Път: : Реалии

Млада фронта

Чехословашки всекидневник, орган на ЦК на Комсомола. Основан през 1945. По време на Пражката пролет от 1968 се превръща в трибуна на борбата за демократични промени в страната. След смазването на “пролетта” от войските на Варшавския договор журналистическият му състав е подменен и вестникът се връща в коловоза на правоверния комунизъм. Продължава да излиза, но вече като независим вестник, и в наши дни - под името “Млада фронта днес”.

----------------------------------------------------------------------
Библ. Ilustrovany encyklopedicky slovnik, Praha 1981.