧЕВА-ХРИСТОВА,,"С.АЛЕКОВО, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ДОНЧЕВА,НЕШКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ИВАНОВА,ВИТАНОВА-УЗУНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ИВАНОВА,САВОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ИВАНОВА,САВОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ИВАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.ХЪРСОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ЙОРДАНОВА,МУТАФЧИЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ЙОСИФОВА,ДЖИНОВА,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,КИРИЛОВА,БЕЛИВАНОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,КОСЕВА,НАЧЕВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,КОСТАДИНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,КРАСИМИРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,КРЪСТЕВА,СЕРАФИМОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ЛЮБОМИРОВА,КАЛЧЕВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ЛЮБОМИРОВА,КАЛЧЕВА,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,МАРГАРИТОВА,ТОМАСИНИ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,МЕТОДИЕВА,ЯНЕВА,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,МИНЧЕВА,ДИЧЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,МИРЧЕВА,ЛИЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,НЕДКОВА,ЧАВДАРОВА,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,НИКОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,НИКОЛОВА,ТЕНЧЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,НИКОЛОВА,ТЕНЧЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ПАНАЙОТОВА,ЦЕНКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ПЕТРОВА,АНТОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ПЕТРОВА,КУЛИНА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,РАЙЧЕВА,ДАЧЕВА,,"С.ДОЛНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,СТЕФАНОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,СТЕФАНОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,СТЕФАНОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,СТЕФАНОВА,ЛАЗОВА,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,СТОЙЧЕВА,ВЪРЛЯКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ФИЛИБОНОВА,ЛОЗЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ЦВЕТКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЕТА,ЯНЕВА,ДЕЛИДИМОВА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЯН,ЙОРДАНОВ,МИНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЯН,РАЙЧЕВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-05-11,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЯН,СТОЯНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЖУЛИЯН,СТОЯНОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЖЮЛИЯН,МИТЕВ,ЧИФУДОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЖЮЛИЯН,МИТЕВ,ЧИФУДОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЖЮСТИН,ТОМС,ДЖАДАЛА-МАРИЯ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",