Накратко за ДЪРЖАВАТА, но според мен.

В днешния свят основният конфликт е между корпорациите и националните държави, чиито резултат определя индивидуалната 
мотивация. За реализацията на индивида е без значение дали действа в рамките на национална държава, корпорация или двете.

НО!

Светът е такъв, какъвто е, в резултат на индивидуалния мотив за активност и индивидуалния манталитет, който определя насоките и равнището на изпълнението. Идеален национален проект ще бъде провален заради немотивирани или негодни изпълнители, същата съдба ще бъде постигната и от корпоративното намерение. 

Като икономическа единица индивида живее в домакинство - от семеен или не-семеен тип. Националното богатство се създава от индивида. Основната част от неговата мотивация преминава през икономическата и културна цедка на домакинството. В този смисъл:

-Защитата на честта, достойнството и собствеността на индивида и домакинството МУ е върховна задача на държавата! Пред тази 
задача, така наречените "чуждестранни инвестиции" и "международни ангажименти" са дрън-дрън.

-Всякакви закони от типа "колиба", "градина" или сравними с тях са плод на невежество за това как и кой създава национално богатство. Подобни отчисления от изработено, няма в нито една успешна корпорация.

-Плоският данък и липсващият данък наследство са тъпотии, приложени с експериментална цел в България. Има купено лоби за експеримента. Няма ги в нито една развита страна. 

-Водата, в НОРМАЛНИТЕ държави е стратегическа държавна собственост или под железен държавен контрол. В България беше приложен обсъждан експеримент във Великата сила Хикс, за да се види какво ще се случи, ако това се промени.

-Всички подземни богатства на дадена държава са или нейна собственост, или се ползват от контролирани от нея ползватели. 

Изключение правят колониите и България.

Следват серия въпроси свързани с гражданите, елита и държавния СЛУЖИТЕЛ, но това при друг случай