Път: : Реалии

Многотиражка

МНОГОТИРАЖКА - Малък вестник, обикновено в четири страници от размер А5, издаван от стопанска, общинска или обществена организация. Такъв вестник се разпространяваше сред членовете на организацията.