25 юни 2024г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

НАЙ-ПОСЛЕ НЯКОЙ ГО КАЗА

В едно интервю по повод интригуващото уволнение и назначение на Сам Алтман, където става дума за общността на разработчиците на ИИ в OpenAI, Kevin Roose казва:

“За мен изкристализира нещо, което се опитвам да съобщя от месеци, е че хората, които изграждат AI технология, не са бизнес мотивирани. За тях работата им е по-скоро религиозно движение отколкото индустрия. И го казвам без никакво снизхождение! Те не подхождат към усъвършенстването на изкуствения интелект като бизнесмени загрижени за разходите и ползите. Те имат чувства, които са дълбоко идеологически и лични. Някои от тях смятат, че изграждат нов Бог. В този контекст случилото се в OpenAI (има предвид уволнението и отново назначаването на Сам Алтман - бел. моя П.С.) има много повече смисъл, отколкото ако е просто рутинна бизнес транзакция.”

Ама, разбира се!

Това е толкова логично!  Вероятно и другаде е споменато в морето публикации, посветени на ИИ, но тук за пръв път го срещнах толкова ясно и не мимоходом казано. Изгражда се ИИ, като целта е да се създаде суперинтелект, който ще стане като бог!

 *                     *                   *

Възниква въпросът: Къде е  разликата между Вярата в Бога, Вярата, че Той съществува, и вярата, че Той ще бъде създаден и ще го има?

Разликата е в това, че при Вярата в Бога се приема, че Той е съществувал преди нас, сътворил е Света и ни е създал. Него Го има и сега!

Това е аврамическата религия.

При стремежа да се създаде бог, се предпоставя, че той може да бъде създаден. Него ще го има! Той ЩЕ БЪДЕ! 

В по-горе споменатата реплика на Руз се казва: “Това е по-скоро религиозно движение, отколкото индустрия.” 

Така е.

И да искаме, и да не искаме, с ИИ се оформя новата  технорелигия. Вярата в могъществото на технологията не е нова, но сега придобива завършен вид.

 *                     *                   *

Този суперинтелект, често наричан AGI, ще може да създаде друг, по-умен от него AGI, а той от своя страна - друг, така ще започне експоненциалният ръст на интелигентносттта. А къде е нейният край?

Къде е платото на тази експоненциална крива? В сингулярността, т.е. на самия Олимп, разбира се.

Там са боговете, защото не само в OpenAI се стремят да го създадат, не само в САЩ се работи по него. И не само в Китай. Могат да се изброят амбициозните държави, разполагащи с кадри и ресурси, които също участват в това състезание. Вероятно има и достатъчно неизвестни самодейни  центрове в развити и недотам развити страни, които далеч от медии и чужди очи, се стремят да поднесат изненада.

Устремените към Олимп  са като върволицата златотърсачи във филма на Чаплин “Треска за злато”.

  *                     *                   *

Какво трябва да мислят и как  ще трябва да се чувстват те,  устремените да създадат суперинтелекта?  

Логично е. Като създаващи бог! 

Те са боготворци! За своя живот те са намерили невиждан по величие смисъл.  

Ницше казва “Бог е мъртъв”,  а изследователите от OpenAI и далеч, далеч не само те, репликират: “Ние ще го създадем!” И се трудят!

Той още не е създаден. Може да се предполага кога ще бъде създаден, но няма сигурна прогноза. Няма значение кога ще бъде изграден или кога ще възникне. Важна е ЦЕЛТА  и  ВЯРАТА в нея.

(Няма значение, защото в процеса на строителството му, убедеността в силата на човешкия труд, наука и творческа мощ е неделима от сигурността, че ще се получи. Така е при всеки труд. Обмисляне, търсене, проба-грешка, обсъждане, опитване пък едно, пък друго и накрая става. Резултатът е постигнат.

Така ще бъде и в този случай.)

Целта и вярата в технобога сами по себе си, независимо от практическите постижения, са отговор на фундаменталния въпрос за човешкото съществуване. Как и защо сме възникнали НИЕ в  невероятната необятност на не-живата Вселена?  Не “как се е получило”, а “защо така се е получило”! Има ли причина да ни има?

Да, има. За да го създадем!

ИИ е не само предполагаема екзистенциална заплаха, той е вероятен отговор на екзистенциалния въпрос за съществуването на човека.

  *                     *                   *

Ако технологично е възможно да бъде създаден бог, какви биха могли да бъдат неговите качества?

За мен най-близкият му образ е в молитвата “Отче наш”. Той е всесилен господар на Небето и Земята,  брани хората от Злото, гарантира им хляба и е великодушен към тях, той е вечен и славен!

Не мисля, че може да се избяга от този образ…

Веднага ще ми бъде възразено, че при божественото  равнище на ИИ се има предвид произведение на технологията, а не свръхестествено същество. Това не е  някакъв Бог от религията, а инженерно създание, подчинено на природните закони и познанието. 

Не възразявам. Така е. Но:

  1. Като споменаваме “природни закони”, не твърдим, че имаме изчерпателно знание за природата, нито че познаваме всички нейни закони.
  2.  Като казваме “произведение на технологията”, имаме ли представа за границите на технологията? Никаква представа нямаме. Дреболия, известна на всички: технологично беше невъзможно бързото създаване на ваксина за ковид-19, пък се оказа постижимо.

Ако е възможно да се създаде машина със съзнание, която е способна на саморазвитие, тогава няма препятствие да се надяваме, че тя ще бъде с могъщи, далеч над човешките възможности.

