Път: : Реалии

Методът на Злобин

МЕТОД НА ЗЛОБИН Николай Анатолиевич (1931-1997). В качеството си на ръководител на строителна бригада Злобин първи в СССР въвежда бригадния акорд.

За тази си заслуга той е включен в работническата аристокрация (депутат, член на Президиума на Върховния съвет на Съветския съюз, Герой на социалистическия труд, лауреат на Държавната награда на СССР).

В характерния за ония времена стил методът на Злобин бе внедрен с много пропаганден шум и в България. "Методът" сам по себе си е рационален за командната система на социализма. Има един детайл в него, който би бил мечта и днес при държавните поръчки:  строежът се започва и завършва по твърда договорна стойност като пари, качество и срокове.

Бригадата на Злобин построява десетки жилищни, обществени и производствени сгради по този метод.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Библ. Советский энциклопедический словарь, Москва 1984.