Път: : Списъци

НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ЖЕРТВИТЕ НА ЧЕРНАТА СКАЛА:


1. Петър Наумов Симов
2. Атанас Заркин 
3. Атанас Ружин
4. Андон Богоин
5. Андон Костов
6. Атанас Костов
7. Илия Костов
8. Йосиф Костов
9. Константин Маджарски
10. Никола Виденов
11. Мите Костов
12. Асен Пилищаров
13. Димитър Пилищаров
14. Илия Каймакамов
15. Спас Мутафчийски
16. Станко Попов
17. Стоимен Машов
18. Христо Бучов
19. Любен Москов
20. Ангел Зашев
21. Борис Калайджиев
22. Георги Калайджиев
23. Георги Даскалов
24. Георги Георгиев
25. Георги Малчев
26. Кирил Стрински
27. Крум Черешаров
28. Недялко Чакъров
29. Никола Джамбазов
30. Никола Тонкин
31. Тодор Даскалов
32. Андон Мадански
33. Георги Кръстанов
34. Пене Митев
35. Христо Ръстаров
36. Александър Манов
37. Георги Димитров Кроснев
38. Георги Янев
39. Георги Попов
40. Георги Коцев 
41. Григор Прибегайлов
42. Димитър Ненков
43. Драгомир Чавонски
44. Димитър Карастоянов
45. Иван Гамалов
46. Иван Делибашев
47. Иван Попангелов 
48. Коста Спасунин
49. Коста Коцев
50. Любен Попангелов
51. Петър Радев
52. Петър Чумурлийски
53. Петър Галев
54. Перун Кроснев
55. д-р Петър Стаменов от Самоков
56. Сотир Ахтаподов
57. Спас Кюлумов
58. Харалампи Дубичев
59. Янаки Манов
60. Янаки Спасов
61. Христо Николов
62. Рихард Теодор Диринг...

Георги Манов ''Черната скала'' - спомен за безследно изчезналите в есента на 1944 г., Самоков, 1988-1994 г., 

Янко Гочевъ:
"Черната скала е природен феномен в Рила, на около час път от Боровец по пътя за хижа Заврачица. Разстоянието от върха на скалата до каменистото й подножие е 135 метра - пропаст след отвесен скат. 
Това място е зловещо. Тук без съд и присъда след 9 септември 1944 г. са избити десетки мъже от новата комунистическа ''народна власт” от Самоков и селата Бели Искър и Белчин."