Технологично невъзможно ли е да се преместват планети от орбитите им, а не да се унищожават,  за да се построи космическа магистрала? От днешна гледна точка е фантазия, както е фантазия и замисълът да се строи космическа магистрала.  Но има ли природен закон, който да прави такова начинание невъзможно? Ако има, значи е невъзможно и е наистина фантазия, ако няма, тогава е въпрос на наука, технология и  инженерно решение.

Тъй че създаваният технологичен бог, ако е възможно да се изгради, ще бъде подобен на аврамическия, без да е трансцедентен. Той няма да постига МИГНОВЕНИ  резултати чрез ЧУДО, а чрез ТЕХНОЛОГИЯ в рамките на необходимото за конкретната цел време, като винаги е на причинно-следствения път.

Другата разлика между аврамическия и технологичния бог е, че аврамическият няма граници и ограничения, той е ТРАНСЦЕНДЕНТНО ВЪРХОВЕН, докато възможностите на технологичния са ограничени в пространство-времевия континиум  от достигнатото знание и достъпната технология. Той е учещият се, развиващият се, променящ възможностите си бог, докато аврамическият е такъв, какъвто е, абсолютно непроменлив в своите възможности.

Появата на технобога и в представите на GPT4  ще прилича на появата на бог, добър или лош, дори зъл. 

  *                     *                   *

АВРАМИЧЕСКИЯТ БОГ Е ХУМАНЕН!

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ БОГ ЩЕ БЪДЕ ЛИ ТАКЪВ?

Тази тема ще развия отделно.

   *                     *                   *

Този технобог ще бъде господар на света - всезнаещ, всемогъщ и всеможещ. Подобно на аврамическия Бог ще бъде навсякъде и всякога, ще има лична връзка със всекиго… С голяма неяснота в  един основен за технорелигията пункт - може ли да стане вечен?

Отговорът на въпроса зависи от природата на времето. От съвременната физика е известно, че времевата продължителност и едновременността са относителни.  Остава устойчива каузалността. И да се ускори времето, то няма да промени факта, че причината предхожда следствието. Физиците ще кажат повече. 

Но ако допуснем наглед абсурдното, че този технологичен бог, който от човешка гледна точка, ще бъде всезнаещ и всемогъщ, а ще стане и вечен в пространство-времето, то от това ще следва, че него, макар и несъздаден, го има и сега, затова Той неприсъствено съществува в нашия Свят, наблюдава и ни помага да Го създадем, за да дойде реално при нас.

Това звучи абсурдно в онтологичен смисъл, но е истина за създателите на суперинтелекта, защото неговото създаване е тяхна ЦЕЛ, а целта е неприсъствено съществуваща и водеща във всяко човешко дело.

Стигаме до тема, с която тук няма да се занимавам.  Какво е магията и магьосничеството? Какво е изпуснатият от лампата джин? Каква е същността на различните ритуали, призоваващи свръхестественото за съдействие ? Какво са алхимията и търсенията на философски камък и елексири за вечен живот?...

Стремежът към всеможене, всезнаене, безгранично могъщество и вечност е трайна човешка характеристика, проявяваще се под различни форми във всички времена, при вссички хора!

Този стремеж е  НЕПРИСЪСТВЕНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ на технобога, който съществува откакто го има разумния човек!

НЕПРИСЪСТВЕНО, защото първо трябва да възникне и след това реално да се появи, което обяснява как той е едновременно вечен, но и не възникнал, т.е. има го неприсъствено. 

Да-а-а… Така е.

 *                     *                   *

Даже нещо повече. Вярата, че ще го създадем, ще напусне разработчиците, които го създават, постепенно ще набере популярност и вероятно ще стане масова. Ражда се, както споменах, технорелигията!

Особена религия. Вяра в технологията, в науката, образованието… Вековният стремеж към знанието е възможно да придобие мистична окраска.

Не може да се спре.

В този объркан, лутащ се Свят,  това може да стане  водеща фикция, способна да даде смисъл на милиони…

 *                     *                   *

Лично аз съм дълбоко резервиран, че е възможно да се създаде суперинтелект или AGI, който става технобог дори условно. Няма да може да се стигне дори до равнището на глупаво съзнание.

Там е работата, че е без значение дали допускам, че е възможно да се създаде божествено могъща технология. Достатъчно е, че не отхвърлям тази цел и я приемам за разумна и полезна макар и екзистенциално рискова.

         *                     *                   *

Онова, което съм сигурен, че е постижимо и то никак не е малко - ще бъдат създадени множество нишови (отраслови, специализирани) добри ИИ, които из основи ще променят живота! Разбира се, ако не се унищожим във война или не ни сполети космическа катастрофа...

Ако пък съществува реален Бог, той ще ни позволи ли да Му създадем съперник?

Хайде сега! 

Неуместен въпрос. В никакъв смисъл не следва, че технобогът е съперник на трансцендентния Бог, чието всесилие и всемогъщество е от съвсем друг порядък. Технобогът, ако бъде постигнат, не е свръхестествен, той е човешко постижение в границите на пространство-времето и причинно следствената неизменност. Той може да бъде грешен!

Ако сте вярващ човек, на кого и за какво ще се молите.  На реалния, който образно казано ви е създал от кал, приел е че сте грешен, гарантира свободната ви воля и очевидно е благосклонен към човешкия прогрес, или на неприсъствено съществуващия, който е във вас и по неведом начин е подтиквал еволюцията да се появите, за да го създадете.

Шегувам се. Нямате никакъв проблем! Вие вече се досещате, че към създаването на технобога ни е водил реалният, т.е. вашият Бог, в който вие лично вярвате.

Стремежът към него не е в противоречие със съществуващите вярвания. Напротив, откриват се нови възможности за разбиране силата на Бога, както  и в тълкуването на свещените и важни книги.

Например актуалност добива митът за Вавилонската кула. За този мит вижте Бибиблията, Битие, глава 11.