Национален фронт за спасение на България

 

Новият политически субект Национален фронт за спасение на България възниква в средата на 2011 година след разрива през 2009 между Волен Сидеров ("Атака") и Валери Симеонов, собственик на телевизия СКАТ. (През ноември 2009 г. шефът на телевизия СКАТ Валери Симеонов заедно с още 9 общински съветници, представляващи тогава "Атака" в бургаския общински съвет, напускат партията на Волен Сидеров и основават нова фракция в съвета - група на независимите.)

НФСБ е обявена на 17 май 2011 г. на учредително събрание в Бургас. Съпредседатели на партията са Валери Симеонов, Данчо Хаджиев (съдружник на Симеонов) и Валентин Касабов.

В момента над 1 милион българи нямат представителство в лицето на съществуващите партии, те не припознават като изразител на правата им нито една политическа сила и смятаме, че е крайно време гласът им да бъде чут, заявява Валери Симеонов. Според неговото заявление също така Националният фронт няма да бъде партия от лидерски тип и ще предложи нов политически модел. Симеонов гарантира, че партийният проект ще бъде изграден от осъзнали себе си патриоти и в него няма да има възможност за развитие на кариеристи.

Партията публикува следната декларация, в която обявява ценностите, които защитава, и целите, за които ще работи:

"НФСБ е организация, която сплотява национално отговорни българи, убедени от идеята за спасяване и обединяване на България, нейното благоденствие като поставяме нейните интереси над всичко.

НФСБ осъществява своята дейност въз основа на Конституцията и законите на Република България.

НФСБ е партия на български граждани с избирателни права съгласно българското законодателство.
Национален Фронт за Спасение на България е обединен от следните ценности:

1. Опазване целостта на територията на Република България. Утвърждаване на неделима, независима и силна България.

2. Утвърждаване на силна, единна и независима нация - условие за преуспяването на България.

3. Опазване живота, здравето, имуществото и правата на всички български граждани, както и подобряване на техния жизнен стандарт, обхващащ традиционната духовност, образование, работа и материално благополучие.


Основни цели на Национален Фронт за Спасение на България:

1. Здрава, богата и силна нация - основа за въздигането, просперирането на България и нейното превръщане в основен фактор, както на Балканите, така и в ЕС.

2. Промяна на действащата конституция в защита на националните интереси.

3. Възраждане, съхраняване, утвърждаване на българската самобитност, култура, традиции, език.

4. Възраждане и утвърждаване на традиционните български добродетели - трудолюбие, скромност, честност, човеколюбие.

5. Подкрепа и издигане на източното православие - традиционна религия на българския народ и утвърждаване на православните християнски ценности и морал.

6. Ясно и категорично противопоставяне на присадената пошлост и цинизъм в бита на българския народ, като чалгализацията, демонстративната порнография, насаждането на вулгарни, примитивни идеи и практики, като подмяната на българската история в името на чужди интереси.

7. Основен приоритет на българската държава е развитието на силна и независима икономика. Възстановяване на традиционното българско производство - стратегически отрасли като електроника, машиностроене, оръжейно производство, лека промишленост, селско стопанство, туризъм, енергетика. Създаване на благоприятна бизнес-среда, подкрепа на дребния и средния частен бизнес, лоялна конкуренция и премахване на олигархичните модели.

8. Цялостна реформа в образователната система, връщане на възрожденския дух и национално самосъзнание в училищата и университетите. Родолюбието в образователната система трябва да бъде основа за възпитание и извисяване на българския дух.

9. Особена грижа за децата, пенсионерите и хората в неравностойно положение. Осигуряване на хармонична, здравословна и родолюбива среда на подрастващото поколение. За пенсионерите достойни пенсии за достойни старини.

10. Радикална промяна в здравеопазването. Социално и достъпно здравеопазване. Премахването на монопола на Националната здравноосигурителна каса, адекватно заплащане на медицинските работници.

11. Справедливо правораздаване, премахване на двойния стандарт в съдебната система. Ликвидиране на криминалната практика на срастването на престъпността с правоохранителните органи, политическия и олигархичен елит.

12. Спешно създаване на национална демографска програма за спасяване на българската нация.

13. Опазване и защита на българската природа, осигуряване на нейното устойчиво съществуване и драконовски мерки срещу еко-нарушителите.

14. Стабилизиране на вътрешната и външна сигурност, възстановяване на боеспособността на българската армия - наборна и професионална. Реформа в структурите на МВР.

15. Забрана на всякакви партии, основани на етнически и религиозен принцип. Забрана на всички привилеги по етнически и религиозен принцип.

16. Промени в избирателния закон, като право на глас могат да имат граждани, доказали добро владеене на писмен и говорим български език.

Следвайки принципите и целите обявени в настоящата декларация, ние сме убедени, че трябва да съхраним България за поколенията с цената на най-скъпото, защото загубим ли Майка България - губим всичко."

 *  *  *
През август 2013 в НФСБ се влива ГОРД на Слави Бинев.