Много неща се изричат днес за будителите.

Vladimir Lukov

1 ноември 2013 г. в 18:41 · 

Много неща се изричат днес за будителите. 

А на мен ми се наложи миналата година на същия този наш светъл български празник в две телевизии да давам отговор на въпроса кои са днешните будители, кой днес е будител. Отговорих както ми дойде наум, най-общо - 
оня от нас е будител, който търси, който открива, който отстоява и който практикува истината в обществото ни като справедливост - където и да се намира, каквото и да работи. 

- Ама защо в днешно време няма такива именити и открояващи се будители какъвто е Христо Ботев например по времето на нашето възраждане?

- А дали да смятаме, че Христо Ботев се е откроявал като именит български будител сред своите съвременници, когато той самият пише: 

"нито надежда от сън мъртвешки 

да можеш свестен човек събуди...?... 

И въпреки това - онова, което е неумиращо в делото, в словото му, 

а то е Истината, 

продължава и до днес да ни буди... "от сън мъртвешки"...