Път: : Реалии

"Народна младеж"

“НАРОДНА МЛАДЕЖ” -  Младежки вестник, орган на Централния комитет на Комсомола. Излиза в София от 1 октомври 1944. От 1947 е орган на отечественофронтовската младеж. Всекидневник от 1948.

През 1991 е погълнат от частната пресгрупа “168 часа” и закрит.