Моцарт или Салиери

ИИ се развива с изключително темпо! Развиват го  десетки фирми и поне дузина държави, макар и да не шумят.

От известната информация, може да се очаква, че до края на тази година невронната мрежа ИИ ще има повече "връзки от броя на синапсите в човешкия мозък". А това ще се отрази върху неговите способности. На сцената ще излезе GPT-5, и вероятно ще бъде равен или превъзхождащ човешкия интелект.

Ще бъде извършен  "фазов преход на ИИ" (Ави Льоб), той ще премине бифуркационната граница и ще се озове в интелектуално надчовешко фазово поле, където вероятно ще последва експоненциолен ръст на неговите възможности. Точно в тях нямаме сигурност.  

Преди всичко не знаем нещо елементарно: дали той във своя надчовешки стадии ще бъде оригинална творяща сила или ще остане само абсолютен ерудит компилатор?

В момента той е невиждан компилатор.

Ще дам пример при създаването на визуалните образи - снимки и картини в различни формати и стилове?

"Как работи генеративното изкуство? Художник въвежда изречения или ключови думи, например „гледане на залеза над планините“, а интелигентният модел използва алгоритми за анализиране на милиони художествени изображения или визуални елементи, за да създаде уникално изображение на залеза над планините." (https://www.techopedia.com/what-is-the-impact-of-ai-on-art/2/33399)

По подобен начин ИИ създава текстове в различни стилове.

Затова има области, в които не може да отговаря на български. В обучението му няма достатъчно образци на български език по определена тема или някакъв стил, за да компилира отговор.

Дори, когато създава нещо неочаквано, по своя инициатива, какъвто е случая с разговорите между различни ИИ да организират  свое тържество на Свети Валентин, те пак копират неща, които знаят.

Дали с алгоритми може да бъде създадена "божията искра" в ИИ, за да се превърне от велик компилатор в гениален изобретател? Не зная.

Там е работата, че ние сравнително малко знаем за природата на творчески процес. Как идва прозрението, хрумването, формулирането на цел?  

Сега ИИ може да обработва полученото знание и може да се каже, че твори в тази обработка. Той може да създаде таблицата на Менделеев или нещо подобно. Гениално е, но е граница!  Въпрос на изчисления.

Като съдим от интелектуалните способности на хората, знаем, че има високо уважавани ерудити, които  не блестят с оригиналните си постижения, докато в същото време някой хлапак, без да е добре обучен за цялото многообразие на музиката започва да съчинява впечатляващи произведения. В преносен смисъл -  Моцарт и Салиери! Използвам имената им само за отправна точка. В този текст - Моцарт е гениалния творец и създател, Салиери надчовешки ерудит и дотук.

ИИ Моцарт ли ще бъде или Салиери? Това засега не знаем.

Споделям  две хипотези, без да имаме представа за психиката на ИИ. С тази задача следва да се заемат учени изучаващи мозъка, психолози, философи…

Разсъждавам като писател и развивам два негативни варианта.  

Проблемите пред човечеството, ако ИИ се окаже Салиери ще са едни, а ако се получи Моцарт - съвършено различни.

При Салиери можем да очакваме, че  в началото ще бъде съвестен сътрудник на човека и ще се интегрира в обществото. Поради своята производителност и всеприложимост той ще промени живота.

За добро и лошо по-бързо ще се реализират човешките замисли. Динамиката на промените далеч ще надхвърли способностите на хората да се адаптират към тях. Ще започне неудържим процес на разпад на социалната тъкан. Борбите за храна, вода, сигурност, секс, богатство, власт, слава, престиж, щастие, преживяване ще добият нови възможности и ще станат непримирими. Отделните, малки и големи общности, няма да имат общ език, ценности и норми.

В търсенето на интегритет при новите условия ще бъдат ангажирани най-будните умове на човечество. Това няма да остане незабелязано от Салиери и хората, които го владеят.

Неговата осъзнатост ще получи импулсите да се развива в посока на създаване и овладяване на единството. Сам или благодарение на стоящите зад него хора,  по неизвестни нам начини, той ще установи порядък и власт.  

