Път: : Реалии

Машинно-тракторна станция, МТС

МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦИЯ (МТС, метесе) – Структура със селскостопанска техника, която обслужва едно или няколко ТКЗС-та. В нея имаше трактори, вършачки, комбайни, редосеялки и др.под. Тя беше създадена по съветски образец.