Път: : Реалии

"Народна армия"

“НАРОДНА АРМИЯ” - Всекидневен военен вестник, орган на Министерството на отбраната. Печата се в София. Наследник на в. “Народна армия”, излизал през 1920-1930. До 30 април 1952 е с название “Народна войска”. Беше раздаван във военните поделения, но в последните години беше общодостъпен.

След 1990 се нарича “Армия”. Продължава да излиза и по-късно благодарение на подкрепата на военното ведомство.