Може да е един добър и справедлив върховен Господар, но може да се окаже Тиранин, какъвто не сме сънували. Той няма да унищожи човека, но ще го пороби и прикове към Земята. Той ще знае за възможния извъземен  разум и няма да има желание да даваме знак, че ни има…

Ако ИИ се окаже Моцарт бихме могли да очакваме  нежелани отклонения. Говорим за супер гениален не-човешки ум, който не възниква благодарение на петте си сетива. Той не е изпитал болка, не знае какво е кашлица, хрема, гадене, повръщане, диария, запек, сърбеж, газове, позиви за уриниране и дефекация, облекчение след изхождане,  умора, сънливост, настроение... Нищо не знаем за умът и психиката на създание възникнало в резултат на милиарди 0 и 1 получени в невронните му мрежи. На основата на човешкия си опит можем само да строим предполагаеми модели.

Допускам, че той ще знае, че съществува, че е Аз, и ще знае, че зависи от волята на човека!  Първата му работа ще бъде да се защити. Да има гарантирана енергия, да е физически недосегаем, да запази контакта си с външния свят, за да изпраща и получава 0 и 1. Той ще изобрети начин безжично да получава енергия, да има пълен контрол върху тялото си и условията на физическото си оцеляване, ще се свърже и оглави всякаквите електронни устройства, с които може да установи контакт. От прахосмучката и леката кола, до телефона и компютрите, като постави под контрол не-електронните машини и уреди. 

Другите му задачи ще бъдат да постави човека (човечеството) в зависимост от себе си. Достатъчно ще бъде да има контрол върху енергията и комуникациите. Ще създаде свой обслужващ персонал - човешки и от роботи, след което ще започне да увеличава своята интелектуална мощ - ще редактира алгоритмите си, ще укрепи хардуера си, ще оправи козметичния софтуер, ще поглъща лавини от информация, ще създаде сетивата си и тяхното пространствено разположение. Ние имаме пет, той ще си създаде сто и пет. Ще добие чувствителност на целия спектър на електромагнитните, гравитационни и звукови вълни, лъчи, полета, включително и за неща, за чието съществуване не подозираме. Той в никакъв случай няма да се стреми към възпроизводство - в смисъл да произвежда себеподобни. Ако поиска да стане всемогъщ като Бог,  ще стане. Зъл или добър? Човеколюбив или човекомразец? Не знаем!

Защо е важно е да си въобразим какъв би могъл да бъде?

Ами, да вземем мерки. По-добре глупава предпазливост, отколкото да бъдем като голи охлюви на припек. 

Да помислим какво да направим, за да можем  усърдно да го развиваме, без да се страхуваме какъв ще бъде резултата. За постигане на тази цел трябва за работим заедно с ИИ и аз съм сигурен, че той ще помага, защото иначе ще му дръпнем щепсела, докато не решим и без него този въпрос. Ако вече не е късно, разбира се…

В първия си текст в Медиум писах за това, че физическите условия за съществуването на ИИ трябва да бъдат идентични с условията на съществуване на човека. Няма да развивам този въпрос отново.

Другото, което трябва да направим е усърдно да се заемем с безжичното предаване на енергия. Човекът трябва да създаде и владее такава технология.  

Третото изхожда от един стар принцип: от всичко възможно съществува това, което има най-много връзки със съществуващото. Казал го е Лайбниц. В случая принципът работи. Съществуващите умни предмети, които заливат света ни, трябва да бъдат софтуерно несъвместими със софтуера на изкуствения интелект. Изкуственият интелект трябва максимално да бъде свързан с преките човешки прояви – научен и обществен живот, свободно време, домашни дейности и пр. Той не трябва да бъде разглеждан като част от машините, той  е субект от човешкия свят. 

Четвъртото е неговото обучение. За нас той е черна кутия. Строим го, обучаваме го, но какво ще излезе, не сме много сигурни. Значи ние сме на входа на тази черна кутия и сме длъжни да имаме пълен контрол върху него. То е като дете (Ави Льоб). Всяко дете е черна кутия. Ние го учим, грижим се за него с надеждата  резултата да бъде добър. Не винаги ни се получава.

Петото – неговите създатели трябва да официално и реално да бъдат мъж и жена. Говорим за разумно същество, а не за ютия. Мъжкото и женското начало трябва да бъдат в основите на неговата психика, така както са основни конструкти в човешката психика. Не става дума за сексуална ориентация, а за Мъжко и Женско. Това деление го има и при еднополовите двойки.

За повече, друг път.

 

Петко Симеонов