НЕОСЪЩЕСТВЕНОТО ВЕЛИЧЕСТВО ОТНОВО КАЗА "КУКУ! ДЗАК!"

Любо КОЛЬОВСКИ

НЕОСЪЩЕСТВЕНОТО ВЕЛИЧЕСТВО ОТНОВО КАЗА "КУКУ! ДЗАК!"

От години се учудвам и удивлявам на проявите на Неосъщественото Величество Симеон Саксккобурготски. Тая личност, (а той безспорно е личност), винаги се появява внезапно и неочаквано в публичното пространство. Независимо от това дали има повод и причина да се появи. Или няма повод и причина. Наскоро насити новините с 80-годишнината си, която, оказа се, освен него и роднините му, засяга и още около 400 бивши и настоящи политици и общественици. Добре. Да кажем, че тая годишнина е повод за обществено внимание, въпреки че от това не следва нищо - нито материално, нито идеално за нашата окаяна действителност. 

Днес Неосъщественото Величество отново ни беше натрапено от една телевизия и това предизвика излишно жужене във виртуала. Аз така и не разбрах каква беше целта на това нелепо и необяснимо появяване. И се замислих върху темата какъв е генезисът на политическото присъствие и политическото участие на Неосъщественото Величество? Кога и как се появи Той в публичното пространство? Как концентрира върху съмнителната си фигура вниманието на милиони хора, видели у него поредния Спасител и Месия?

Да припомня. Той се появи в разни популярни за времето си тв формати. Категорично заяви, че няма материални претенции към Републиката България. Няколко години по-късно бе доведен в София , а репатрирането му в родината му бе съпроводено с атрактивно многохилядно посрещане и огромни надежди, че ще вкара България в правия път (някои казват, че по време на премиерстването му корупцията направо била изчезнала от дневния ред на обществото). 

Непосредствено след тържественото си завръщане в родината, Неосъщественото Величество основа Движение, прераснало по-късно в партия, и пое тежестта да стане премиер на републиката. По тоя начин Н. В. (Неосъщественото Величие) сложи окончателен кръст на монархическата институция, към която уж нямаше претенции. 

Неосъщественото Величество обеща на народа си да го оправи (?!) за 800 дни. Пое руля на държавното управление и доведе на сцената някакви младенци, неопетнени юпита, които впоследствие продадоха дълга на България, направиха си хотели и си накупиха имоти къде ли не, но все на територията на републиката, управлявана от Неосъщественото Величество в рамките на два мандата. И се оказаха ловки крадци и тарикати.

Припомням всичко това, защото появата на Неосъщественото Величество на обществената и на политическата сцена винаги носи предчувствия за някакви мрачни и рискови събития. Казвам това, защото тая вечер Неосъщественото Величество (Н. В.) отново се появи по една телевизия.

Всъщност, въпросът ми бе ЗАЩО ТАКА ЛЕКОМИСЛЕНО И НАИВНО се доверяваме на подобни типове? И докога ще го правим?