Лично мнение ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

Не е възможно в обществото да има право без задължение!

Затова използването на всяко право е уредено със закон и други нормативни актове. В това отношение няма изключение за нито едно право. Правото да избираш "държавни и местни органи и да участваш в допитвания до народа" (чл.42 от КРБ) не прави изключение. То е свързано със задълженията да носиш личната си карта или друг документ, определящ твоята самоличност, ако нямаш такъв документ, отнема ти се правото на глас; да спазваш правилата за изборния ден; да направиш своя избор в тъмната стаичка, иначе гласът ти се анулира; да маркираш избора си по строго определен начин, иначе гласът ти е невалиден, сиреч отнема ти си правото на глас; да пуснеш бюлетината си сам; да се подпишеш, че си гласувал...

Правото на избор е възможно само ако гражданинът спазва поредица от задължения. И в сега действащия закон той е задължен да отиде до изборната секция, за да упражни правото си да гласува. Въпросът, който се разисква, е дали да се даде право на гражданина по свое желание ли да отиде до изборната секция в изборния ден, или не.

Тук ще отбележа, че като вземем предвид всички права на гражданина, той потвърждава, че се САМОПРИЕМА като гражданин на България чрез прякото използване тук и сега на няколко права: спазването на законите на РБ (чл. 26, 58, КРБ); плащането на данъци и такси(чл.60, КРБ); изучаването и ползването на български език (чл. 36, КРБ); защита на Отечеството (чл. 59, КРБ); оказване на съдействие при бедствия (чл. 61, КРБ); участие в избори (чл. 42, КРБ).

Използването на останалите права нямат отношение към САМОПРИЕМАНЕТО на индивида като БЪЛГАРСКИ гражданин, макар че е препоръчително винаги и навсякъде да ги отстоява. 

Като имам предвид, че близо два милиона български граждани живеят вън от страната, което логично предполага, че за тях са по-важни законите на приелата ги държава, че по изключение плащат данъци и такси в България, че физически не са в състояние да оказват съдействие на държавата при бедствие, че далеч не всички изучават и могат да ползват български език, че не е сигурно дали ще могат в критичен момент да защитят Отечеството, пред българската държава стоят поредица въпроси - за промяна на законите за българското гражданство; за изучавенето, владеенето и използването на българския език; за военната, отбранителна подготовка на населението; за данъчните закони при двойното гражданство; за застрахователното законодателство; за участието в избори. 

При днешната ситуация в страната и в ЕС, при геополитическите събития, които пряко засягат България, редно би било да се провери поне в един или няколко избора и референдуми какъв брой граждани имат активно отношение към държавните и местни органи на власт, както и към поставените пред нацията общодържавни въпроси.

Поради изброените причини съм ЗА задължителното гласуване. 

НО ПРИ СЪВСЕМ ЯСНО УСЛОВИЕ - В ТЪМНАТА СТАИЧКА ДА ИМА НАПЪЛНО ПРАЗНА БЮЛЕТИНА, С КОЯТО ГРАЖДАНИНЪТ ДА МОЖЕ ДА ЗАЯВИ - НЕ ОДОБРЯВАМ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА ВАРИАНТИ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ БЮЛЕТИНАТА Е ОСТАВЕНА ПРАЗНА, ОТБЕЛЯЗАНА ИЛИ ИЗПИСАНА).

Така ще се избегне гласуване наслука и разпиляването на гласовете по случайни политически субекти. Броят на белите бюлетини ще играе важна роля в разбиранията и действията на гражданското общество, управляващите и опозицията.