Път: : Реалии

Марксизъм-ленинизъм

МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ – Идеологията, чието начало поставя Карл Маркс. При комунизма марксизмът беше официалната и задължителна идеология. Отклоненията бяха санкционирани.