Път: : Реалии

МЕИ

МЕИ – Машинно-електротехнически институт “Владимир Илич Ленин”, сега това е Техническият Университет.