Път: : Реалии

"Народен спорт"

“НАРОДЕН СПОРТ” - Вестник за физическа култура и спорт, през епохата на комунизма – единственото българско издание, посветено изцяло на тази тематика. Излиза в София от 1944, от 1957 – три пъти седмично. От 1957 е орган на Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт. След 1990 е приватизиран и впоследствие закрит.