Национално патриотично обединение (НПО)

 

На 20 май 2012 г. в София се провежда Национална конференция на партия Национално патриотично обединение с председател Жорж Ганчев. Конференцията приема програма и символи на партията и обсъжда материали за предстоящия конгрес. Присъстват представители на 22 общински организации на обединението.

Новата партия е описана от създателите си като "политическа организация, чиято цел е създаване на демократично гражданско общество в България, запазване и развитие степента на политическа цивилизованост, съхраняване на основните човешки ценности - свобода на личността, нейното достойнство и сигурност, свободната инициатива, правото на сдружаване, запазване на териториалната цялост на България, на мира в региона и света".

За периода 2013-2017 година политическите намерения на НПО обхващат:   спиране процеса на обедняване на българския народ и въвеждане на НОВА ПОЛИТИКА на доходите;  възстановяване на българската индустрия и земеделие чрез осигуряване на устойчиви темпове на икономически растеж., като това ще намали дистанцията на страната от средните икономики на Европейския съюз; осигуряване на жизнеспособността и модернизацията на доведените до КОЛАПС публични сектори в България: образование, наука, здравеопазване, вътрешна сигурност и отбрана, както и транспортна, комуникационна и инженерна инфраструктура; рязко засилване на политическата и икономическата интеграция на България в региона на Балканите и съседните икономики, което ще доведе до превръщането на страната във важен геополитически и геоикономически център в Югоизточна Европа.

Символ веруюто на Националното патриотично обединение е под надслова „Да бъдем или да не бъдем”, като НПО се бори по-конкретно за:

"1. Твърдо отстояване на българската национална памет и развитие на духовните ценности, съхранили нашия народ през хилядолетията. Битка с нихилизма и чуждопоклоничеството.

2. Национално отговорна политика във всички сфери свързани с интересите на българите. Нов тип патриотизъм - далеч от омразата и тесногръдието. Общонационална кампания за популяризиране на главните постижения и културния ни принос през вековете.

3. Запазване на първостепенната роля на българския език и православната ни вяра от чужди посегателства. Толерантност към представителите на всички етноси, които са пълноценни граждани с равни индивидуални права и задължения.

4.  Активно ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, способно да наложи КОНТРОЛ върху изпълнителната и законодателната власт при антинародни ексцесии на управляващите. Достоен и гарантиран социален минимум за незащитените граждани на България.

5. Ясна пробългарска външна политика! Разумен баланс с основите ни западни партньори, Русия и другите държави по света. Незабавно изтегляне на военния ни контингент от СВЕТА - бъдещи мисии само под егидата на ООН и НАТО.

6. Всестранно развитие и пълноценна реализация на човешкия капитал в България. Усъвършенстване на системата за образование, осигуряваща най квалифицирани специалисти в обществения, икономическия и политическия живот. Българите - част от глобалното информационно общество.

7. Твърдо антимонополно законодателство в полза на дребния, среден и семеен бизнес. Силна конкурентност на износния ни продукт и стремглаво развитие на българския национален капитал.

8. Разгръщане на общонародна кампания в защита на енергетиката ни. Разобличаване на прибързаното решение за затваряне на 4-те блока на АЕЦ „Козлодуй", въпреки позицията на видни международни специалисти.

9. Незабавно укрепване на българската армия, спецслужбите, полицията, противопожарната и гражданска защита. Превръщането им в основен ГАРАНТ на националната сигурност, способни да защитават както живота, така и собствеността на всички граждани.

10. Възпитание на младежта в дух на нетърпимост към национални предатели, корумпирани политици и престъпници от подземния свят. Мобилизация на широки народни слоеве за ефективен КОНТРОЛ над дейността на държавните институции и органите на съдебната власт.

11. Използване на целия интелектуален и професионален потенциал на нацията за борба с демографския срив на българите. Разясняване пътищата и възможностите за преодоляване на кризата, която застрашава народа ни през 21-ви век.

12. Пряка демокрация чрез РЕФЕРЕНДУМИ като обичайна практика при вземане на съдбоносно важните решения за страната."

 

Поради неучастие в избори за повече от 5 г. и неподаване на годишни финансови отчети пред Сметната палата за 2 последователни години на 31 юли 2017 г. Софийската градска прокуратура (СГП) внася искова молба в Софийския градски съд за прекратяване (разпускане) на партията.