Път: : Реалии

Млада гвардия

 Съветска нелегална комсомолска организация за борба с германските окупатори през Втората световна война. Организирана от местното партийно ръководство, действа в град Краснодон, Донбас. Неин лидер е Олег Кошевой.

През 1942 наброява около 100 младежи и девойки, предимно ученици. Повечето от тях са заловени, инквизирани и избити от немците. Без съмнение младежите са имали героично поведение.

На подвига на членовете на “Млада гвардия” са посветени едноименният роман на писателя Александър Фадеев, както и филмът със същото заглавие на режисьора Сергей Герасимов. Романът беше изучаван в средното училище.

Младогвардейците бяха експонирани от пропагандата като образци за подражание. Техните портрети се окачваха в класните стаи. С името "Млада гвардия" бяха назовавани младежки бригади,  младежки обекти, населени места и др. В София имаше един киносалон на бул. "Витоша", който се наричаше "Млада гвардия". Има село в СИ България, което се нарича така, ловна дружинка, улици, десетки младежки бригади и пионерски отряди.

В условията на Студената война пропагандата на героичните примери от отминалата война, бяха елемент в подготовката на младежта и възрастните за възможен световен въоръжен конфликт. На няколко пъти при големи кризи (Войната в Корея, Унгарското въстание, Кубинската криза и пр.) примерът на Млада гвардия ставаше пропагндно актуален.

--------------------------------------------------------------------------------------
Библ. Советский энциклопедический словарь, Москва 1984; Детская энциклопедия, Москва 1975.